Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkel turismkunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkel turismkunskap."— Presentationens avskrift:

1 Enkel turismkunskap

2 Turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (WTO, 1994)

3 Turist Besökare från annan ort, med minst en övernattning på besöksorten men i högst 12 sammanhängande månader. Syftet med besöket måste vara annat än arbete för vilket ersättning utbetalas på orten. (SOU 2004:17 – Främjande för ökad tillväxt)

4 Dagsbesökare Dagsbesökare är en besökare som inte övernattar på platsen för besöket.

5 Turistindustrin Turistindustrin definieras som "de företag och organisationer inom ett stort antal branscher som levererar varor och tjänster avsedda för människor som utövar turism" Turistindustrin säljer produkter inom områden Affärsresande, Privatresande och Evenemang Korrekt benämning: Rese- och turistindustrin (SOU 2004:17)

6 Vad och vilka utgör turistindustrin?
"Ett särdrag för turistindustrin är att de som verkar inom den samtidigt tillhör en annan näring eller bransch, t ex hotell- och restaurangbranschen, ett förhållande som gör det svårt att specificera vad som är eller inte är turistindustri" (SOU 2004:17)

7 Nationellt mål för turistpolitiken
Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistindustri. (Riksdagen 1995)

8 Organisationer – offentligt (del-)ägande
Turistbyrå – kommun – destinationsorganisation Regional turistorganisation VisitSweden AB (50% statligt ägande, 50% Svensk Turism AB) NUTEK Näringsdepartementet

9 Organisationer – privat ägande
SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SLAO Svenska Liftanläggningars organisation SCR Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation RTS Rese- och Turistnäringen i Sverige FörTur Föreningen Turism i Sverige Svensk Turism AB (FörTur, SCR, SHR, SLAO, Svensk Handel, Svenska Djurparksföreningen och SAS)

10 Årsbokslut för svensk turism och turistnäring - Nyckeltal 2007
236,5 miljarder kronor i total omsättning, +4,4%* sysselsatta (årsverken), +7,9%* 87,6 miljarder i exportintäkter, +12,1%* 100,2 miljarder, konsumtion svenska hushåll i Sverige, +0,6%* 48,6 miljarder, konsumtion näringsliv & myndigheter i Sverige, -0,3%* 86,3 miljarder i förädlingsvärde, +3,3%* 2,81 procent turistnäringens relation/andel av Sveriges totala BNP * jämförelse med 2006 i löpande priser

11 Fördelning av turistnäringens totala omsättning 2007 (milj SEK)

12 Turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i milj SEK)

13 Svenskars turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i milj SEK)

14 Index för turistnäringens exportvärde i jämförelse
med Sveriges totala export av varor och tjänster Index 2000 = 100

15 Turistnäringens exportvärde i relation till Sveriges totala export av varor och tjänster (procent)

16 Turistnäringens exportvärde (utländsk konsumtion i Sverige) i jämförelse med exportvärden för några viktiga varuområden 2007 (miljarder kronor)

17 Turistnäringens andel/relation till BNP i procent i jämförelse med några viktiga näringar, 2007

18 Momsintäkter av utländska besökares konsumtion i Sverige (löpande priser i miljarder kronor)

19 Antal sysselsatta (årsverken) inom turism i olika branscher 2007

20 Utveckling av antal helårsverken inom turism i olika branscher

21 Jämförelse av antal sysselsatta i Sverige

22 Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Nyckeltal 2000 - 2007

23 Turistprodukt? En tjänst! Ett besöksmål! En aktivitet! En logianläggning! En skidbacke! En tur! Osv!

24 Paket? En paketresa är några olika tjänster, t.ex. transport, logi och andra turisttjänster som en arrangör satt samman och säljer till ett gemensamt pris. En paketresa varar mer än 24 timmar eller innehåller inkvartering.

25 Distribution av turistprodukter
Bo Äta Incoming- arrangör Rese- arrangör Resebyrå Resa Göra

26 Distribution av turistprodukter - exempel
Bo Äta Incoming- arrangör Rese- arrangör Resebyrå Resa Göra Maj Augusti November Vår


Ladda ner ppt "Enkel turismkunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser