Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport oktober 2010. Sveriges ekonomi växer snabbt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport oktober 2010. Sveriges ekonomi växer snabbt."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport oktober 2010

2 Sveriges ekonomi växer snabbt

3 Starkt i Sverige men långsamt i USA och euroområdet BNP-tillväxt Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis och Riksbanken

4 Stora skillnader i konsumentförtroendet Antal standardavvikelser från medelvärde Källor: The Conference Board, European Commission och Konjunkturinstitutet

5 Fortsatta statsfinansiella problem Offentligt finansiellt sparande som procent av BNP Källor: Riksbanken (Sverige) och IMF (övriga länder)

6 Kronan fortsätter att stärkas TCW-Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt.

7 Bred uppgång i svensk ekonomi Index 2007 kv 4 =100 Källor: SCB och Riksbanken

8 Stadig förbättring på arbetsmarknaden Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Inflationen stiger gradvis Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

10 Reporäntan höjs i långsammare takt Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

11 Sista fasträntelånet har förfallit Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics, SCB samt respektive centralbank Balansomslutning, procent av BNP

12 En prognos inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Snabbare återhämtning i Sverige Svagare internationell utveckling

13 Sveriges ekonomi växer snabbt


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport oktober 2010. Sveriges ekonomi växer snabbt."

Liknande presentationer


Google-annonser