Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportens diagram MakroNytt 1/2013. Diagram 1. BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportens diagram MakroNytt 1/2013. Diagram 1. BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående."— Presentationens avskrift:

1 Rapportens diagram MakroNytt 1/2013

2 Diagram 1. BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

3 Diagram 2. Hushållens konsumtion och sparande Procent respektive procentuell förändring MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

4 Diagram 3. BNP och arbetade timmar Procentuell förändring från föregående kvartal MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

5 Diagram 4. Relativ arbetslöshet 15–74 år Procent av arbetskraften MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

6 Diagram 5. Arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet Förändring från föregående kvartal i tusental personer MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

7 Diagram 6. Timlön och arbetsmarknadsgap Procentuell förändring MakroNytt 1/2013 Anm: Arbetsmarknadsgapet är lika med skillnaden mellan faktiskt antal arbetade timmar och potentiella timmar. Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

8 Diagram 7. Nominellt och realt skatteunderlag samt arbetade timmar för anställda Procentuell förändring MakroNytt 1/2013 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.


Ladda ner ppt "Rapportens diagram MakroNytt 1/2013. Diagram 1. BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående."

Liknande presentationer


Google-annonser