Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljö inom diagnostiskt radiografisk verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljö inom diagnostiskt radiografisk verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö inom diagnostiskt radiografisk verksamhet

2 Syfte  Undersöka vilka faktorer som påverkar trivseln på arbetsplatsen hos diagnostisk radiografisk personal  Detta studerades med fokus på 1) personliga faktorer, 2) job- och organisationsrelaterade faktorer, 3) psykosocial arbetsmiljö samt 4) avsikten att stanna på sitt jobb ”Job satisfaction of the radfiological departments´ staff”

3 Metod  Kvantitativ studie  Datainsamling via internet där ett email med en web- baserad enkät skickats ut till radiografisk personal inom två kommuner i södra Finland  90 röntgensjuksköterskor, 9 chefer, 30 radiologer och 21 assisterande personal. Totalt 150  (Respons 49%)  Anonyma enkäter, ingen personlig data, mer ärliga svar?

4 Koppling till radiografisk vetenskap  Viktigt för personalens välmående som en faktor för att kunna bibehålla en bra vårdkvalité  Berör radiografisk verksamhet där majoriteten är röntgensjuksköterskor  Etiska grundprinciperna (3) principen att göra gott  En god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna ge en bra vård (arbetsmiljöverket, 2015)

5 Röntgensjuksköterskans kärnkompetenser  Säker vård - ” För att kunna skapa en säker vård måste röntgensjuksköterskan ha kunskap om vikten av säkerhetsarbete för att minimera skador för vårdtagare och personal”  Samverkan i team - ”samspelet mellan personer med olika kunskapsområden leder till god och säker vård och tillgodoser samhällets krav på bästa resursanvändning” Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (2012)

6  Radiografisk diagnostisk verksamhet har en vårdmiljö med speciella funktioner som skiljer sig från andra vårdavdelningar.  Viktig del i vårdkedjan. - ”Röntgensjuksköterskan bidrar till att flödet i vårdkedjan fungerar” (Kompetensbeskrivning, 2012)

7 Yrkesetisk kod  Röntgensjuksköterskan och professionen - Röntgensjuksköterskan tar ansvar för vårdens/verksamhetens utveckling.  Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården - Röntgensjuksköterskan verkar för gott samarbete med kollegor och andra i vården.

8 Referenser  Arbetsmiljöverket. (2015). Förebyggande – att skapa en bra arbetsmiljö. Hämtad 2015-04-04, från https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/forebyggande---att- skapa-en-bra-arbetsmiljo/ https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/forebyggande---att- skapa-en-bra-arbetsmiljo/  Grönroos, E., Pajukari, A. (2009). Job satisfaction of the radiological departments´staff. European Journal of Radiography, 1, 133-138. doi: 10.1016/j.ejradi.2010.03.001  Svensk Förening För Röntgensjuksköterskor.(2012) Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterksa. Stockholm: Svensk Förening För Röntgensjuksköterskor  Vårdförbundet. (2012). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Hämtad 2015-04- 04, från https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20- %20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensju kskoterskor_0809.pdf https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20- %20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensju kskoterskor_0809.pdf


Ladda ner ppt "Arbetsmiljö inom diagnostiskt radiografisk verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser