Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Pedagogen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Pedagogen!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Pedagogen!
Välkomna till Pedagogen!

2 …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
…och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

3 Kurs ”Styrdokument och bedömning”
Kurs ”Styrdokument och bedömning” L9K60G – om du valt att läsa till ämneslärare i åk 7-9 LGK60G – om du valt att läsa till ämneslärare på gymnasiet UTBILDNINGVETENSKAPLIGA KÄRNAN, TEMA 2

4 K60 3 hp (7,5 hp) Termin 1: 3 hp L9K60G, LGK60G
Styrdokument och bedömning Termin 8 alt. 10: 4,5hp L9K60A, LGK60A

5 Kursledning, kursadministratör och föreläsare
Kursledning, kursadministratör och föreläsare Kursledare Inger Lindvall Kerstin Stråhle Helena Uppström Föreläsare Inger Lindvall Kerstin Stråhle Gudrun Erickson Anne Dragemark Lisa Asp-Onsjö Carina Carlund

6 Seminarieledare Grupp 1 Anette Johansson e-post: Grupp 2 Eva Olsson e-post: Grupp 3 Inger Lindvall e-post: Grupp 4 Robert Sjöberg e-post: Grupp 5 Kerstin Stråhle e-post: Grupp 6 Bengt O Tedeborg e-post: Grupp 7 John Löwenadler e-post: Grupp 8 Anna-Lena Lilliestam e-post: Grupp 9 Ann-Sofie Nilsson e-post: Grupp 10 Eva Myrberg e-post: Grupp 11 Eva Wennås Brante e-post: Grupp 12 Eva Nyberg e-post:

7 Kursen fördjupar och konkretiserar innehållet i kursen L9K20G/LGK20G.
L9K60G/ LGK60G, 3 hp Kursen fördjupar och konkretiserar innehållet i kursen L9K20G/LGK20G. Kursen behandlar: skolans styrdokument bedömning av elevers kunskapsutveckling och kunskaper

8 Kursmål  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: beskriva aktuella styrdokuments uppbyggnad och innehåll samt diskutera tolkningar och operationaliseringar av dessa med fokus på lärares uppdrag att bedöma elevers kunskapsutveckling redogöra för och diskutera bedömningars syften, objekt, metoder och konsekvenser inom aktuella verksamhetsområdet.

9 Centrala frågor i kursen är ………
Hur påverkar skolans olika styrdokument undervisningen? På vilka grunder och på vilka sätt bedöms och dokumenteras elevernas kunskapsutveckling?

10 Formuleringsarenan Realiseringsarenan

11 Vägen mot målen i kursen …
Föreläsningar Litteratur och annat material Diskussioner i projektgrupper Seminarier Examinationer + tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter

12 4 nov - Litteraturseminarium 1
Kl lokal se schema Diskussion Varför finns bedömning? Vad bär du med dig när det gäller bedömning från tidigare kurs K20? Vad är bedömningskompetens för dig? Vad är en bedömningskompetent lärare?

13 6 nov – Föreläsning, projektarbetstid och litteratur-seminarium 2 ”Styrdokument i lärares praktiker”
Grundskolan åk 7-9 Kl – AK2 136 Föreläsning Inger Lindvall Kl Projektarbetstid Kl – lokal se schema Litteraturseminarium 2 Gymnasieskolan Kl – C1 22 Föreläsning Kerstin Stråhle Kl Projektarbetstid Kl – lokal se schema Litteraturseminarium 2

14 7 nov - Föreläsning Gudrun Erickson Kl 13.00-14.45 AK2 155
”Bedömning för lärande och likvärdighet (forts)” Gudrun Erickson

15 8 nov - Projektarbetstid och föreläsning ” Formativ bedömning”
Kl – 12.00 Projektarbetstid - förberedelse inför litteraturseminarium 3 Kl – AK2 155 Föreläsning ” Formativ bedömning” Anne Dragemark Oscarsson

16 11 nov – Föreläsning och projektarbetstid ”Elevdokumentation”
Grundskolan åk 7-9 Kl – BE 014 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl OBS! Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium 3 Gymnasieskolan Kl – C1 22 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium 3

17 12 nov – Litteraturseminarium 3 och föreläsning
Kl 08.00 Inlämningsuppgift – Skriftlig reflektion läggs in på GUL Kl – lokal se schema Litteraturseminarium 3 Kl – Ak2 155 Föreläsning och workshop ”Att skriva en tentamen i akademiska sammanhang” Carina Carlund KL 13.00 Begreppslistan läggs ut på GUL

18 – inläsning och projektarbetstid inför tentamen
13-14 nov – inläsning och projektarbetstid inför tentamen

19 15 nov – Litteraturseminarium 4
Kl lokal se schema Litt.sem. ”Centrala begrepp kring styrdokument och bedömning”

20 18 nov - Enskild skriftlig tentamen och utvärdering av kursen
Kl – lokal se schema Vid den skriftliga tentamen ska du, för varje begrepp, redogöra för: innebörden för det givna begreppet enligt kurslitteraturen sätta in och applicera begreppet i ett sammanhang, exemplifiera. konsekvenserna för lärarens undervisning Utvärdering Från kl A1 119

21 Bedömningsunderlag i kursen
Obligatorisk moment; Aktivt deltagande vid litteraturseminarierna. Studenterna ska vara väl förberedda och förväntas kunna använda litteraturen redovisning av gruppuppgift Skriftlig individuell reflektion ”Bedömning och elevdokumentation” Enskild skriftlig tentamen

22 Betygskriterier För betyget G krävs:
att den studerande i samtliga obligatoriska moment tydliggör, använder och kommunicerar sina insikter på ett sätt som visar att den studerande uppfyller kursens mål beskriver, reflekterar och argumenterar med utgångspunkt i både styrdokument och kurslitteratur, samt med hjälp av relevanta teorier och begrepp. motiverar sina ställningstagande såväl muntligt som skriftligt För betyget VG krävs utöver kraven i G: att den studerande: - i den enskilda avslutande tentamen redogör för och reflektera studenten kring begreppen på ett fördjupat, problematiserande, kritiskt och självständigt sätt.

23 Du behöver ……….. Kursguide Kursplan Litteratur
Material från Skolverket Schema GUL

24 GUL Gemensam sida för L9K60G/LGK60G
https://gul.gu.se/courseId/58860/content.do?id= Sida för respektive seminariegrupp 1, 2……… Ex https://gul.gu.se/launchCourse.do?id=61007

25 Litteraturseminarium 1 i dag kl. 13.00
Sem. grupp 1 A1 314 Sem. grupp 2 A1 316 Sem. grupp 3 A1 334 Sem. grupp 4 A1 336 Sem. grupp 5 A1 330 Sem. grupp 6 AK2 133 Sem. grupp 7 AK2 135 Sem. grupp 8 AK2 140 Sem. grupp 9 A1 318 Sem. grupp 10 A1 332 Sem. grupp 11 B2 214 Sem. grupp 12 B2 215


Ladda ner ppt "Välkomna till Pedagogen!"

Liknande presentationer


Google-annonser