Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap."— Presentationens avskrift:

1 är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap och information om skogen, skogsindustrin och skogen som resurs ska verka utåtriktat över hela länet ska vara en god samarbetspartner för övriga samhället har länsansvaret för Skogen i Skolan i Västerbotten Medlemmar: Mera Skog i Västerbotten

2 Export och import av några varugrupper 2007

3 Sveriges utrikeshandel 2007 fördelad på skogsindustriprodukter

4 Avverkad volym 2004 (1000 m 3 sk) Ekonomiskt värde/ Produktionsvärde (2000 kr m 3 ) Sverige miljarder Västerbotten ,3 miljarder Skellefteå ,4 miljarder Robertsfors miljoner Umeå miljoner Nordmaling miljoner Vännäs miljoner Bjurholm miljoner Vindeln 6481,3 miljarder Norsjö miljoner Malå miljoner Sorsele miljoner Storuman miljoner Lycksele 8381,7 miljarder Dorotea miljoner Åsele 5761,2 miljarder Vilhelmina miljoner 2000 kr per avverkad samt förädlad kubikmeter, det är skogsbruket och skogsindustrins bidrag till samhällets BNP (SLU Skogsekonomi) Samhällsekonomiskt värde

5 Sysselsatta i landet inom skogsbruket och skogsindustrin, tal Källa: SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), årsmedeltal.

6 SkogsbrukSkogsindustri Indirekt sysselsättningSumma Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Dorotea Vännäs Vilhelmina Åsele Umeå Lycksele Skellefteå Västerbottens län Källa LRF – ”De gröna näringarnas betydelse” Ökad tillväxt i skogen ger tryggad sysselsättning

7

8 Skogen i Västerbotten växer med 9,5 miljoner kubikmeter per år – eller kubikmeter varje sommardag.

9 Tillväxten är större än avverkningen Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen Sveriges totala virkesförråd 3 miljarder m 3 sk* Tillväxt per år 105 miljoner m 3 sk* Avverkning per år 85 miljoner m 3 sk* *) Skogskubikmeter (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark)

10 Årlig tillväxt och avverkning över tid Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen Milj. m 3 sk Tillväxt Avverkningar

11 Virkesförrådets utveckling sedan 1954

12 År Milj. m3sk Vi har mer än fördubblat tillväxten under 1900-talet. Hur ska vi öka tillväxten i framtiden? Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen

13 Ingen data tillgänglig Tilltagande minskning av virkesförråd Tilltagande ökning av virkesförråd Konstant ökning av virkesförråd Avtagande ökning av virkesförråd Avtagande minskning av virkesförråd Konstant minskning av virkesförråd Ingen förändring Virkesförrådets utveckling (ökning/minskning) mellan åren 1990–2000 och 2000–2005 Källa: FAO 2005

14 Man kan öka produktionen av virke genom traditionella metoder Förädlat plantmaterial: 8% Röjning: 1% Gallring: 1% Intensivare föryngring: 3% Dikning: 1% Trädslagsval: 4% Traditionell gödsling: 2-5%

15 Växande skogar ger ökad tillväxt samt bättre global miljö En hektar brukad norrländsk ungskog binder samma mängd koldioxid som en modern personbil släpper ut vid en resa jorden runt – närmare 4000 mil.

16 Källa: Skogsindustrierna Skogen och miljön

17 Skogens kretslopp Källa: Skogsindustrierna

18 Den fantastiska träfibern 95 procent av stammen tas tillvara

19 Nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter Startade 1973 På skolans villkor

20 Växande skogar ger ökad tillväxt

21 Nyckelbiotoper: ha Biotopskyddsområden: ha Naturvårdsavtal: ha Naturvårdsområden: 690 ha Totalt skydd: ca. 1 % av skogsmarken Natur och miljö Västerbotten 2007


Ladda ner ppt "Är ett samverkansorgan för den skogliga samt skogsindustriella sektorn i länet verkar för en positiv utveckling av skogens resurser ska sprida kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser