Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolognaseminarium om Anställningsbarhet 13-14 december 2007, Uppsala Eva Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolognaseminarium om Anställningsbarhet 13-14 december 2007, Uppsala Eva Lund."— Presentationens avskrift:

1 Bolognaseminarium om Anställningsbarhet 13-14 december 2007, Uppsala Eva Lund

2 Program  Bolognapromotor Marita Wingren: ”Anställningsbarhet i Bolognaprocessen”  Prorektor Kerstin Sahlin-Andersson  Ulf Andreasson, TCO: ”Anställningsbarhet ur ett företagsperspektiv”  Mikael Jungquist ”Anställningsbarhet ur ett lokalt perspektiv, Karriärcentrum SU”  Diskussioner i mindre grupper ledda av studenter

3 Bologna seminarier under 2006  Förväntade lärandemål och kompetenser  Kvalitetssäkring  Progression  Anställningsbarhet Med olika aktörer som SFS, SUHF,NSHU m fl

4 Under 2007  1-2 februari progression inom de tre nivåerna, poängsättning enligt ECTS och studentens arbetsinsats  Anställningsbarhet efter kandidatnivå, progression efter avancerad nivå (forskarnivå) samt forskningsanknytning.  Professionsutbildningarna och utbildningar anordnade av dem som inte har universitetsstatus

5 Examensstruktur Högskoleex 2år Kandidat- examen 3 år Master 2 år Magister 1 år Forskar Utbildning 4 år

6 Anställningsbarhet-employability  Vad är det? Vad är det inte?  Att förbereda studenterna för ett arbetsliv – inte nödvändigtvis för en anställning

7 Definition enligt Tuning projektet  Vad?  Ett uttryck för en persons speciella kunskaper, kompetenser och erfarenheter.  Hur?  Genom utbildningens innehåll  Genom tydlighet i förväntade lärandemål

8 Forts Tuning projektet  Förväntade lärandemål skall visa på Ämnesmässiga kunskaper Generella (generiska kunskaper)

9 Konkret hur?  Genom att kartlägga och synliggöra de inslag av generiska kompetenser som finns.  Genom att samordna och prioritera

10 Exempel på hur  Gästföreläsare från näringslivet  Alumniverksamhet- bjuda in ”gamla” studenter  Arbetsplatsförlagda moment  Inslag av entreprenörskap Att vara entreprenöriell- att utveckla,ta tillvara, och driva idéer  Träning i muntlig och skriftlig kommunikation

11 Marita Wingren slutkläm  Ta chansen att förbättra anställningsbarheten!

12 Ulf Andréasson, TCO-om akademin Akademin Framtid dåtid Lång historia, tillsammans med katolska kyrkan den äldsta. Vad kan rubba denna ställning? Globalisering Ett hot och en möjlighet anställningsbarhet

13 Svaret på dessa utmaningar är  Högre Utbildning Bolognaprocessen är ett smörjmedel för att detta skall fungera i ett globaliseringsperspektiv

14  Arbetsgivaren Vill ha en som utför arbetsuppgifterna  Arbetstagaren För med sig en kompetens, en färdighet, så att någon vill anställa en

15 FörrIdag  Lägre utbildningsnivå, man fick vidareutbildning på jobbet  Ökat konkurrenstryck  Man måste snabbare komma in i arbetsuppgifterna.  Starta med högre kompetens  Ha både spetskompetens  och bredd  Alltså högre krav på den som anställs

16 Kerstin Sahlin-Anderssons tankar  Att anställningsbarhet = att anpassa till yrkesutbildning?  Kunskapen skall vara tillämpbar Presentera ämneskombinationer som är tillämpbara Tala om vad som gör oss nyttiga Kvalité lockar och består Forskning inte i motsats till undervisning

17 Vad kan universiteten erbjuda  Forskningsanknuten grundutbildning bidrar till anställningsbarheten För inget är så praktiskt som en bra teori  Vikten av bildning Att kombinera kunskap och kompetens  Att i hjärtat av samhället utvecklas med samhället men också att utveckla samhället

18 Kerstin Sahlin-Anderssons slutkläm  Anställbarhet är inte detsamma som anpassbarhet  Vi får inte lägga oss för näringslivets krav

19 Mikael Jungqvist Karriärcentrum SU 50% målet Breddad rekrytering Livslångt lärande K M F utb Starta eget Dold arbetslöshet Kvalificerade arbeten Okvalificerade arbeten Att läsa mer

20 Citat om employability  ”a degree is no longer a mealticket- it is more a license for hunt”

21 Mikaels exempel på generiska färdigheter och kompetenser  Hantera information  Värdera och analysera  Problemlösning/bearbetning: identifiera, definiera, formulera och tillämpa  Kommunicera muntligt o skriftligt  Arbeta självständigt; förmåga att sätta igång och avsluta ett arbete  Arbeta i grupp  IT

22 Hur stöder man dem som är på väg ut i arbetslivet?  Karriärplaneringskurs  Utveckling av gruppvägledning  Karriärplanering skriva CV Individuella inlärningsmål portfolio  Presentationsteknik t ex på engelska  Hemsida riktad till arbetsgivare  Planering av nya utbildningar i samarbete med presumtiva arbetsgivare.

23 Och så mina egna reflektioner  Inom akademin skall vi upprätthålla kvalitet erbjuda bildning och ämnesspecifik utbildning samt generiska kompetenser Men inte vika oss för krav från näringslivet och sträva efter kortsiktig anpassning.

24 Bolognaprocessen är en möjlighet  Därför att vi kan tydliggöra och beskriva de generiska kompetenserna i lärandemålen.  Genom varierande former också examinera dem.  Vi kan dessutom stödja våra studenter i deras karriärplanering med individuella inlärningsmål och portfolio.  Ta tillvara kontakter med alumni och näringslivet

25 För en hög anställbarhet!


Ladda ner ppt "Bolognaseminarium om Anställningsbarhet 13-14 december 2007, Uppsala Eva Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser