Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknad, lönebildning och penningpolitik SIMRA 23 november 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknad, lönebildning och penningpolitik SIMRA 23 november 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknad, lönebildning och penningpolitik SIMRA 23 november 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg

2 Penningpolitisk rapport, oktober 2011: Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta

3 Agenda: 1.Finansmarknader 2.Internationellt 3.Sverige 4.Arbetsmarknad 5.Lönebildning 6.Penningpolitik

4 1. Finansmarknader

5 TED-spread Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor, räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

6 Statsobligationsräntor Skillnad mot Tyskland, procentenheter Källa: Reuters EcoWin

7 Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

8 2. Internationellt

9 BNP Index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken Anm. Kvartalet innan recessionen bröt ut i USA = 100.

10 BNP i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

11 BNP-tillväxt i BRIC-länderna 2008200920102011201220132014 Brasilien 5,2-0,67,53,83,64,2 Ryssland 5,2-7,84,04,34,1 4,0 Indien 6,26,810,17,87,58,1 Kina 9,69,210,39,59,09,5 Källa: IMF WEO September

12 3. Sverige

13 Inköpschefsindex Tillverkningsindustri, index över 50 indikerar tillväxt Källor: Institute for Supply Management, Markit Economics och Swedbank

14 BNP i Sverige Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

15 Produktion Index, 2007 = 100 Källa: SCB

16 Resursutnyttjande Procent respektive standardavvikelse Källor: SCB och Riksbanken

17 Inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

18 Inflationsförväntningar på fem års sikt Källa: TNS SIFO Prospera

19 4. Arbetsmarknad

20 Arbetskraft och sysselsättning Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

21 Arbetslöshet Procent av arbetskraften 15-74 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

22 Brist på arbetskraft Andel företag i procent, säsongsrensade data

23 Beveridgekurva, ett mått på matchningseffektivitet Procent av arbetskraften Källor: SCB och Arbetsförmedlingen, utfall tom andra kvartalet 2011.

24 Arbetslöshetens sammansättning Inklusive deltagare i program, 1000-tals personer Källa: Arbetsförmedlingen, utfall tom april 2011, säsongrensad och trendad månadsdata.

25 Långsiktig arbetslöshet Procent av arbetskraften Källor: SCB, Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

26 5. Lönebildning

27 Inflation i Sverige och Tyskland Årlig procentuell förändring av KPI (3 månaders glidande medelvärde) Källa: OECD

28 Källa: SCB Lägre inflation sedan 1993 KPI, årlig procentuell förändring

29 Timlöner Hela ekonomin, årlig procentuell förändring (3 års glidande medelvärde) Källor: Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet Anm. KPI-deflaterad reallön.

30 Arbetslöshet Procent av arbetskraften Anm. 16-64 år. SCB-data är länkade av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

31 Löne- och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Källor: SCB och TNS Sifo Prospera

32 Nominella löner Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

33 Avtalskrav och löneutfall Avtal2004200720102012 Krav 3,23,92,63,5 Avtalat 2,02,91,7.. Övrigt 1,20,81,0.. Utfall 3,23,72,7(3,3) Källor: LO, Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

34 6. Penningpolitik

35 Reporänta Procent Källa: Riksbanken

36 Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

37 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Arbetsmarknad, lönebildning och penningpolitik SIMRA 23 november 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser