Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision 2018 för hälsa och helhet Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision 2018 för hälsa och helhet Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska."— Presentationens avskrift:

1 Vision 2018 för hälsa och helhet Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och studenter inom respektive utbildning.

2 VÅRDTAGAREN Vårdtagaren deltar i sin egen vård, vårdplanering och vårddokumentation. Handlingsplan för hälsa upprättas vid kontakt med vården. Det finns en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning. Vårdvägledare och fast vårdkontakt är självklara rättigheter. Vårdtagaren kan välja vård och vårdgivare. VÄRLDEN Samhället främjar hälsa baserat på en helhetssyn. Allas lika värde präglar välfärden. Kvinnor och män är jämställda. Samhället är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Folkhälsoarbetet är framgångsrikt och främjar hälsoutvecklingen hos befolkningen. Alla har rätt att organisera sig i fackföreningar som tecknar avtal om lön och andra villkor. VI Vi leder vårdens nya paradigm. Vår kunskap är efterfrågad över hela världen. Utvecklingen av våra kunskapsområden förbättrar vården. Våra utbildningar har högsta kvalitet, är attraktiva och ger tillträde till forskning. Vi har plats i ledningen för vården. Vi är rätt värderade och har de allra bästa villkoren. Vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. VÅRDEN Hälsa och helhet är vårdens grund. Människors gemensamma och individuella behov är utgångspunkten för vården. Vården är säker och präglas av öppenhet. Vården är jämställd. Vården är kunskapsbaserad som grund för ständiga förbättringar. Ledarskapet i vården är värdebaserat. Effektivitet och resultat mäts utifrån individen och dennes hälsa. Allas lika rätt till vård garanteras genom solidarisk finansiering och demokratisk styrning.

3 Vi leder vårdens nya paradigm VI

4 Vår kunskap är efterfrågad över hela världen VI

5 Utvecklingen av våra kunskapsområden förbättrar vården VI

6 Våra utbildningar har högsta kvalitet, är attraktiva och ger tillträde till forskning VI

7 Vi har plats i ledningen för vården VI

8 Vi är rätt värderade och har de allra bästa villkoren VI

9 Vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv VI

10 Vårdtagaren deltar i sin egen vård, vårdplanering och vårddokumentation VÅRDTAGARE N

11 Handlingsplan för hälsa upprättas vid kontakt med vården VÅRDTAGARE N

12 Det finns en samlad och tydlig vårdtagarlagstiftning VÅRDTAGARE N

13 Vårdvägledare och fast vårdkontakt är självklara rättigheter VÅRDTAGARE N

14 Vårdtagaren kan välja vård och vårdgivare VÅRDTAGARE N

15 Hälsa och helhet är vårdens grund VÅRDE N

16 Människors gemensamma och individuella behov är utgångspunkten för vården VÅRDE N

17 Vården är säker och präglas av öppenhet VÅRDE N

18 Vården är jämställd VÅRDE N

19 Vården är kunskapsbaserad som grund för ständiga förbättringar VÅRDE N

20 Ledarskapet i vården är värdebaserat VÅRDE N

21 Effektivitet och resultat mäts utifrån individen och dennes hälsa VÅRDE N

22 Allas lika rätt till vård garanteras genom solidarisk finansiering och demokratisk styrning VÅRDE N

23 Samhället främjar hälsa baserat på en helhetssyn VÄRLDEN

24 Allas lika värde präglar välfärden VÄRLDEN

25 Kvinnor och män är jämställda VÄRLDEN

26 Samhället är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart VÄRLDEN

27 Folkhälsoarbetet är framgångsrikt och främjar hälsoutvecklingen hos befolkningen VÄRLDEN

28 Alla har rätt att organisera sig i fackföreningar som tecknar avtal om lön och andra villkor VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Vision 2018 för hälsa och helhet Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska."

Liknande presentationer


Google-annonser