Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrund och yrkesetiska aspekter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrund och yrkesetiska aspekter"— Presentationens avskrift:

1 Värdegrund och yrkesetiska aspekter

2 Värdegrund Samtidigt som värdegrunden innebär något gemensamt för oss kan den betyda olika saker för var och en av oss.

3 Värde-grund Begreppets båda delar är i viss mening oförenliga
Grund - konkret Värde - abstrakt Är grunden fast och värdena föränderliga? Kan samhället ändras i sina grunder och värderingar vara svåra att förändra?

4 Värdegrunden Mänskliga relationer och hur vi är mot varandra och andra. Kunskaps- och demokratiuppdrag ska vävas samman. Förhållningssätt - skall göras synligt och tydligt i vårt arbete. Frågor: Vad innebär det att arbeta värdegrundande? Är värdegrunden en grund av värden? Eller en grund för värden?

5 Ex Skolans värdegrund Vissa s k oförytterliga värden är inte förhandlingsbara - ex människors lika värde. Dessa värden utgör en minsta gemensam nämnare som alla bör eller ska vara överens om

6 Värdegrunden är Instrument för tolkning Instrument för orientering
Instrument för trovärdighet - etiska principer

7 Värderingar Grundläggande uppfattningar Påverkar vårt handlande
Bra/dåligt Gott/ont Ger attityder Ger beteenden Är ofta övertagna av andra Påverkar ofta andra

8 Yrkesetik Yrkesetik är en del i värdegrundsarbetet.
Yrkesetiken tar upp principer för yrkesutövarnas förhållningssätt och vad som är specifikt för yrkesrollen. En gemensam värdebas ligger till grund för moraliska ställningstaganden i yrkesutövningen.

9 Varför behövs en formulerad yrkesetik
Instrument för trovärdighet Höja statusen Höja ansvarsnivån Analysinstrument i etiska frågor i vardagen Beroendeställning - maktförhållande

10 Läraryrkets yrkesetik
Innehåller ett flertal lojaliteter Barnen - individ/grupp Kollegor Föräldrar Yrkesrollen Samhället ”Jag själv”

11 KLOK-modellen för etiskt ställningstagande
Kärna Likhet Omständigheter Konsekvenser

12 Prövning av moralisk förförståelse - att använda KLOKhet
Kärna - vad är kärnan i konflikten? Om kärnan löses försvinner den viktigaste konflikten. Likhet - finns det tidigare erfarenheter av konflikter som kan användas för lösningen av problemet? Omständigheter - tar lösningen av problemet hänsyn till alla relevanta omständigheter? Konsekvenser - vilka blir konsekvenserna av lösningen av konflikten?

13 KLOK-modellens tre kontrollpunkter
Hur motiveras lösningsförslaget? Strider förslaget mot grundläggande etiska normer och rättigheter? Vilka attityder signalerar lösningsförslaget för dem det direkt berör?


Ladda ner ppt "Värdegrund och yrkesetiska aspekter"

Liknande presentationer


Google-annonser