Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Procent av potentiell BNP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Procent av potentiell BNP"— Presentationens avskrift:

1 Procent av potentiell BNP
BNP-gap Procent av potentiell BNP

2 Bytesbalans Procent av BNP

3 Realobligationsräntor
Procent, månadsvärden

4 Styrräntor Procent, dagsvärden

5 Statsobligationsräntor
Procent

6 BNP per arbetad timme, index 2008 kvartal 1=100
Produktivitet BNP per arbetad timme, index 2008 kvartal 1=100

7 BNP-gap och arbetsmarknadsgap
Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

8 Procent av potentiell BNP
BNP-gap Procent av potentiell BNP

9 Produktivitet i näringslivet
Kronor per timme, fasta priser, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Timlön och enhetsarbetskostnad i näringslivet
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

11 Justerad vinstandel i kostnadsbestämda branscher
Procent

12 Lönsamhet i tillverkningsindustrin
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Lönsamhet i näringslivet
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Kronans nominella effektiva växelkurs – KIX16
Index =100

15 BNP och inhemsk total efterfrågan
Index = 100 kvartal 0, se teckenförklaring nedan

16 Styrräntor Procent, dagsvärden

17 Procent av BNP, löpande priser
BNP-andelar Procent av BNP, löpande priser

18 Sysselsättning och arbetslöshet
Procentuell förändring respektive procent av arbetskraften

19 BNP-gap och arbetsmarknadsgap
Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

20 Timlön och reallön i näringslivet
Procentuell förändring

21 Vinstandel i näringslivet
Procent

22 BNP-gap, KPIF och reporänta
Procent respektive procentuell förändring

23 Årlig procentuell förändring
Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

24 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften

25 Procentuell förändring
Inflation Procentuell förändring

26 Nominell reporänta Procent

27 Realräntan Procent

28 Procentuell förändring
BNP Procentuell förändring

29 Nominell reporänta Procent

30 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften

31 Procentuell förändring
BNP Procentuell förändring

32 Produktivitet i näringslivet
Procentuell förändring

33 Produktivitet i näringslivet
Förädlingsvärde per timme, fasta priser, kalenderkorrigerade värden, nivå

34 Industrins kapacitetsutnyttjande
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Resursutnyttjandet inom företagen
Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut

36 Trendmässig produktivitet
Procentuell förändring, BNP per arbetad timme i hela ekonomin

37 Bidrag till potentiell produktivitet från kapitalfördjupning
Procentuell förändring respektive procentenheter

38 Miljoner, säsongsrensade kvartalsvärden
Arbetskraften Miljoner, säsongsrensade kvartalsvärden

39 Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension)
Tusental personer

40 Förädlingsvärdeandelar i näringslivet
Procent av näringslivets förädlingsvärde, löpande priser

41 Produktivitet i näringslivet och bidrag från IKT-branscher
Procentuell förändring respektive procentenheter

42 Procentuell förändring
Trendmässig TFP Procentuell förändring

43 Potentiell produktivitet i näringslivet
Procentuell förändring

44 Lönsamhet och investeringar i industrin
Procent respektive miljarder kronor, fasta priser

45 Vinstandel i näringslivet
Procent

46 Lönsamhet i näringslivet
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

47 Lönsamhet i tjänstebranscherna exkl. finans- och fastighetsverksamhet
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

48 Lönsamhet i tillverkningsindustrin
Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

49 Lönsamhetsomdöme och efterfrågeläge i näringslivet
Nettotal minus medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

50 Justerad vinstandel i kostnadsbestämda branscher
Procent

51 Lönsamhet och investeringar i industrin
Procent respektive miljarder kronor, fasta priser


Ladda ner ppt "Procent av potentiell BNP"

Liknande presentationer


Google-annonser