Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEM® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEM® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga"— Presentationens avskrift:

1 TEM® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga
effekter av turismen i Ljungby kommun inklusive åren

2 DEFINITION AV TURISM En person som besöker ett område för övernattning
eller dagbesök utanför ordinarie bostadsort för såväl fritid som arbete. Undantag: Ordinarie skolgång, militärtjänstgöring, arbetspendling, sjukhus- och fängelsevistelse

3 TEM® TuristEkonomisk Modell
Ägs av RESURS och används av mer än 250 kommuner och regioner i Sverige samt vid mätningar av ett fler- tal små och stora evenemang

4 TEM® TuristEkonomisk Modell
VARFÖR? Ta fram underlag i form av fakta rörande kommunens/ regionens faktiska målgrupper i området. Hur mycket spenderar besökarna på respektive näringsgren? Med en statistiksammanställning i en turistekonomisk modell får man ekonomiska beräkningar och får reda på effekten av turismen på den egna orten. Källa: ”Handbok” för turistbyråer, framtagen av referensgruppen för turistbyråer vid FörTur

5 TEM® TuristEkonomisk Modell
REDOVISAR: Inresande turism Exklusive utresande turism och regional shopping

6 TEM® TuristEkonomisk Modell
REDOVISAR INTE: Utresande turism Avser personer som reser ut från det egna området. En stor del av utlägget stannar i området i form av utlägg för resan (transporter och resebyråer)

7 TEM® TuristEkonomisk Modell
REDOVISAR INTE: Regional shopping En stor andel av resandet påverkar konsumtion vilken ofta är kopplat till helger och inköp av kapitalvaror och besök på köpcentra utanför den egna kommunen

8 TEM® TuristEkonomisk Modell FÖR ATT STUDERA:
Nuläge/resultat Planering/målsättning Investeringar Evenemang

9 UTGIFTSPOSTER Turistkronan
Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet

10 KATEGORIER Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping Stuga/lägenhet Grupplogi
Fritidsbåt Fritidshus Släkt/vänner Vild/fri camping Övrig övernattning Genomfartsresenärer Dagbesök

11 inkvarteringsstatistik omsättningsstatistik Rese- och TuristDataBasen
FAKTABASER SCB inkvarteringsstatistik omsättningsstatistik TDB Rese- och TuristDataBasen samt resestatistik från Transportstyrelsen (vägar, flyg, järnväg) och Ship-Pax Information (färjestatistik)

12 SCB INKVARTERINGSSTATISTIK
H hotell, minst 5 rum/9 bäddar affär gäst som betalar ordinarie pris konferens enl konferensprislista, bor och konfererar på hotellet grupp grupprislista fritid ej (ofta) ordinarie pris, reser helger/sommar och fullt betalande privatgäst under säsong på turisthotell S stugby, fullständigt utrustade för självhushåll VF, VO vandrarhem, STF, ej STF-anslutna SoL stugor o lägenheter, ägs av privatperson och hyrs ut via förmedlare, självhushåll, minst en veckas uthyrning under en månad C camping

13 SCB INKVARTERINGSSTATISTIK
OMFATTNING Kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande, nationalitet för hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser redovisas efter anläggningstyp och månad. Logiintäkt för hotell, stugbyar och vandrarhem efter anläggningstyp och månad INSAMLINGSFAKTA PER NATT Nyinskrivna Uthyrda rum/stugor/plats Målgrupp Övernattande gäster Nationalitet Uppgiftsskyldighet: Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt lagen om den officiella statistiken (SFS2001:99), statistikförordningen (SFS 2001:100) och SCB:s föreskrifter (SCB-FS1997:12)

14 24 000 telefonintervjuer årligen
Startade 1989 Resor i Sverige och Utomlands Övernattnings- och Dagsresor (100 km enkelväg) Fritids- och Arbets/tjänsteresor Bosatta i Sverige, 0-74 år dokumenterade resor i databasen

15 TDB Frågeställning urval av frågor
Kön Arbetsresor Utlägg Ålder (0-74) Dagsresor (Sverige; transport, logi, livsmedel, restaurang, shopping, aktivitet. Utland; totalt.) Civilstånd Övernattningsresor Utbildning Syfte med resan Start flygplats (Sverige) Boendeform (bostadsort) Transportmedel Mål flygplats (Sverige) Sysselsättning Destination Typ av bokning Bostadsort (postnummer) (kommun, län, land, ort, plats) Internetbokning Boendeform (destination) Hushållsinkomst Hotell klass (utland) Resesällskap (hushållet) Hushållets struktur Utländska besökare Antal nätter (kön, ålder) (i hemmet) Sverigeresor Startdatum för resan Frekvens resor Utlandsresor Reslängd (km) (Sverige, utland) Gränspassage Fritidsresor Livscykelgrupper

16 KRONOBERGS LÄN 2010 Total omsättning 1 510 mKr
inresande turism 1 094 personer årssysselsatta 65 mKr i direkta skatteintäkter intäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg av 128 mKr i totala skatteintäkter samhällsekonomiska effekten av inresande

17 LJUNGBY KOMMUN 2011 Total omsättning 444 mKr
211 mKr kronor i övernattningar 355 personer årssysselsatta ca 80 i logibranschen och ca 70 i aktivitetsbranschen 21 mKr i direkta skatteintäkter intäkter från sysselsättning i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg 44 mKr i totala skatteintäkter samhällsekonomiska effekten

18 LJUNGBY KOMMUN 2011 Restaurang, omsättningsmässigt största bransch, 104 mKr, 23 % av total turismomsättning. Hotellen, omsättningsmässigt viktigaste kommersiella övernattnings- kategorin, 48 % av omsättningen för alla kommersiella övernattningar. Hotellövernattningarna genererar 32 mKr enbart i logiintäkter Stuga/rum (i huvudsak stugförmedling), vanligaste kommersiella boendeformen, 42 % av samtliga kommersiella övernattningar. Genomfartsresenärer omsättningsmässigt största enskilda kategorin med 32 % av den totala turismomsättningen. Släkt/vänner och fritidshus genererar 75,5 % av samtliga övernattningar, motsvarande omsättningsandel 54 %. Fritidshus vanligaste övernattningskategorin genererar 36 % av samtliga övernattningar, största enskilda övernattningskategori med 38 % av omsättningen för alla övernattningar.

19 LJUNGBY KOMMUN omsättning årsserie 2006-2011 tKr

20 LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av 444 mKr

21 LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av 242 mKr i övernattningar (övriga: fritidshus, släkt/vänner)

22 LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning i kategorier av 444 mKr

23 LJUNGBY KOMMUN 2011 branschvis fördelning av 444 mKr

24 LJUNGBY KOMMUN 2011 branschvis omsättning (mKr)/antal årsverken

25 LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av ca 604 000 övernattningar

26 LJUNGBY KOMMUN 2011 fördelning av antal övernattningar (övriga: fritidshus, släkt/vänner)

27 LJUNGBY KOMMUN antal övernattningar årsserie 2006-2011

28 LJUNGBY KOMMUN 2011 jämförelse omsättning (tkr) – antal övernattningar i valda kategorier

29 TURISMEN I SVERIGE 2011 264 mdKr kronor
Tillväxtverket & SCB/Nationalräkenskaperna 87,7 mdKr i konsumtion på svenska destinationer, TEM Sverige TDB/Resurs 28,5 mdKr i svenskars inköp före och under resan, TDB 147,8 mdKr i övrig konsumtion

30 TURISMEN I SVERIGE 2011 övrig konsumtion:
Utländska besökares utlägg för resor i Sverige Svenska resenärers resor till utlandet där delar av konsumtionen hamnar i företag med verksamhet i Sverige, exempelvis researrangörer (Fritidsresor, Vingresor, m fl), resebyråer, flygbolag, rederier Gränshandel främst Norge men även Danmark och Finland Utländska dagbesökare, främst affärsresenärer Utländska övernattningar i fritidshus, främst danskar och tyskar i södra Sverige och norrmän i västra och norra Sverige 2010 var det ca som arbetspendlade över Öresundsbron. Detta avsåg främst danskar bosatta i Skåne och arbetade i Danmark vilket enligt Riksbanken påverkar resevalutabalansen med minst 8 mdKr

31 TURISMEN I SVERIGE 2011 Turistnäringens exportvärde 98,8 mdkr (utländska besökares turistkonsumtion i Sverige) nästan 45 % mer än är järn-, stålexporten (68,4 mdkr) och mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (44,4 mdkr). Turistnäringens andel av BNP var under ,9 %, större än för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske tillsammans. Antalet sysselsatta var , fler än det totala antalet sysselsatta i Volvo med dotterbolag, Ericsson, Volvo Personvagnar, Peab, Scania, Skanska, Sandvik, Saab, Telia Sonera, AstraZeneca, Vattenfall, ABB Norden, SCA, Atlas Copco, LKAB och SKF som tillsammans sysselsatte drygt personer under 2011. Källa: Tillväxtverket/SCB

32 Utförd av Clas Andersson på uppdrag av Ljungby kommun
17 september 2012 RESURS AB STOCKHOLM • TEL  232 40 • MALMÖ • TEL  81 20 •  28 96 •


Ladda ner ppt "TEM® 2011 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga"

Liknande presentationer


Google-annonser