Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till examensarbetet i kortalärarprogrammet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till examensarbetet i kortalärarprogrammet!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till examensarbetet i kortalärarprogrammet!
Daniel Seldén, studierektor och kursansvarig Ulrika Agby, Studievägledare Monica Sandorf, Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

2 Att skriva examensarbete
Motivation och engagemang Utforska ett område ni är intresserade av Vilka kompetenser vill ni utveckla? Vad är ni duktiga på?

3 Hur hitta ämne? Samtala med lärare ni stött på under utbildningen
Undersök via Göteborgs universitets hemsidor vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inom Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEA https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785 Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet RUC – Regionalt utvecklingscentrum

4 Exempel på ämnen Språk: engelska, franska spanska, tyska, svenska, flerspråkighet, etc. Generellt (t.ex. språkutveckling) Specialpedagogik Konflikthantering Ledarskap/kommunikation Ledarskap/profession Ämnesdidaktik (ange ämne) Allmän didaktik Läromedel Lärande, profession, utbildning i ett globalt/internationellt perspektiv Musik och gestaltning Bild och gestaltning Läs- och skriv Bedömning Sociala relationer Mångfald Genus och jämställdhet Etik och värdegrund Lek, lärande och lärandemiljöer i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år IKT Styrdokument, skolutveckling och utbildningssystem

5 Examensarbeten på grundläggande nivå
Ni lär er att på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett vetenskapligt problem? Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta får ni hjälp med) genomföra en vetenskaplig undersökning presentera problemet, processen och resultaten i text

6 Examensarbeten på avancerad nivå
Ni förväntas att självständigt kunna hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete formulera ett vetenskapligt problem genomföra en vetenskaplig undersökning presentera problemet, processen och resultaten i text

7 Handledarens ansvar Att bedöma om ämnet är lämpligt som ett examensarbete Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga metoder Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material, bearbetning och analysmetoder Stödja er genom tips, råd och god kritik Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)

8 Steg 1 Fundera ut ett ämne som är relevant och intresserar ”Vem kan jag skriva tillsammans med?” Steg 2 Fyll i enkäten genom att kryssa i befintliga ämnesområden samt ge en kort beskrivning av idén Steg 3 Vi börjar arbetet med att finna handledare Steg 4 Kort före kursstart tilldelas ni en handledare och etablerar kontakt med honom/ henne Steg 5 Skriv ett PM som lämnas till handledaren vid första handlednings-tillfället

9 Behörighet LAU690 Godkänd kurs LAU610/620/630/640
Genomgången kurs LAU670 och LAU680 eller motsvarande kunskaper

10 Elektronisk kursanmälan
Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som finns på gul.gu.se/LAU690 eller på vår hemsida Direktlänk till anmälan är: 4A8E-AB8F-1D9F124E2668/ Senast 30 maj! OBS! Parskrivning gäller fr o m 2012 – skicka in en gemensam anmälan. Hitta skrivpartner på egen hand eller via diskussionsforum på GUL (”Hitta medskribent examensarbetet H12”, se Katalogen i GUL) Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval

11 Examensarbete utomlands
Ange i anmälan Åka vart man vill/kontaktskolor Stipendier – Adlerbertska, MFS Var ute i god tid! Mer information på kursansvarig institutions hemsida

12 Tidsplan examensarbet
Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 30 maj Information om handledartilldelning ges strax före kursstart på gul.gu.se/LAU690 Kursstart 5 november Examinationer i mitten av januari 2013 All nödvändig information läggs ut på gul.gu.se/LAU690

13 Kontakta oss för mer information
Ulrika Agby, studievägledare Telefon Daniel Seldén, kursansvarig Telefon


Ladda ner ppt "Välkommen till examensarbetet i kortalärarprogrammet!"

Liknande presentationer


Google-annonser