Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår resa inom pedagogiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår resa inom pedagogiken"— Presentationens avskrift:

1 Vår resa inom pedagogiken
Av: Eva-Linda, Mira, Maria och Lena Seminariegrupp 18

2 Studiegruppens samarbete
Vårterminen 2009 påbörjade vi vår resa mot en yrkesidentitet som pedagoger. Första sträckan är snart klar och vi har fått med oss många lärdomar och insikter på vägen. Av dessa valde vi inför den här uppgiften ut fyra stycken som vi gemensamt tycker varit givande och viktiga, både att ha med sig och att ta med sig. 1. Styrdokumenten & värdegrunden 2. Studiegruppens samarbete 3. VFU 4. Synen läraryrket

3 1. Styrdokumenten & värdegrunden

4 I delkurs 2 fokuserades arbetet till att på olika sätt arbeta med våra styrdokument och värdegrunden.

5 ” Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen
Så står det skrivet ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”(Lpo 94, s.3) ” Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar….. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.”(Lpo94, s.3)

6 Vi skall inte bara förmedla kunskap och lära ut fakta,
Vi fick vid flera tillfällen möjlighet att läsa, tolka, reflektera över och diskutera vad vårt läraruppdrag består i . Vi skall inte bara förmedla kunskap och lära ut fakta, vi skall även fostra och förmedla grundläggande värden.

7 Att få ta del av hur de andra i seminariegruppen
uppfattat läroplanernas riktlinjer och mål vidgade och klargjorde den något ”luddiga” texten.

8 Nu känns det som att vi har en bättre uppfattning
om den bas vi skall utgå ifrån och jobba efter i framtiden.

9 2. Studiegruppens betydelse

10 När man pluggar som vi, på distans, har studiegruppen en extra stor betydelse.
Studiegruppen är vårt bollplank, där vi också utvecklas och byter erfarenheter. En fungerande grupp, som stöttar och peppar när det känns tufft och motigt.

11 Vi har delat våra kunskaper, och gemensamt utvecklats mot vårt mål… att behärska läraryrket.
Studiegruppen ger en bra grund till att lära sig samarbeta i ett team, och även lära oss att kunna ingå och fungera i ett kommande arbetslag.

12 Alla har någon form av kunskap eller kompetens som man delgivit varandra, och vi har alla genom studiegruppen samlat på oss någon kunskap eller något redskap som vi har nytta av och som vi stoppat ner i vår ”ryggsäck”.

13 Vi har lärt oss att ha självinsikt och att tro på oss själva och att vi klarar mer än vad vi många gånger tror!

14 3. VFU Verksamhetsförlagd utbildning

15 Feedback av en mentor som vet hur jobbet fungerar. Guld värt!
Varför? Känna på sitt blivande yrke för att se om det är rätt yrke man har valt. Det vi läser på utbildningen sätts in i en praktisk kontext, teorin verkliggörs. Vi blir presenterade för flera olika lärare med olika erfarenheter. Erfarenheter berikar! Viktigt att verkligen möta barngrupperna, det går inte att läsa sig till alla olika individualiteter. Att på nära håll kunna se hur skolan fungerar, och inte fungerar i samhället. Feedback av en mentor som vet hur jobbet fungerar. Guld värt!

16 Roligast! Att få träffa eleverna och lära känna dem.
Att ha en mentor som man kan diskutera yrkesrelaterade frågor med. När man ser teorin som man läst om i klassrummet. När uppgiften ”att leda ett moment” slår väl ut och man känner:Jippii! När de flesta eleverna hejar när man kommer i korridorerna, då känns det som man kommit hem.

17 Svårast! Att veta hur man ska bemöta alla elever med sina olikheter.
Observationsuppgiften pga. att det var svårt att observera utan förförståelsen inkopplad. Kräver mer övning. Själva planeringen för de olika momenten vi skulle leda, ibland klarade de dem mycket snabbare än väntat, ibland långsammare. Svårt med tidsaspekten. Hantera konflikterna som uppstår mellan elever. Sekretess! Svårt att veta vad man kan berätta och vad man inte kan berätta... lika bra att inte säga något alls. Kanske finns en risk att man blir utnyttjad som vikarie under VFU timmarna om skolan har lärarbrist.

18 4. Synen på läraryrket

19 Lärare förr och nu Bildövergångar
I den här bilden används layouten Bild. Den skapades på samma sätt som bild 4. Bildövergångar Det enklaste sättet att ange bildövergångar är att använda verktygsfältet Bildsortering som visas i bildsorteringsläge. Så här skapar du en bildövergång: Klicka på Bildsortering på Visa-menyn. Markera de bilder som vill använda övergångarna i. Klicka på en bildövergång på menyn Bildövergångseffekter i verktygsfältet Bildsortering. Övergången sker som standard i snabb hastighet när du klickar med musen under bildspelet. Om du vill ändra övergången eller lägga till ett ljud klickar du på Bildövergång i verktygsfältet Bildsortering för att öppna dialogrutan Bildövergång. Välj de alternativ du vill använda. I exemplet har vi angett att bilden ska växla automatiskt efter 6 sekunder. Bildövergångarna visas under bildspelet. Du kan förhandsgranska en bildövergång genom att klicka på övergångsikonen under miniatyrbilden i bildsorteringsläge.

20 Läraryrket, hur ser vi på det?
Vetenskaplighet anses inte som normativt. Det professionella objektet hos lärare idag, ser vi vara att kunna stimulera lärandet hos en hel grupp, som numera kan vara allt från en handfull individer upp till 40 personer. För den här och de följande bilderna har vi placerat en genomskinlig vit rektangel över fotografiet på berget på bildbakgrunden. Om du vill visa bakgrunden pekar du på Bakgrund på Visa-menyn och klickar på Bildbakgrund. Den genomskinliga rektangeln lägger du till genom att klicka på fliken Figurer under Lägg till objekt på Formateringspaletten. Klicka sedan på Rektangel. Dra med musen i bilden för att skapa rektangeln. Välj en färg och en genomskinlighet under Färger, tjocklek och fyllningar. När du vill gå ur bildbakgrunden klickar du på Stäng i verktygsfältet Bildbakgrund. På själva bilden har vi skrivit rubriken, Härligt i snön, i en exempeltext. Vi har lagt till en bild och en bildtext, Vi rostar marshmallows vid elden, i en textruta. Klicka på Textruta på Infoga-menyn för att skapa bildtexten. Dra med musen i bilden för att skapa textrutan. Skriv sedan texten. När textrutan är markerad kan du dra i ett handtag för att ändra rutans storlek. Om du vill flytta textrutan drar du i en av textrutans kanter. Du kan ändra textformatet med alternativen under Teckensnitt på Formateringspaletten. Ändra textrutans kontur, färg och fyllnadsfärg med alternativen i verktygsfältet Ritobjekt. Ljud Vi har lagt till ljud från en ljudfil i QuickTime-format (jump.mov) som spelas från och med den här bilden till slutet av bildspelet. Så här lägger du till ett ljud som spelas upp på alla bilder: Peka på Filmer och ljud på Infoga-menyn och klicka på ett av alternativen, till exempel Ljud från fil. Leta rätt på filen. Ange ljudalternativen genom att klicka på Anpassad animering på Bildspel-menyn. Välj ljudet, till exempel Media 1, i listan Välj för animering. Klicka sedan på Lägg till effekt för att lägga till ljudet i listan Animeringsordning. Klicka på Media 1 i listan Animeringsordning och klicka på Effektalternativ. Ange att du vill att ljudet ska sluta spelas upp efter ett visst antal bilder på fliken Mediealternativ.

21 Framåt och uppåt Dessutom skall du som lärare samtidigt som du är denna objektiva, sociala, stimulerande individen till gruppen, också stilla behovet för varje enskild elev. Hur skall du då kunna vara vetenskaplig? Eller både och? Den här bilden skapades med layouten Bild. På bildens anteckningssida finns allmänna instruktioner om hur du skapar animeringar. Allmän information om hur du skapar bilden finns på anteckningssidan till bild 2. Animeringar Vi har skapat animeringarna med dialogrutan Anpassad animering. Varje komponent i bilden finns i rutan Välj för animering. Så här animerar du en bild: Växla till normalvy och markera den bild som innehåller texten eller objektet som ska animeras. Klicka på Anpassad animering på Bildspel-menyn. Klicka på den text eller det objekt som ska animeras under Välj för animering. Klicka på Lägg till effekt, klicka på de animeringar du vill använda och klicka på OK. Om du vill ändra animeringsordningen klickar du på animeringen under Animeringsordning och sedan på en av pilarna för att flytta objektet uppåt eller nedåt i listan. Välj alternativ för tid, riktning och hastighet. Om du vill ange ytterligare alternativ klickar du på Effektalternativ. Om du vill se hur animeringen kommer att se ut i bildspelet klickar du på Spela. Du kan när som helst förhandsgranska animeringen av en bild genom att klicka på Förhandsgranska animering på Bildspel-menyn. Animeringen visas i en miniatyrbild. Du kan också visa bildspelet för att se hur animeringen fungerar.

22 Lärandet Stimulans kan vara en vilja till lärande och vi som lärare blir tvungna att tillgripa pedagogik av en sådan sort som skiljer sig från det normativa. För att ett lärande skall ske hos individen så måste eleven inhysa en vilja i att lära sig, det måste finnas en inre drivkraft där elevens enskilda är motorn. Dessutom måste eleven ha en förmåga att ta emot det läraren förmedlar och samtidigt kunna reflektera över det och sätta det i ett kontext.

23 Tankar som väckts under den pedagogiska resan
Kan man vara säker på hur lärandet ser ut och vad innebär egentligen lärandet? Vad innebär det att kunna något överhuvudtaget? Vad innebär det att läraryrket är professionellt?

24 Vi anser… Vi anser att vetenskapligheten inom läraryrket är väsentligt, och att man hela tiden skall eftersträva detta förhållningssätt som praktiserande lärare. Vi är övertygade om att detta är något som man "måste" ha för att klara av sitt yrke.

25

26

27 Mira Maria EvaLinda Lena

28 Vi bara måste få visa det här filmklippet för er
Vi bara måste få visa det här filmklippet för er. Vilka tankar och funderingar väcks?


Ladda ner ppt "Vår resa inom pedagogiken"

Liknande presentationer


Google-annonser