Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn."— Presentationens avskrift:

1 0-18 BARN OCH UNGA

2 BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn

3 I världen2 000 miljoner barn I Sverige2 miljoner barn barn med utländsk bakgrund Allt fler bor i storstäderna En av tio lever i ekonomisk utsatthet

4 I Sverige hade barn någon gång en heldygnsinsats under 2009 Familjehem Hem för vård och boende Särskilda ungdomshem -§ 12 hem

5 Familjehem Jourhem När barn behöver placeras utanför sitt hem med mycket kort varsel samt enskilda hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för tillfälliga placeringar. Släktinghem och närståendehem En familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående. Traditionella familjehem Avser enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

6 Hem för vård och boende Kommun och landsting Hem som drivs av enskild Särskilda ungdomshem - § 12 hem

7 600 HVB hem i Sverige för barn och unga 21 län 177 kommuner ( av 290 totalt)

8 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. 611 platser 31 särskilda ungdomshem

9 1 november i heldygnsinsats 4100 barn HVB - hem 600 barn Särskilda ungdomshem § 12 hem

10 HVB-hem Hem som drivs av kommun eller landsting1 200 Hem som drivs av enskild Hem med särskild tillsyn 600 Totalt antal barn4100

11 barn 1 november 2009 HVB§ år år år

12 barn 1 november 2009 Flickor HVB§ år år år39060

13 barn 1 november 2009 Pojkar HVB§ år år år626114

14 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Medelålder 16,7 år Flickor 16,5 år Pojkar 16,8 år

15 Medianvårdtiden för samtliga avslutade vårdtider ,1 månader

16 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Genomsnittligt antal vårddygn vid utskrivning 140 dagar Flickor143 dagar Pojkar138 dagar

17 HVB tätaste län Västra Götalands län78 hem Skåne län73 hem Stockholm län70 hem

18 Källor Socialstyrelsens Barn och unga – insatser år Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Årsredovisning Statens institutionsstyrelse Nationella HVB registret BO Fakta om placeringsformer


Ladda ner ppt "0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn."

Liknande presentationer


Google-annonser