Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Pedagogen!

2 …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

3 Kurs ”Styrdokument och bedömning” L9K60G – om du valt att läsa till ämneslärare i åk 7-9 LGK60G – om du valt att läsa till ämneslärare på gymnasiet UTBILDNINGVETENSKAPLIGA KÄRNAN, TEMA

4 K60 3 hp (7,5 hp) Termin 1: 3 hp L9K60G, LGK60G Styrdokument och bedömning Termin 8 alt. 10: 4,5hp L9K60A, LGK60A

5 Kursledning, kursadministratör och föreläsare Kursledare Inger Lindvall Kerstin Stråhle Helena Uppström Föreläsare Inger Lindvall Kerstin Stråhle Gudrun Erickson Anne Dragemark Lisa Asp-Onsjö Carina Carlund

6 Seminarieledare Grupp 1 Anette Johanssone-post: Grupp 2 Eva Olssone-post: Grupp 3Inger Lindvalle-post: Grupp 4Robert Sjöberge-post: Grupp 5Kerstin Stråhlee-post: Grupp 6Bengt O Tedeborge-post: Grupp 7 John Löwenadlere-post: Grupp 8Anna-Lena Lilliestame-post: Grupp 9Ann-Sofie Nilssone-post: Grupp 10 Eva Myrberge-post: Grupp 11 Eva Wennås Brante e-post: Grupp 12 Eva Nyberg e-post:

7 L9K60G/ LGK60G, 3 hp Kursen fördjupar och konkretiserar innehållet i kursen L9K20G/LGK20G. Kursen behandlar: skolans styrdokument bedömning av elevers kunskapsutveckling och kunskaper

8 Kursmål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: beskriva aktuella styrdokuments uppbyggnad och innehåll samt diskutera tolkningar och operationaliseringar av dessa med fokus på lärares uppdrag att bedöma elevers kunskapsutveckling redogöra för och diskutera bedömningars syften, objekt, metoder och konsekvenser inom aktuella verksamhetsområdet

9 Centrala frågor i kursen är ……… Hur påverkar skolans olika styrdokument undervisningen? På vilka grunder och på vilka sätt bedöms och dokumenteras elevernas kunskapsutveckling?

10 Formuleringsarenan Realiseringsarenan

11 Vägen mot målen i kursen … Föreläsningar Litteratur och annat material Diskussioner i projektgrupper Seminarier Examinationer + tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter

12 4 nov - Litteraturseminarium 1 Kl lokal se schema Diskussion Varför finns bedömning? Vad bär du med dig när det gäller bedömning från tidigare kurs K20? Vad är bedömningskompetens för dig? Vad är en bedömningskompetent lärare?

13 6 nov – Föreläsning, projektarbetstid och litteratur- seminarium 2 ”Styrdokument i lärares praktiker” Grundskolan åk 7-9 Kl – 10.00AK2 136 Föreläsning Inger Lindvall Kl Projektarbetstid Kl – lokal se schema Litteraturseminarium 2 Gymnasieskolan Kl – C1 22 Föreläsning Kerstin Stråhle Kl Projektarbetstid Kl – lokal se schema Litteraturseminarium

14 7 nov - Föreläsning Kl AK2 155 ” Bedömning för lärande och likvärdighet (forts)” Gudrun Erickson

15 8 nov - Projektarbetstid och föreläsning ” Formativ bedömning” Kl – Projektarbetstid - förberedelse inför litteraturseminarium 3 Kl – AK2 155 Föreläsning ” Formativ bedömning” Anne Dragemark Oscarsson

16 11 nov – Föreläsning och projektarbetstid ”Elevdokumentation” Grundskolan åk 7-9 Kl – 10.00BE 014 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl OBS! Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium 3 Gymnasieskolan Kl – 12.00C1 22 Föreläsning ”Elevdokumentation” Lisa Asp-Onsjö Kl Projektarbetstid – Förberedelser inför litteraturseminarium

17 12 nov – Litteraturseminarium 3 och föreläsning Kl Inlämningsuppgift – Skriftlig reflektion läggs in på GUL Kl – 12.00lokal se schema Litteraturseminarium 3 Kl – 15.00Ak2 155 Föreläsning och workshop ”Att skriva en tentamen i akademiska sammanhang” Carina Carlund KL Begreppslistan läggs ut på GUL

18 nov – inläsning och projektarbetstid inför tentamen

19 15 nov – Litteraturseminarium 4 Kl lokal se schema Litt.sem. ”Centrala begrepp kring styrdokument och bedömning”

20 18 nov - Enskild skriftlig tentamen och utvärdering av kursen Tentamen Kl – lokal se schema Vid den skriftliga tentamen ska du, för varje begrepp, redogöra för: 1.innebörden för det givna begreppet enligt kurslitteraturen 2.sätta in och applicera begreppet i ett sammanhang, exemplifiera. 3.konsekvenserna för lärarens undervisning Utvärdering Från kl A

21 Bedömningsunderlag i kursen Obligatorisk moment; Aktivt deltagande vid litteraturseminarierna. Studenterna ska vara väl förberedda och förväntas kunna använda litteraturen redovisning av gruppuppgift Skriftlig individuell reflektion ”Bedömning och elevdokumentation ” Enskild skriftlig tentamen

22 Betygskriterier För betyget G krävs: att den studerande i samtliga obligatoriska moment tydliggör, använder och kommunicerar sina insikter på ett sätt som visar att den studerande uppfyller kursens mål -beskriver, reflekterar och argumenterar med utgångspunkt i både styrdokument och kurslitteratur, samt med hjälp av relevanta teorier och begrepp. -motiverar sina ställningstagande såväl muntligt som skriftligt För betyget VG krävs utöver kraven i G: att den studerande: - i den enskilda avslutande tentamen redogör för och reflektera studenten kring begreppen på ett fördjupat, problematiserande, kritiskt och självständigt sätt

23 Du behöver ………..  Kursguide  Kursplan  Litteratur  Material från Skolverket  Schema  GUL

24 GUL Gemensam sida för L9K60G/LGK60G https://gul.gu.se/courseId/58860/content.do?id= Sida för respektive seminariegrupp 1, 2……… Ex https://gul.gu.se/launchCourse.do?id=61007 https://gul.gu.se/launchCourse.do?id=

25 Litteraturseminarium 1 i dag kl Sem. grupp 1A1 314 Sem. grupp 2A1 316 Sem. grupp 3A1 334 Sem. grupp 4 A1 336 Sem. grupp 5A1 330 Sem. grupp 6AK2 133 Sem. grupp 7AK2 135 Sem. grupp 8AK2 140 Sem. grupp 9A1 318 Sem. grupp 10A1 332 Sem. grupp 11B2 214 Sem. grupp 12B


Ladda ner ppt "Www.gu.se Välkomna till Pedagogen! 2014-12-15. www.gu.se …och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2014-12-15."

Liknande presentationer


Google-annonser