Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Prognoser för UND1X vid olika tidpunkter samt faktisk utveckling Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Prognoser för UND1X vid olika tidpunkter samt faktisk utveckling Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 1. Prognoser för UND1X vid olika tidpunkter samt faktisk utveckling Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

2 2. Produktivitetstillväxt i näringslivet sedan 1980 samt HP- trend Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

3 3. Prognoser för KPI-inflationen 2004 vid olika tidpunkter, Riksbanken samt ett genomsnitt av andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consensus Inc., SCB och Riksbanken

4 4. Reporäntan enligt Konjunkturinstitutets prognoser 2002- 2003 samt faktisk reporänta Procent Källa: Konjunkturinstitutet och Riksbanken

5 5. UND1X och KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 6. BNP för USA och euroområdet Årlig procentuell förändring, säsongrensad Källor: Eurostat, US Department of Commerce och Riksbanken

7 7. UND1X-inflation, utfall och prognoser enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

8 Tabell 1.Försörjningsbalans, volymförändringar Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "1. Prognoser för UND1X vid olika tidpunkter samt faktisk utveckling Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser