Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår resa inom pedagogiken Vår resa inom pedagogiken Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18 Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår resa inom pedagogiken Vår resa inom pedagogiken Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18 Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp."— Presentationens avskrift:

1 Vår resa inom pedagogiken Vår resa inom pedagogiken Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18 Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18

2 Vårterminen 2009 påbörjade vi vår resa mot en yrkesidentitet som pedagoger. Första sträckan är snart klar och vi har fått med oss många lärdomar och insikter på vägen. Av dessa valde vi inför den här uppgiften ut fyra stycken som vi gemensamt tycker varit givande och viktiga, både att ha med sig och att ta med sig. 1. Styrdokumenten & värdegrunden 2. Studiegruppens samarbete 3. VFU 4. Synen på läraryrket 1. Styrdokumenten & värdegrunden 2. Studiegruppens samarbete 3. VFU 4. Synen på läraryrket

3 1. Styrdokumenten & värdegrunden 1. Styrdokumenten & värdegrunden

4 I delkurs 2 fokuserades arbetet till att på olika sätt arbeta med våra styrdokument och värdegrunden.

5 Så står det skrivet Så står det skrivet ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”(Lpo 94, s.3) ” Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar….. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.”(Lpo94, s.3) ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”(Lpo 94, s.3) ” Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar….. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.”(Lpo94, s.3)

6 Vi fick vid flera tillfällen möjlighet att läsa, tolka, reflektera över och diskutera vad vårt läraruppdrag består i. Vi skall inte bara förmedla kunskap och lära ut fakta, vi skall även fostra och förmedla grundläggande värden. Vi fick vid flera tillfällen möjlighet att läsa, tolka, reflektera över och diskutera vad vårt läraruppdrag består i. Vi skall inte bara förmedla kunskap och lära ut fakta, vi skall även fostra och förmedla grundläggande värden.

7 Att få ta del av hur de andra i seminariegruppen uppfattat läroplanernas riktlinjer och mål vidgade och klargjorde den något ”luddiga” texten. Att få ta del av hur de andra i seminariegruppen uppfattat läroplanernas riktlinjer och mål vidgade och klargjorde den något ”luddiga” texten.

8 Nu känns det som att vi har en bättre uppfattning om den bas vi skall utgå ifrån och jobba efter i framtiden. Nu känns det som att vi har en bättre uppfattning om den bas vi skall utgå ifrån och jobba efter i framtiden.

9 2. Studiegruppens betydelse 2. Studiegruppens betydelse

10 När man pluggar som vi, på distans, har studiegruppen en extra stor betydelse. Studiegruppen är vårt bollplank, där vi också utvecklas och byter erfarenheter. En fungerande grupp, som stöttar och peppar när det känns tufft och motigt. När man pluggar som vi, på distans, har studiegruppen en extra stor betydelse. Studiegruppen är vårt bollplank, där vi också utvecklas och byter erfarenheter. En fungerande grupp, som stöttar och peppar när det känns tufft och motigt.

11 Vi har delat våra kunskaper, och gemensamt utvecklats mot vårt mål… att behärska läraryrket. Studiegruppen ger en bra grund till att lära sig samarbeta i ett team, och även lära oss att kunna ingå och fungera i ett kommande arbetslag. Vi har delat våra kunskaper, och gemensamt utvecklats mot vårt mål… att behärska läraryrket. Studiegruppen ger en bra grund till att lära sig samarbeta i ett team, och även lära oss att kunna ingå och fungera i ett kommande arbetslag.

12 Alla har någon form av kunskap eller kompetens som man delgivit varandra, och vi har alla genom studiegruppen samlat på oss någon kunskap eller något redskap som vi har nytta av och som vi stoppat ner i vår ”ryggsäck”.

13 Vi har lärt oss att ha självinsikt och att tro på oss själva och att vi klarar mer än vad vi många gånger tror!

14 3. VFU Verksamhetsförlagd utbildning 3. VFU Verksamhetsförlagd utbildning

15 Varför? Varför? Känna på sitt blivande yrke för att se om det är rätt yrke man har valt. Det vi läser på utbildningen sätts in i en praktisk kontext, teorin verkliggörs. Vi blir presenterade för flera olika lärare med olika erfarenheter. Erfarenheter berikar! Viktigt att verkligen möta barngrupperna, det går inte att läsa sig till alla olika individualiteter. Att på nära håll kunna se hur skolan fungerar, och inte fungerar i samhället. Feedback av en mentor som vet hur jobbet fungerar. Guld värt!

16 Roligast! Roligast! Att få träffa eleverna och lära känna dem. Att ha en mentor som man kan diskutera yrkesrelaterade frågor med. När man ser teorin som man läst om i klassrummet. När uppgiften ”att leda ett moment” slår väl ut och man känner:Jippii! När de flesta eleverna hejar när man kommer i korridorerna, då känns det som man kommit hem.

17 Svårast! Svårast! Att veta hur man ska bemöta alla elever med sina olikheter. Observationsuppgiften pga. att det var svårt att observera utan förförståelsen inkopplad. Kräver mer övning. Själva planeringen för de olika momenten vi skulle leda, ibland klarade de dem mycket snabbare än väntat, ibland långsammare. Svårt med tidsaspekten. Hantera konflikterna som uppstår mellan elever. Sekretess! Svårt att veta vad man kan berätta och vad man inte kan berätta... lika bra att inte säga något alls. Kanske finns en risk att man blir utnyttjad som vikarie under VFU timmarna om skolan har lärarbrist.

18 4. Synen på läraryrket 4. Synen på läraryrket

19 Lärare förr och nu Lärare förr och nu

20 Vetenskaplighet anses inte som normativt. Det professionella objektet hos lärare idag, ser vi vara att kunna stimulera lärandet hos en hel grupp, som numera kan vara allt från en handfull individer upp till 40 personer. Läraryrket, hur ser vi på det? Läraryrket, hur ser vi på det?

21 Framåt och uppåt Framåt och uppåt Dessutom skall du som lärare samtidigt som du är denna objektiva, sociala, stimulerande individen till gruppen, också stilla behovet för varje enskild elev. Hur skall du då kunna vara vetenskaplig? Eller både och?

22 Lärandet Lärandet Stimulans kan vara en vilja till lärande och vi som lärare blir tvungna att tillgripa pedagogik av en sådan sort som skiljer sig från det normativa. För att ett lärande skall ske hos individen så måste eleven inhysa en vilja i att lära sig, det måste finnas en inre drivkraft där elevens enskilda är motorn. Dessutom måste eleven ha en förmåga att ta emot det läraren förmedlar och samtidigt kunna reflektera över det och sätta det i ett kontext.

23 Tankar som väckts under den pedagogiska resan Tankar som väckts under den pedagogiska resan Kan man vara säker på hur lärandet ser ut och vad innebär egentligen lärandet? Vad innebär det att kunna något överhuvudtaget? Vad innebär det att läraryrket är professionellt?

24 Vi anser… Vi anser… Vi anser att vetenskapligheten inom läraryrket är väsentligt, och att man hela tiden skall eftersträva detta förhållningssätt som praktiserande lärare. Vi är övertygade om att detta är något som man "måste" ha för att klara av sitt yrke.

25

26

27 Mira Maria EvaLinda Lena

28 Vi bara måste få visa det här filmklippet för er. Vilka tankar och funderingar väcks? http://www.youtube.com/watch?v=m7_94j2qYbk Vi bara måste få visa det här filmklippet för er. Vilka tankar och funderingar väcks? http://www.youtube.com/watch?v=m7_94j2qYbk


Ladda ner ppt "Vår resa inom pedagogiken Vår resa inom pedagogiken Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18 Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser