Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Mars 2013

2 ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna

3 Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000–februari 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

4 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2004–januari 2013, rullande 12 månader

5 Lager av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–januari 2013

6 Leveranser per år av sågade trävaror från svenska sågverk 2006-2012

7 Svenska sågverks leveranser januari- december 2012, fördelning per marknad

8 Andel av Sveriges export som går till utomeuropeiska marknader

9 Sveriges export av barrträvaror till Afrika och Mellanöstern

10 Sveriges export av barrträvaror till Japan och USA

11 Kinas import av sågade barrträvaror, 2002-2012

12 Sveriges export av barrträvaror till Kina

13 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–februari 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

14 Produktion av avsalumassa i Sverige 2000–januari 2013, glidande 12 månader

15 Massaexport till EU, rullande 12 månader

16 % Andel av Sveriges massaexport som levererats utanför EU 2007

17 Massaexport till Kina, rullande 12 månader

18 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–dec 2012 jämfört med jan–dec 2011 Källa: European Pulp Industry Sector

19 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m februari 2013 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

20 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – februari 2013 Källa: Riksbanken

21 Prisutveckling för massaved * och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

22 Produktion av papper i Sverige 2000–januari 2013, glidande 12 månader

23 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

24 Pappersexport till EU, rullande 12 månader

25 % Andel av Sveriges pappersexport som levererats utanför EU

26 Pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

27 Sveriges papperskonsumtion per kvalitet Källa: Skogsindustrierna,SCB

28 Pappersproduktionen i världen 2011 Källa: CEPI Total produktion: 399 miljoner ton

29 Produktion av papper i Europa*, kvartalsvis 2001-2012 * Europa=CEPI Källa: CEPI

30 Procentuell förändring av pappersproduktionen i vissa länder, helår 2011/2010 och helår 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

31 Konsumtion av papper i Europa*, per kvartal 2005-2012 * Europa=CEPI Källa: CEPI

32 Tidningspapper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

33 Bestruket träfritt papper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

34 Import av rundvirke till Sverige Källa: SCB, Skogsindustrierna

35 Export av rundvirke från Sverige Källa: SCB, Skogsindustrierna

36 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

37 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2012/2011 Källa: SCB

38 Mdr SEK Löpande penningvärde Källa: SCB februarienkät 2013 Investeringar i skogsindustrin Anläggningar i Sverige 1980 – 2013


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna."

Liknande presentationer


Google-annonser