Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROFESSIONALISERING Caplov beskriver en naturlig professionaliseringsprocess enligt följande: Yrkesorganisationer bildas, fastställda kriterier för medlemskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROFESSIONALISERING Caplov beskriver en naturlig professionaliseringsprocess enligt följande: Yrkesorganisationer bildas, fastställda kriterier för medlemskap."— Presentationens avskrift:

1 PROFESSIONALISERING Caplov beskriver en naturlig professionaliseringsprocess enligt följande: Yrkesorganisationer bildas, fastställda kriterier för medlemskap upprättas, vilket medför att okvalificerade utestängs Yrkestiteln ändras för att förhindra identifiering med tidigare yrkesstatus En formell etisk kod utarbetas Yrket erkänns officiellt, blir legaliserat och yrkesmonopolet fastställs genom att en avklarad examen krävs för tillträde till yrket Parallellt med detta sker en utveckling av utbildningen. Högre och mer specialiserad förutbildning krävs för att få tillträde till utbildningen. Utbildningstiden förlängs. Forskningen förstärker yrkesgruppernas kunskaper. Vårdförbundet

2 En profession kännetecknas av enligt Berglind av:
yrkeskunskaper som baserar sig på systematisk teori, auktoritet att den är sanktionerad av samhället att den har etiska regler att den har en egen kultur ex samma utbildning, tror på samma saker Auktoritet över sitt KUNSKAPSOMRÅDE (inte någon annan mening). Enligt en annan teoretiker (Hellberg) är profession en yrkesgrupp som har både ett kunskapsmonopol och yrkesmonopol. En stark indikator för professionaliseringsprocessen är den teoretiska kunskapsmassan. Egna teorier och metoder utvecklas för yrkespraktik och en stigande betoning på kompetens sker likaså. Men detta räcker inte – till detta kommer att professionen ska vara organiserade. Vårdförbundet

3 ATT AGERA PROFESSIONELLT och tillhöra en profession
Professionellt = på ett fackmässigt godtagbart sätt Hållning = inställning Förhållningssätt= uttryck för inställning Alla kan agera professionellt utan att för den skull tillhöra en profession men kan en yrkesutövare som tillhör en profession agera oprofessionellt?? Nej inte enligt LYHS Professionellt fackmässig godtagbart sätt = se separat OH bild Hållning=min egna inställning till yrket – hur tydlig är jag att markera att jag är t.ex. leg. sjuksköterska??? Hur refekterar jag och agerar jag i mitt dagliga arbete kring detta? Finns det något i den organisation som jag arbetar , hos mig själv, som gör att jag inte får utrymme att agera professionellt? Förhållingssätt= relatera till A.Savimäkis teori om den individuella process som också behövs. Självbilden måste stärkas och en starkare identitet i yrket växer fram (förhoppningsvis genom utbildningens gång). Hur ser jag som yrkesutövare på kunskapsmassan? För att bilda kunskapsmassa krävs inte bara forskning utan att yrkesutövarna(professionen) testat och omsätter forskningen – alla måste vara forskningskonsumenter! Vetenskap är den kunskap som är fastställd – således behövs allt testas. Vårdförbundet

4 Viktigt att alltid ha frågan ”vad är jag till för” framför ögonen
Professionaliteten skall också vara varaktig/uthållig. Den ska också vara förutsägbar men inte utbytbar. Det ska vara fokus på uppgiften, dels här och nu, dels i ett sammanhang och dels på längre sikt. Viktigt att alltid ha frågan ”vad är jag till för” framför ögonen Relaterat till vetenskap och beprövad erfarenhet Att t.ex. se patienten i sitt sammanhang inte bara som en patient på just denna mottagning, att som patient bli sövd etc. Hur ser jag som narkossköterska på folkhälsoaspekter i ett sammanhang som jag har ansvar att ge patienten en god narkos inför OP? Alltid Fokusera den jag är tillför! Är det självklart? Hur bemannar vi vården idag är det utifrån patienten/befolkningsperspektiv eller är det våra egna behov? Vårdförbundet

5 Fackmässigt enligt LYHS
eget ansvar respekt för patientens rätt till säkerhet, integritet, värdighet, delaktighet eget ansvar i förhållande till andra yrkeskategorier och vårdtagare egen roll i förhållande med andra som kommer i kontakt med patienten. Annan vård och omsorg, service etc. egen avgränsning Egna ansvaret kopplat till mig som person och inte till organisation Beskrivs tydligt i LYHS Hur tar jag mitt yrkesansvar i relation till andra professioner? Om ex kurator, läkare eller annan profession uteblir hur agerar jag då?? Hur agerar jag med ansvar för kunskapsmassan i ett team med andra professioner? Hur kan jag på ett tydligt sätt ta ansvar för min profession utan strunta i att ta ansvar för patienten? (Värt att betänka framförallt i relation till avvikelserapportering. Vårdförbundet


Ladda ner ppt "PROFESSIONALISERING Caplov beskriver en naturlig professionaliseringsprocess enligt följande: Yrkesorganisationer bildas, fastställda kriterier för medlemskap."

Liknande presentationer


Google-annonser