Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. Skillnad mellan inflationen i Sverige och i Tyskland Procentenheter Anm. Inflationen är mätt som årlig procentuell förändring av KPI. Serien är utjämnad med ett 3-månaders glidande medelvärde. Källor: SCB, Federala statistikmyndigheten i Tyskland och Riksbanken

3 Diagram 2. Relativ enhetsarbetskostnad och nominell växelkurs: Sverige jämfört med Tyskland Index, 1960=100 Källor: Bureau of Labor Statistics och Riksbanken Anm. Växelkursen är EUR/SEK från 2002.

4 Diagram 3. Relativ enhetsarbetskostnad i tillverkningsindustrin: Sverige jämfört med TCW-viktad omvärld Index, 1970-01-01=100 Källa: OECD Anm. Omräknad till svenska kronor.

5 Diagram 4. Real timlön Årlig procentuell förändring Källa: Medlingsinstitutet

6 Diagram 5. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 6. Arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna årsgenomsnitt.

8 Diagram 7. Konjunkturvariationen i BNP och antal sysselsatta Procentuell avvikelse från trend Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrenade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna är årsgenomsnitt.

11 Diagram 10. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Data före 1993 är länkade av Riksbanken.

12 Diagram 11. Inflation mätt med KPI och KPIF Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 Diagram 12. Konkurrensvägd växelkurs, TCW-index Index, 1992-11-18 = 100 Anm. Utfallen är dagskurser t.o.m. 081201 och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken

14 Diagram 13. Arbetskostnader, arbetsproduktivitet samt KPI i Sverige och euroområdet Genomsnitt av årlig procentuell förändring 2000-2008 Källa: Eurostat


Ladda ner ppt "Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser