Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin December 2012. Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000– november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin December 2012. Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000– november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin December 2012

2 Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000– november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Timmerprisutveckling i Sverige, 2006- kvartal 3 2012 Källa: Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna

4 Import av sågtimmer till södra Sverige per år Källa: SDC

5 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2000– oktober 2012, rullande 12 månader

6 Lager av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–oktober 2012

7 Leveranser av sågade trävaror från svenska sågverk under kvartal 1-3

8 Svenska sågverks leveranser januari- september 2012, fördelning per marknad Källa: SCB, Skogsindustrierna

9 Produktion per år av sågade barrträvaror i Europa. De största producentländerna Källa: EOS / Skogsindustrierna

10 Export per år från Europa till utomeuropeiska marknader Källa: Officiell statistik / Skogsindustrierna

11 Byggstarter och bygglov för enfamiljshus i USA Källa: US Bureau of the Census

12 Pris för SPF 2x4 Western std&btr i USD och SEK Källa: Random Lengths

13 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

14 Produktion av avsalumassa i Sverige 2000–oktober 2012, glidande 12 månader

15 Massaexport till EU, rullande 12 månader

16 Massaexport till Kina, rullande 12 månader

17 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan-okt 2012 jämfört med jan-okt 2011 Källa: European Pulp Industry Sector

18 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m november 2012 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

19 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – november 2012 Källa: Riksbanken

20 Prisutveckling för massaved * och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

21 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

22 Produktion av papper i Sverige 2000–oktober 2012, glidande 12 månader

23 Pappersexport till EU, rullande 12 månader

24 Pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

25 Pappersexport till Mellanöstern, rullande 12 månader

26 Produktion av papper i Europa*, kvartalsvis 2001-2012 * Europa=CEPI Källa: CEPI

27 Procentuell förändring av pappersproduktionen i vissa länder, helår 2011/2010 och januari-september 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

28 Tidningspapper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

29 Bestruket träfritt papper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

30 Import av rundvirke till Sverige per kvartal 2003-2012 Källa: SCB, Skogsindustrierna

31 Import av rundvirke till Sverige, uppdelat på exporterande land 2002-2012 Källa: SCB

32 Export av rundvirke från Sverige per kvartal 2003-2012 Källa: SCB, Skogsindustrierna

33 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

34 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2012/2011 Källa: SCB

35 Investeringar i skogsindustrin, anläggningar i Sverige 1980–2013 Källa: SCB

36


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin December 2012. Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000– november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser