Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen ! LAU325 HT 2016. Inger Lindvall, kursansvarig ********* Anna Spetz, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Liv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen ! LAU325 HT 2016. Inger Lindvall, kursansvarig ********* Anna Spetz, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Liv."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkommen ! LAU325 HT 2016

2 www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig ********* Anna Spetz, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Liv Nilsen, VFU-ansvarig, LUN Carina Olsson, studierektor 2

3 www.gu.se Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (ansvarig) Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Medverkande institutioner

4 www.gu.se LAU 325 = HFU + VFU HFU:29 augusti – 28 oktober VFU: 19 september – 19 oktober Examination: 26, 27, 28 oktober

5 www.gu.se Kursen är uppbyggd kring ett antal teman….. …..som tillsammans bildar en röd tråd……. ……och bidrar till att knyta ihop säcken….

6 www.gu.se ……. i examinationen! Planera, utföra, dokumentera och presentera del av ett utvecklingsarbete. Syftet med uppgiften är bidra till ökad förståelse för vad utveckling av pedagogisk verksamhet innebär. Presentera muntligt för seminariegruppen under cirka 20 minuter. Därefter 20 minuter diskussion & feedback Utvecklat PM lämnas in i samband med den muntliga presentationen (1500 – 2000 ord)

7 www.gu.se Skollagen - ett redskap för skolutveckling Bra tillsyn – bättre skola Verksamhetsutveckling/ aktionsforskning Litteratur: Folkesson m.fl, Hargreaves, Säljö Föreläsning Litteraturseminarium PM-presentation Utvecklingsarbete (VFU) Examination-skriftlig och muntlig Tema : Verksamhetsutveckling

8 www.gu.se Lärande, bedömning och betygssättning Att värdera utveckling Alt 1: Utvecklingssamtal, IUP, Åtgärdsprogram Alt 2: Kvalitetsarbete i förskolan Litteratur: Lundahl & Folke-Fichtelius; Black et.al eller Andersson Föreläsningar Litteraturseminarier Basgruppsarbete Tema: Bedömning i och av skola, förskola/pedagogisk verksamhet

9 www.gu.se Ingen föreläsning. Professionen tas upp i samtliga teman. Litteratur: Colnerud & Granström; Irisdotter Aldenmyr & Hartman Litteraturseminarium Tema: Professionen

10 www.gu.se Litteratur: Jordan Föreläsning Litteraturseminarium inkl. workshop Tema: Konflikter på arbetsplatsen

11 www.gu.se Litteratur: Nilsson Föreläsningar (2 st.) Litteraturseminarium Basgruppsarbete inkl. inlämningsuppgift Tema: Juridik för pedagoger

12 www.gu.se Lars Havstad:Skollagen-ett redskap för skolutveckling Thomas Nilsson: Bra tillsyn- bättre skola Anette Olin:Verksamhetsutveckling/aktionsforskning Carina Olsson:Bedömning/utvärdering-för lärande, utveckling och likvärdighet Lisa Asp-Onsjö: Utvecklingssamtal, IUP och åtgärdsprogram Jan Turvall: Juridik Håkan Kellgren:Konflikthantering Lars-Åke Kernell:Att utvärdera utveckling

13 www.gu.se Tema: VFU Koppling teori – praktik Pröva ett utvecklingsarbete

14 www.gu.se VFU 14 Riktlinjer för VFU: www.lun.gu.se/vfu/www.lun.gu.se/vfu/ Där hittar du självvärdering och underlag för bedömning, steg 4. Brev till VFU-ledare och LLU:are finns på GUL/LAU 325/ öppna sidor Under VFUn: Besök av VFU-ledare VFUn är heltid. VFU-plats klar? Om inte, kontakta Liv Nilsen snarast! Allra senast vid kursstart. VFU- plats kan inte ordnas i efterhand.

15 www.gu.se Nya VFU ledare Lista på namn på VFU ledare finns på GUL 31/8 VFU-onsdag för VFU-ledare kl 13:00 Eva Östebo, i sal A2 334 ( andra vån i A-huset) Sven Olsson i sal AK2 (i källaren under cafeet, A huset)

16 www.gu.se Teman / ”Paket” Föreläsningar Litteraturseminarier Workshops Basgruppsarbete Inläsningstid Skrivtid Variation mellan seminariegrupperna… 16

17 www.gu.se Verksamhetsutveckling Bedömning, utvärdering Professionen, yrkesspråk, yrkesetik Juridik, lagar & regler Ledar-och medarbetarskap, konflikter Men målet är detsamma: att stärka kompetensen gällande teori och praktik

18 www.gu.se Kopplat till ditt x-konto alt GU > Student > Öppna sidor i GUL Skriv i rutan ”Frisök“ eller LAU325 Gemensam aktivitet + gruppaktiviteter 18

19 www.gu.se Informationskanaler Information finns på GUL öppen sida/gemensam sida/seminariegruppens sida Kursguiden – för samtliga studenter och lärare. Övergripande information om kursen inkl. kursplan och litteraturlista Varje seminariegrupp har sin egen läsordning och sitt eget schema. Återfinns i seminariegruppens GUL-aktivitet Tema Juridik & Konflikthantering har egna anvisningar anpassade för varje seminariegrupp. Se mapp på kursens gemensamma sida på GUL 19

20 www.gu.se Examination 2 dagar vecka 43 20

21 www.gu.se Språkhandledningen Språkhandledningen vänder sig till alla studenter på Göteborgs universitet som vill utveckla sitt skrivande, sina studiestrategier eller som vill förbättra sina muntliga presentationer. Vi erbjuder språkhandledning på svenska och engelska.

22 www.gu.se Vad erbjuder vi? Vi erbjuder främst individuell handledning men också handledning i mindre grupper och workshops

23 www.gu.se Vad erbjuder vi inte? Vi erbjuder inte synpunkter på faktainnehållet rättning, korrekturläsning, eller redigering

24 www.gu.se Vad kan vi ge råd om? Hur olika typer av akademisk text struktureras Hur man skriver en inledning, ett metodavsnitt eller en avslutande diskussion Hur man får en text att hänga ihop från delar – helhet Hur man förhåller sig till källor Referenshantering (se ex. ”APA-lathunden”)

25 www.gu.se Hur kan en individuell språkhandledning gå till? Du kontaktar oss via mail och vi bokar en tid. Du skickar en text och talar om vad du vill att vi ska fokusera på.

26 www.gu.se Vi träffas och diskuterar texten. Du fortsätter din skrivprocess och får gärna återkomma till oss flera gånger under kursen

27 www.gu.se Välkomna till kursen!


Ladda ner ppt "Välkommen ! LAU325 HT 2016. Inger Lindvall, kursansvarig ********* Anna Spetz, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Liv."

Liknande presentationer


Google-annonser