Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflationsrapport oktober 2004. Fortsatt god internationell tillväxt Högre oljepris Högre inhemsk tillväxt Något högre inflation Inflationen ca 2 procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflationsrapport oktober 2004. Fortsatt god internationell tillväxt Högre oljepris Högre inhemsk tillväxt Något högre inflation Inflationen ca 2 procent."— Presentationens avskrift:

1 Inflationsrapport oktober 2004

2 Fortsatt god internationell tillväxt Högre oljepris Högre inhemsk tillväxt Något högre inflation Inflationen ca 2 procent i slutet av prognosperioden

3 BNP för euroområdet, USA och världen Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, US Department of Commerce, NiESR och Riksbanken

4 Oljepris: utfall och prognoser USD Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

5 Oljepris utfall och prognoser USD Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

6 Försörjningsbalans i huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

7 BNP, arbetade timmar och sysselsättning Årlig procentuell förändring, tre kvartals glidande medelvärde Källor: SCB och Riksbanken

8 Produktivitetstillväxt i näringslivet sedan 1980 samt HP-trend Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

9 Internationella producentpriser i svenska kronor och UNDIMPX exklusive oljeprodukter Årlig procentuell förändring Källor: OECD, SCB och Riksbanken

10 Nyanmälda och kvarstående lediga platser med en varaktighet på mer än tio dagar samt antalet varsel Säsongrensat, tre månaders glidande medelvärde Källa: AMS

11 Inflationsprognosen i huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Riskbilden - balanserad Internationellt Olja Finansiella obalanser Inhemskt Produktivitet

13 OPECs lediga kapacitet Miljoner fat per dag Källa: International Energy Agency

14 Internationella huspriser index 1991=100 Sources: Ecowin, Lantmäteriet, SCB och internationella centralbanker

15 Hushållens skuldkvot och räntekvot Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Inflationsrapport oktober 2004. Fortsatt god internationell tillväxt Högre oljepris Högre inhemsk tillväxt Något högre inflation Inflationen ca 2 procent."

Liknande presentationer


Google-annonser