Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15

2 www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15

3 www.gu.se Kurs ”Styrdokument och bedömning” L9K60G – om du valt att läsa till ämneslärare i åk 7-9 LGK60G – om du valt att läsa till ämneslärare på gymnasiet UTBILDNINGVETENSKAPLIGA KÄRNAN, TEMA 2 2014-12-15

4 www.gu.se K60 3 hp (7,5 hp) Termin 1: 3 hp L9K60G, LGK60G Styrdokument och bedömning Termin 8 alt. 10: 4,5hp L9K60A, LGK60A 2014-12-15

5 www.gu.se Kursledning, kursadministratör och föreläsare Kursledare Inger Lindvall Inger.lindvall@gu.se Kerstin Stråhle kerstin.strahle@ped.gu.se Helena Uppström Helena.uppstrom@ped.gu.se Föreläsare Inger Lindvall Kerstin Stråhle Gudrun Erickson Anne Dragemark Lisa Asp-Onsjö Carina Carlund 2014-12-15

6 www.gu.se Seminarieledare Grupp 1 Anette Johanssone-post: anette.johansson.3@gu.seanette.johansson.3@gu.se Grupp 2 Eva Olssone-post: eva.olsson@ped.gu.seeva.olsson@ped.gu.se Grupp 3Inger Lindvalle-post: inger.lindvall@gu.seinger.lindvall@gu.se Grupp 4Robert Sjöberge-post: robert.sjoberg@ped.gu.serobert.sjoberg@ped.gu.se Grupp 5Kerstin Stråhlee-post: kerstin.strahle@ped.gu.sekerstin.strahle@ped.gu.se Grupp 6Bengt O Tedeborge-post: bengt.tedeborg@ped.gu.sebengt.tedeborg@ped.gu.se Grupp 7 John Löwenadlere-post: john.lowenadler@ped.gu.sejohn.lowenadler@ped.gu.se Grupp 8Anna-Lena Lilliestame-post: anna-lena.lilliestam@ped.gu.seanna-lena.lilliestam@ped.gu.se Grupp 9Ann-Sofie Nilssone-post: ann-sofie.nilsson@gu.seann-sofie.nilsson@gu.se Grupp 10 Eva Myrberge-post: eva.myrberg@ped.gu.seeva.myrberg@ped.gu.se Grupp 11 Eva Wennås Brante e-post: eva.wennas.brante@gu.seeva.wennas.brante@gu.se Grupp 12 Eva Nyberg e-post: eva.nyberg@ped.gu.seeva.nyberg@ped.gu.se 2014-12-15

7 www.gu.se L9K60G/ LGK60G, 3 hp Kursen fördjupar och konkretiserar innehållet i kursen L9K20G/LGK20G. Kursen behandlar: skolans styrdokument bedömning av elevers kunskapsutveckling och kunskaper 2014-12-15

8 www.gu.se Kursmål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: beskriva aktuella styrdokuments uppbyggnad och innehåll samt diskutera tolkningar och operationaliseringar av dessa med fokus på lärares uppdrag att bedöma elevers kunskapsutveckling redogöra för och diskutera bedömningars syften, objekt, metoder och konsekvenser inom aktuella verksamhetsområdet. 2014-12-15

9 www.gu.se Centrala frågor i kursen är ……… Hur påverkar skolans olika styrdokument undervisningen? På vilka grunder och på vilka sätt bedöms och dokumenteras elevernas kunskapsutveckling? 2014-12-15

10 www.gu.se Formuleringsarenan Realiseringsarenan 2014-12-15

11 www.gu.se Vägen mot målen i kursen … Föreläsningar Litteratur och annat material Diskussioner i projektgrupper Seminarier Examinationer + tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter 2014-12-15

12 www.gu.se 4 nov - Litteraturseminarium 1 Kl 13.00-14.45 lokal se schema Diskussion Varför finns bedömning? Vad bär du med dig när det gäller bedömning från tidigare kurs K20? Vad är bedömningskompetens för dig? Vad är en bedömningskompetent lärare? 2014-12-15

13 www.gu.se 6 nov – Föreläsning, projektarbetstid och litteratur- seminarium 2 ”Styrdokument i lärares praktiker” Grundskolan åk 7-9 Kl 08.15 – 10.00AK2 136 Föreläsning Inger Lindvall Kl 10.15 -12.00 Projektarbetstid Kl 13.00 – 14.45 lokal se schema Litteraturseminarium 2 Gymnasieskolan Kl 08.15 – 10.00 C1 22 Föreläsning Kerstin Stråhle Kl 10.15 -12.00 Projektarbetstid Kl 13.00 – 14.45 lokal se schema Litteraturseminarium 2 2014-12-15

14 www.gu.se 7 nov - Föreläsning Kl 13.00-14.45 AK2 155 ” Bedömning för lärande och likvärdighet (forts)” Gudrun Erickson 2014-12-15

15 www.gu.se 8 nov - Projektarbetstid och föreläsning ” Formativ bedömning” Kl 10.15 – 12.00 Projektarbetstid - förberedelse inför litteraturseminarium 3 Kl 13.00 – 14.45 AK2 155 Föreläsning ” Formativ bedömning” Anne Dragemark Oscarsson 2014-12-15

16 www.gu.se 11 nov – Föreläsning och projektarbetstid ”Elevdokumentation” Grundskolan åk 7-9 Kl 08.15 – 10.00BE 014 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl 10.15 -12.00 OBS! Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium 3 Gymnasieskolan Kl 10.15 – 12.00C1 22 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl 13.00-14.45 Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium 3 2014-12-15

17 www.gu.se 12 nov – Litteraturseminarium 3 och föreläsning Kl 08.00 Inlämningsuppgift – Skriftlig reflektion läggs in på GUL Kl 10.15 – 12.00lokal se schema Litteraturseminarium 3 Kl 13.00 – 15.00Ak2 155 Föreläsning och workshop ”Att skriva en tentamen i akademiska sammanhang” Carina Carlund KL 13.00 Begreppslistan läggs ut på GUL 2014-12-15

18 www.gu.se 13-14 nov – inläsning och projektarbetstid inför tentamen 2014-12-15

19 www.gu.se 15 nov – Litteraturseminarium 4 Kl 10.15-12.00 lokal se schema Litt.sem. ”Centrala begrepp kring styrdokument och bedömning” 2014-12-15

20 www.gu.se 18 nov - Enskild skriftlig tentamen och utvärdering av kursen Tentamen Kl 10.15 – 13.00 lokal se schema Vid den skriftliga tentamen ska du, för varje begrepp, redogöra för: 1.innebörden för det givna begreppet enligt kurslitteraturen 2.sätta in och applicera begreppet i ett sammanhang, exemplifiera. 3.konsekvenserna för lärarens undervisning Utvärdering Från kl 12.00 A1 119 2014-12-15

21 www.gu.se Bedömningsunderlag i kursen Obligatorisk moment; Aktivt deltagande vid litteraturseminarierna. Studenterna ska vara väl förberedda och förväntas kunna använda litteraturen redovisning av gruppuppgift Skriftlig individuell reflektion ”Bedömning och elevdokumentation ” Enskild skriftlig tentamen 2014-12-15

22 www.gu.se Betygskriterier För betyget G krävs: att den studerande i samtliga obligatoriska moment tydliggör, använder och kommunicerar sina insikter på ett sätt som visar att den studerande uppfyller kursens mål -beskriver, reflekterar och argumenterar med utgångspunkt i både styrdokument och kurslitteratur, samt med hjälp av relevanta teorier och begrepp. -motiverar sina ställningstagande såväl muntligt som skriftligt För betyget VG krävs utöver kraven i G: att den studerande: - i den enskilda avslutande tentamen redogör för och reflektera studenten kring begreppen på ett fördjupat, problematiserande, kritiskt och självständigt sätt. 2014-12-15

23 www.gu.se Du behöver ………..  Kursguide  Kursplan  Litteratur  Material från Skolverket  Schema  GUL 2014-12-15

24 www.gu.se GUL Gemensam sida för L9K60G/LGK60G https://gul.gu.se/courseId/58860/content.do?id=23156466 Sida för respektive seminariegrupp 1, 2……… Ex https://gul.gu.se/launchCourse.do?id=61007 https://gul.gu.se/launchCourse.do?id=61007 2014-12-15

25 www.gu.se Litteraturseminarium 1 i dag kl. 13.00 Sem. grupp 1A1 314 Sem. grupp 2A1 316 Sem. grupp 3A1 334 Sem. grupp 4 A1 336 Sem. grupp 5A1 330 Sem. grupp 6AK2 133 Sem. grupp 7AK2 135 Sem. grupp 8AK2 140 Sem. grupp 9A1 318 Sem. grupp 10A1 332 Sem. grupp 11B2 214 Sem. grupp 12B2 215 2014-12-15


Ladda ner ppt "Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15."

Liknande presentationer


Google-annonser