Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ljungby kommun inklusive åren 2006-2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ljungby kommun inklusive åren 2006-2010."— Presentationens avskrift:

1 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ljungby kommun inklusive åren 2006-2010

2 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB DEFINITION AV TURISM En person som besöker ett område för övernattning eller dagbesök utanför ordinarie bostadsort för såväl fritid som arbete. Undantag: Ordinarie skolgång, militärtjänstgöring, arbetspendling, sjukhus- och fängelsevistelse

3 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell Ägs av RESURS och används av mer än 250 kommuner och regioner i Sverige samt vid mätningar av ett fler- tal små och stora evenemang

4 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell VARFÖR? Ta fram underlag i form av fakta rörande kommunens/ regionens faktiska målgrupper i området. Hur mycket spenderar besökarna på respektive näringsgren? Med en statistiksammanställning i en turistekonomisk modell får man ekonomiska beräkningar och får reda på effekten av turismen på den egna orten. Källa: ”Handbok” för turistbyråer, framtagen av referensgruppen för turistbyråer vid FörTur

5 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell REDOVISAR: Inresande turism Exklusive utresande turism och regional shopping

6 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell REDOVISAR INTE: Utresande turism Avser personer som reser ut från det egna området. En stor del av utlägget stannar i området i form av utlägg för resan (transporter och resebyråer)

7 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell REDOVISAR INTE: Regional shopping En stor andel av resandet påverkar konsumtion vilken ofta är kopplat till helger och inköp av kapitalvaror och besök på köpcentra utanför den egna kommunen

8 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® TuristEkonomisk Modell FÖR ATT STUDERA: Nuläge/resultat Planering/målsättning Investeringar Evenemang

9 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB UTGIFTSPOSTER Turistkronan Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet

10 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB KATEGORIER Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Stuga/lägenhet Grupplogi Fritidsbåt Fritidshus Släkt/vänner Vild/fri camping Övrig övernattning Genomfartsresenärer Dagbesök

11 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB FAKTABASER SCB inkvarteringsstatistik omsättningsstatistik TDB Rese- och TuristDataBasen samt resestatistik från Transportstyrelsen (vägar, flyg, järnväg) och Ship-Pax Information (färjestatistik)

12 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB SCB INKVARTERINGSSTATISTIK Hhotell, minst 5 rum/9 bäddar affärgäst som betalar ordinarie pris konferensenl konferensprislista, bor och konfererar på hotellet gruppgrupprislista fritidej (ofta) ordinarie pris, reser helger/sommar och fullt betalande privatgäst under säsong på turisthotell Sstugby, fullständigt utrustade för självhushåll VF, VOvandrarhem, STF, ej STF-anslutna SoLstugor o lägenheter, ägs av privatperson och hyrs ut via förmedlare, självhushåll, minst en veckas uthyrning under en månad Ccamping

13 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB SCB INKVARTERINGSSTATISTIK OMFATTNING Kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande, nationalitet för hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser redovisas efter anläggningstyp och månad. Logiintäkt för hotell, stugbyar och vandrarhem efter anläggningstyp och månad INSAMLINGSFAKTA PER NATT Nyinskrivna Uthyrda rum/stugor/plats Målgrupp Övernattande gäster Nationalitet Uppgiftsskyldighet: Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt lagen om den officiella statistiken (SFS2001:99), statistikförordningen (SFS 2001:100) och SCB:s föreskrifter (SCB- FS1997:12)

14 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB Kalmar län 24 000 telefonintervjuer årligen Startade 1989 Resor i Sverige och Utomlands Övernattnings- och Dagsresor (100 km enkelväg) Fritids- och Arbets/tjänsteresor Bosatta i Sverige, 0-74 år 500 000 dokumenterade resor i databasen

15 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TDB Frågeställning urval av frågor Kön Ålder (0-74) Civilstånd Utbildning Boendeform (bostadsort) Sysselsättning Bostadsort (postnummer) Hushållsinkomst Hushållets struktur (kön, ålder) Sverigeresor Utlandsresor Fritidsresor Arbetsresor Dagsresor Övernattningsresor Syfte med resan Transportmedel Destination (kommun, län, land, ort, plats) Boendeform (destination) Resesällskap (hushållet) Antal nätter Startdatum för resan Reslängd (km) Livscykelgrupper Utlägg (Sverige; transport, logi, livsmedel, restaurang, shopping, aktivitet. Utland; totalt.) Start flygplats (Sverige) Mål flygplats (Sverige) Typ av bokning Internetbokning Hotell klass (utland) Utländska besökare (i hemmet) Frekvens resor (Sverige, utland) Gränspassage

16 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB KRONOBERGS LÄN 2010 Total omsättning 1 510 mKr inresande turism 1 094 personer årssysselsatta inresande turism 65 mKr i direkta skatteintäkter intäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg av inresande turism 128 mKr i totala skatteintäkter samhällsekonomiska effekten av inresande

17 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 Total omsättning 444 mKr 211 mKr kronor i övernattningar 355 personer årssysselsatta ca 80 i logibranschen och ca 70 i aktivitetsbranschen 21 mKr i direkta skatteintäkter intäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg 44 mKr i totala skatteintäkter samhällsekonomiska effekten

18 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 Restaurang, omsättningsmässigt största bransch, 104 mKr, 23 % av total turismomsättning. Hotellen, omsättningsmässigt viktigaste kommersiella övernattnings- kategorin, 48 % av omsättningen för alla kommersiella övernattningar. Hotellövernattningarna genererar 32 mKr enbart i logiintäkter Stuga/rum (i huvudsak stugförmedling), vanligaste kommersiella boendeformen, 42 % av samtliga kommersiella övernattningar. Genomfartsresenärer omsättningsmässigt största enskilda kategorin med 32 % av den totala turismomsättningen. Släkt/vänner och fritidshus genererar 75,5 % av samtliga övernattningar, motsvarande omsättningsandel 54 %. Fritidshus vanligaste övernattningskategorin genererar 36 % av samtliga övernattningar, största enskilda övernattningskategori med 38 % av omsättningen för alla övernattningar.

19 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN omsättning årsserie 2006-2011 tKr

20 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av 444 mKr

21 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av 242 mKr i övernattningar (övriga: fritidshus, släkt/vänner)

22 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning i kategorier av 444 mKr

23 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 branschvis fördelning av 444 mKr

24 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 branschvis omsättning (mKr)/antal årsverken

25 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av ca 604 000 övernattningar

26 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av antal övernattningar (övriga: fritidshus, släkt/vänner)

27 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN antal övernattningar årsserie 2006-2011

28 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB LJUNGBY KOMMUN 2011 jämförelse omsättning (tkr) – antal övernattningar i valda kategorier

29 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TURISMEN I SVERIGE 2011 264 mdKr kronor Tillväxtverket & SCB/Nationalräkenskaperna 87,7 mdKr i konsumtion på svenska destinationer, TEM Sverige TDB/Resurs 28,5 mdKr i svenskars inköp före och under resan, TDB TDB/Resurs 147,8 mdKr i övrig konsumtion

30 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TURISMEN I SVERIGE 2011 övrig konsumtion: Utländska besökares utlägg för resor i Sverige Svenska resenärers resor till utlandet där delar av konsumtionen hamnar i företag med verksamhet i Sverige, exempelvis researrangörer (Fritidsresor, Vingresor, m fl), resebyråer, flygbolag, rederier Gränshandel främst Norge men även Danmark och Finland Utländska dagbesökare, främst affärsresenärer Utländska övernattningar i fritidshus, främst danskar och tyskar i södra Sverige och norrmän i västra och norra Sverige 2010 var det ca 24 000 som arbetspendlade över Öresundsbron. Detta avsåg främst danskar bosatta i Skåne och arbetade i Danmark vilket enligt Riksbanken påverkar resevalutabalansen med minst 8 mdKr

31 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB TURISMEN I SVERIGE 2011 Turistnäringens exportvärde 98,8 mdkr (utländska besökares turistkonsumtion i Sverige) nästan 45 % mer än är järn-, stålexporten (68,4 mdkr) och mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (44,4 mdkr). Turistnäringens andel av BNP var under 2011 2,9 %, större än för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske tillsammans. Antalet sysselsatta var 162 300, fler än det totala antalet sysselsatta i Volvo med dotterbolag, Ericsson, Volvo Personvagnar, Peab, Scania, Skanska, Sandvik, Saab, Telia Sonera, AstraZeneca, Vattenfall, ABB Norden, SCA, Atlas Copco, LKAB och SKF som tillsammans sysselsatte drygt 160 000 personer under 2011. Källa: Tillväxtverket/SCB

32 © Resurs för Resor och Turism i Norden AB Utförd av Clas Andersson på uppdrag av Ljungby kommun 17 september 2012 RESURS AB STOCKHOLM • TEL 08-559 232 40 • resurs@resursab.se MALMÖ • TEL 040-692 81 20 • 070-662 28 96 • ca@resursab.se


Ladda ner ppt "© Resurs för Resor och Turism i Norden AB TEM ® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ljungby kommun inklusive åren 2006-2010."

Liknande presentationer


Google-annonser