Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2015

2 Sveriges andelar av världens: Procent Källa: Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, PPI, FAO

3 Världens ledande exportörer 2013 Massa, papper och sågade trävaror Källa: Skogsindustrierna, CEPI, PPI, FAO, Nationella Föreningar

4 Vi har stor regional betydelse Massa- och pappersindustrinSågverksindustrin

5 Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi; andel av total industrisektor % Källa: SCB 9 – 12 % 15 - 20 % Källa: SCB Företagens ekonomi, Investeringsenkät resp Utrikeshandelsstatistik

6 Skogsindustrin - nyckeltal 2013 Omsättning 197 mrd SEK Förädlingsvärde 46 mrd Sysselsättning 54 000 Export 120 mrd SEK Investeringar 9 mrd SEK % Andel av industrin totalt, % Källa: SCB Företagens ekonomi, preliminära uppgifter för 2013

7 Central betydelse för regional utveckling och arbetsmarknad 19−29% av direkt sysselsatta i länens industri 23-47% av industrins produktionsvärde i länen 15-33% av industrins förädlingsvärde i länen I län med avfolknings- och sysselsättnings- svårigheter är skogsindustrin en ledande industrigren Redovisade siffror gäller för orangemarkerade län Källa: SCB Regional statistik 2012

8 Anställda i skogsnäringen 2013 Källa: SCB, Företagens ekonomi, preliminära uppgifter för 2013 Totalt antal anställda: 69 000

9 Källa: SCB Regional statistik Skogsindustrin: SNI kod 16, 17 Antal anställda i skogsindustrin 2012 Per län

10 Källa: SCB Regional statistik Skogsindustrin: SNI kod 16, 17 Antal anställda inom skogsindustrin 2012 Per län

11 Källa: SCB Regional statistik Skogsindustrin: SNI kod 16, 17 Industrin: SNI kod 10-33 Antal anställda 2012 Skogsindustrins andel av länets totala industri

12 Så många jobb skapar massa-, pappers- och sågverksindustrin i andra branscher *) * Baserat på beräkningar av SCB, input-output-tabeller avseende år 2010.

13 Export och import av några varugrupper 2014 Källa: SCB Total export: 1 125 miljarder kronor (2013: 1 091 miljarder kronor) Total import: 1 112 miljarder kronor (2013: 1 046 miljarder kronor )

14 Handel med skogsindustriprodukter 2014 Källa: SCB Miljarder kronor

15 Investeringar i skogsindustrin Anläggningar i Sverige Löpande penningvärde, 2015 prognos Källa: SCB, oktoberenkät 2014

16

17 Skogsindustrins betydelse - sammanfattning ● Förädlar framgångsrikt den svenska virkesråvaran ● Världsledande exportör, nr 3 i världen av massa, papper, trävaror sammanlagt ● Utgör 9 à 12 % av industrins sysselsättning, förädlings- respektive produktionsvärde ● Exporterade för 124 miljarder år 2014; 11 % av varuexporten ● Liten import av insatsvaror  stort bidrag till handelsbalansen ● Nära 54 000 anställda; i skogsnäringen 69 000 anställda (dvs med skogsbruket inkluderat); inklusive indirekt sysselsättning hos leverantörer och underleverantörer mellan 150 000 och 200 000 ● Investerade för drygt 8 miljarder år 2014, motsvarar drygt 14 procent av investeringar i hela industrin ● Stor regional betydelse – i 5 av landets 21 län finns 21 % eller mer av de industrianställda i skogsindustrin ● Starkt skogsindustrikluster ● Högteknologiska processer

18


Ladda ner ppt "Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser