Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Arvsfondsprojekt i Åre kommun 2012-2013 Målgrupp är alla barn1-9 år + deras personal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Arvsfondsprojekt i Åre kommun 2012-2013 Målgrupp är alla barn1-9 år + deras personal."— Presentationens avskrift:

1 Ett Arvsfondsprojekt i Åre kommun 2012-2013 Målgrupp är alla barn1-9 år + deras personal

2 Arvsfonden – stöder samhällsutveckling! För att få stöd skall projekten vara: Nyskapande Utvecklande Utanför ordinarie verksamhet Förhoppningen är att projekten blir ordinarie verksamhet Verksamheter som en gång började som Arvsfondsprojekt : Barnbidraget Färdtjänst BRIS Personlig Assistans Cirkus Cirkör Friends Lugna Gatan Sjukhusclowner…. Och KRUMSPRÅNG i Åre !

3 Ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Åre Åre kommun Kulturföreningen Nysnö & Fria kulturskapare

4 MODIGA BARN ÄR EN DEL AV En långsiktig satsning i Åre kommun som syftar till att öka livskvaliteten för alla boende i kommunen, bl a genom mer kultur och skapande inom kommunal verksamhet.

5 Mål för modiga barn: Att utöka barnens kulturskapande på förskolor och skolor i kommunen Projektet avser ge förskole- och skolpersonal en kompetens som inte återfinns i de ordinarie utbildningsprogrammen för lärare, och inte heller ingår i de individuella kompetenshöjande insatser som förväntas från arbetsgivaren.

6 KanModiga Barn vara ett verktyg att jobba med läroplanen…?

7 Några av Målen i Förskolans Läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. I det egna skapandet uttrycker man sig utan att det man gör bli värderat.

8 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” Läroplanen: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet Eleverna ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans läroplan Modiga Barn: Kulturaktiviteter som bygger på eget skapande men i grupp Om man vill bygga ett samhälle där människor upplever sig delaktiga och har inflytande, så måste det grundläggas i tidig ålder. Sedan urminnes tider har våra ursprungliga konstnärliga uttryck såsom musik, dans, berättelser och bild bidragit till att forma grupper och samhällen. Att skapa i grupp ger ett sammanhang och är ett sätt att grundlägga delaktighet och demokrati. Det är en betydelsefull pusselbit i människors välmående.

9 Modiga Barn – vad menar vi? Mod att delta Mod att ta plats Mod att uttrycka Lokes syn på vad mod är… klass 3 Järpen

10 Projektet avser inte att personalen skall uppträda för barnen eller få dem att kopiera de vuxnas musik eller danssteg - de får lära sig att hålla i ramverket i vilket barnen själva skapar danssteg, musik, historier etc. Det är kulturpedagogernas uppgift att lära ut det

11 Projektet anlitar artister/kulturskapare som handleder personal och barn i deras vardagliga miljö. Aktiviteter kommer vara Berättande Musiklek Instrumentbygge Dansimprovisation Cirkus Teater Modellen bygger på ca 5 tillfällen tillsammans med barn, utöver en prova-på-dag, en inledande och uppföljningsträff med personal. Handledning sker i barnens vardagliga miljö. Personalen lär sig att hålla i ramverket medan barnen själva styr över innehållet. Genom att handledningen till största del sker tillsammans med barnen, så lär sig alla hur det går till och blir trygga med formen, innan kulturskaparna/pedagogerna lämnar gruppen.

12 Inspirationsdag för pedagogisk personal som jobbar med barn 1-9 år 29 och 30 mars i Järpen Med projektpresentation föredrag med Ulf Jederlund och Lena Sjöberg Prova-på-workshops i de uttryck projektet kommer tillhandahålla och lära ut. Berättande Musiklek Instrumentbygge Dansimprovisation Cirkus Teater Alla får delta i 2 w/s. Inbjudan och anmälningsförfarande finns hos förskolechefer och rektorer.

13 Projektledning Styrgruppen består av: SV Peter Jansson 070-6113117 Nysnö/ Daniel Oja Förskolan/Krumsprång Lena Sjöberg Skolan Helene Ottergård Kultur och Fritid Berit Lindh 070-567 66 24 projektledare Clara Kempff 070-788 61 18


Ladda ner ppt "Ett Arvsfondsprojekt i Åre kommun 2012-2013 Målgrupp är alla barn1-9 år + deras personal."

Liknande presentationer


Google-annonser