Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. Skillnad mellan inflationen i Sverige och i Tyskland Procentenheter Anm. Inflationen är mätt som årlig procentuell förändring av KPI. Serien är utjämnad med ett 3-månaders glidande medelvärde. Källor: SCB, Federala statistikmyndigheten i Tyskland och Riksbanken

3 Diagram 2. Relativ enhetsarbetskostnad och nominell växelkurs: Sverige jämfört med Tyskland Index, 1960=100 Källor: Bureau of Labor Statistics och Riksbanken Anm. Växelkursen är EUR/SEK från 2002.

4 Diagram 3. Relativ enhetsarbetskostnad i tillverkningsindustrin: Sverige jämfört med TCW-viktad omvärld Index, =100 Källa: OECD Anm. Omräknad till svenska kronor.

5 Diagram 4. Real timlön Årlig procentuell förändring Källa: Medlingsinstitutet

6 Diagram 5. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 6. Arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna årsgenomsnitt.

8 Diagram 7. Konjunkturvariationen i BNP och antal sysselsatta Procentuell avvikelse från trend Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrenade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos, år. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna är årsgenomsnitt.

11 Diagram 10. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, år. Data före 1993 är länkade av Riksbanken.

12 Diagram 11. Inflation mätt med KPI och KPIF Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 Diagram 12. Konkurrensvägd växelkurs, TCW-index Index, = 100 Anm. Utfallen är dagskurser t.o.m och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken

14 Diagram 13. Arbetskostnader, arbetsproduktivitet samt KPI i Sverige och euroområdet Genomsnitt av årlig procentuell förändring Källa: Eurostat


Ladda ner ppt "Lönebildning och penningpolitik Vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser