Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin September 2011. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000 – augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin September 2011. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000 – augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin September 2011

2 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000 – augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Prisutveckling för trävaror (exportprisindex) samt timmer fritt skogsbilväg 2006 – 2011 Källa: SCB och Skogsstyrelsen, bearbetning av Skogsindustrierna

4 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2000 – augusti 2011, glidande 12 månader

5 Laget av sågade trävaror vid sågverken, januari 2005 – augusti 2011

6 Svenska sågverks leveranser januari – juni 2011, fördelning per marknad Källa: SCB

7 Svenska sågverks leveranser under första halvåret 2006 – 2011

8 Sverige: antal påbörjade bostäder 2005–2011, 12 månaders glidande medelvärde Källa: BI, Skogsindustrierna

9 USA: antalet påbörjade bostäder 2004 – 2011, Årstakt

10 EU: Husbyggnadsindex 2004–2011 Källa: Eurostat

11 Globala produktionen av sågade barrträvaror 1960 – 2010 Källa: FAO

12 Sveriges andel av världens produktion av sågade barrträvaror 1960 – 2010 Källa: FAO, Skogsindustrierna

13 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

14 Produktion av avsalumassa i Sverige 2000–augusti 2011, glidande 12 månader

15 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–aug 2011/jan–aug 2010 Källa: European Pulp Industry Sector

16 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – augusti 2010 Källa: Riksbanken

17 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m augusti 2011( i USD samt omräknat till SEK och EUR) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

18 Prisutveckling för massaved fritt skogsbilväg 2006-2011, hela Sverige, Leveransvirke* * Underlaget motsvarar ca 10 procent av förbrukningen av svensk massaved. Källa: Skogsstyrelsen. Bearbetning av Skogsindustrierna.

19 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

20 Produktion av papper i Sverige 2000–augusti 2011, glidande 12 månader

21 Papperskonsumtionens utveckling i Europa*, per kvartal 2005–2011 Källa: CEPI * Europa=CEPI

22 Procentuell förändring av pappersproduktionen för vissa marknader, helår 2010/2009 och januari–juli 2011/2010 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

23 Import av rundvirke till Sverige, kvartal 2008 – 2011 Källa: SCB

24 Export av rundvirke från Sverige, kvartal 2008 – 2011 Källa: SCB

25 Procentuell utveckling av exportvärde respektive exportvolym för sågverks–, massa– och pappersindustrin Källa: SCB, Skogsindustrierna


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin September 2011. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000 – augusti 2011 Källa: Konjunkturinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser