Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad och hur? Betydelsen av studentcentrerad inlärning vid förmedling av professionsutbildning på distans Nina Albrecht och Erika Olofsson Skog och trä/LNU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad och hur? Betydelsen av studentcentrerad inlärning vid förmedling av professionsutbildning på distans Nina Albrecht och Erika Olofsson Skog och trä/LNU."— Presentationens avskrift:

1 Vad och hur? Betydelsen av studentcentrerad inlärning vid förmedling av professionsutbildning på distans Nina Albrecht och Erika Olofsson Skog och trä/LNU

2 Skog och trä LNU ”I skogen börjar resan från planta till färdig träprodukt.” 750 studenter, distans Privatskogsbruk, träteknik Hållbart familjeskogsbruk 360 studenter Skogs- och träprogrammet 250 studenter

3 Utmaningar VAD? Anställningsbarhet; praktiska färdigheter, generiska kompetenser. Framtiden? 21st Century Learning HUR? Studentcentrerat lärande VARFÖR? Stimulera djupinlärning

4 Generisk kompetens ”…syftar på att studenten efter avslutad universitetstutbildning bör besitta ett antal kompetenser som också kan användas i andra situationer än de som är strikt kopplade till utbildningens innehåll. Studenten bör exempelvis kunna kommunicera väl både skriftligt och muntligt, arbeta i team, kunna söka, sålla och granska olika typer av information etc. (…) Vad som är viktigt att framhålla är dock att de generiska färdigheterna alltid i första hand ska tränas integrerat i ämnet man studerar.” (Adamson, Duhs 2005)

5 Många olika definitioner. (Kereluik&Mishra, 2011) 1.Foundational Knowledge Content, Information Literacy, Cross-disciplinary knowledge 2.Meta Knowledge Problem solving, Critical Thinking, Communication/Collaboration, Creativity 3.Humanistic Knowledge Life/Job skills, Cultural competence, Ethical/Emotional Awareness 21st Century Learning

6 ”Detta är kärnan i begreppet studentcentrering, att vi som lärare ska kunna se världen med den lärandes ögon. ” (Schyberg, 2009) ”Ökad studentaktivitet är viktig eftersom den och interaktion med andra gynnar ett djupinriktat lärande. ” ”Ju större likhet det är mellan de praktiska övningarna och de autentiska situationer som kommer att möta studenterna efter studierna, desto större är chansen att de verkligen får nytta av dem och också att de blir motiverade.” (Elmgren och Henriksson, 2010) Studentcentrerat lärande

7 Studentaktiv undervisning Planera så att studenterna förbereder sig inför undervisningen. Diskutera i smågrupper under passet Låt studenterna ta ställning. Lägg in individuella övningar Ge studenterna reflektionstid Låt studenterna bearbeta i slutet av passet Lär känna dina studenter Lägg ut föreläsningarna på nätet Bekanta dig med studenterna Studentaktivitet vid praktiska övningar Påverka arbetsfördelningen Följ processen Tydliggör förväntningar Diskutera etiska aspekter Studentaktiv inlärning – hur? Studentaktivitet på nätet Hjälp studenterna att komma igång Ge återkoppling Skapa kontakt och öppna för dialog Låt studenterna samverka Automatisera när det lönar sig Låt studenterna välja väg Ta emot hjälp och börja där det går Fundera på vad som passar i din undervisning Studentaktivitet utanför lärarledd tid Visa ditt intresse Koppla undervisningen till de självständiga läraktiviteterna Diskutera den konstruktiva länkningen Examinera det som studenterna har lärt sig genom eget arbete exempel från Elmgren & Henriksson (2010)

8 Exkursion Baltikum Privatskogsbrukets affärsmöjligheter Inköp och försäljning Skogen som upplevelse Exempel LNU

9 Best practise − erfarenhetsutbyte 1 Vilka erfarenheter har du av professionsutbildning? Svårigheter/möjligheter på distans? 2 Hur ska vi arbeta för att stimulera professionskompetenser? (Upplägg/genomförande/examination)

10


Ladda ner ppt "Vad och hur? Betydelsen av studentcentrerad inlärning vid förmedling av professionsutbildning på distans Nina Albrecht och Erika Olofsson Skog och trä/LNU."

Liknande presentationer


Google-annonser