Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Mars 2013

2 ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna

3 Förtroendeindikator” Sågverk och träimpregneringsindustri”, januari 2000–februari 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

4 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2004–januari 2013, rullande 12 månader

5 Lager av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–januari 2013

6 Leveranser per år av sågade trävaror från svenska sågverk

7 Svenska sågverks leveranser januari- december 2012, fördelning per marknad

8 Andel av Sveriges export som går till utomeuropeiska marknader

9 Sveriges export av barrträvaror till Afrika och Mellanöstern

10 Sveriges export av barrträvaror till Japan och USA

11 Kinas import av sågade barrträvaror,

12 Sveriges export av barrträvaror till Kina

13 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–februari 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

14 Produktion av avsalumassa i Sverige 2000–januari 2013, glidande 12 månader

15 Massaexport till EU, rullande 12 månader

16 % Andel av Sveriges massaexport som levererats utanför EU 2007

17 Massaexport till Kina, rullande 12 månader

18 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–dec 2012 jämfört med jan–dec 2011 Källa: European Pulp Industry Sector

19 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m februari 2013 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

20 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – februari 2013 Källa: Riksbanken

21 Prisutveckling för massaved * och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

22 Produktion av papper i Sverige 2000–januari 2013, glidande 12 månader

23 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–november 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

24 Pappersexport till EU, rullande 12 månader

25 % Andel av Sveriges pappersexport som levererats utanför EU

26 Pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

27 Sveriges papperskonsumtion per kvalitet Källa: Skogsindustrierna,SCB

28 Pappersproduktionen i världen 2011 Källa: CEPI Total produktion: 399 miljoner ton

29 Produktion av papper i Europa*, kvartalsvis * Europa=CEPI Källa: CEPI

30 Procentuell förändring av pappersproduktionen i vissa länder, helår 2011/2010 och helår 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

31 Konsumtion av papper i Europa*, per kvartal * Europa=CEPI Källa: CEPI

32 Tidningspapper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

33 Bestruket träfritt papper i Europa % förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

34 Import av rundvirke till Sverige Källa: SCB, Skogsindustrierna

35 Export av rundvirke från Sverige Källa: SCB, Skogsindustrierna

36 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

37 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2012/2011 Källa: SCB

38 Mdr SEK Löpande penningvärde Källa: SCB februarienkät 2013 Investeringar i skogsindustrin Anläggningar i Sverige 1980 – 2013


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Mars 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000-mars 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna."

Liknande presentationer


Google-annonser