Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn."— Presentationens avskrift:

1 0-18 BARN OCH UNGA

2 BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn

3 I världen2 000 miljoner barn I Sverige2 miljoner barn 300 000 barn med utländsk bakgrund Allt fler bor i storstäderna En av tio lever i ekonomisk utsatthet

4 I Sverige hade 23 400 barn någon gång en heldygnsinsats under 2009 Familjehem Hem för vård och boende Särskilda ungdomshem -§ 12 hem

5 Familjehem Jourhem När barn behöver placeras utanför sitt hem med mycket kort varsel samt enskilda hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för tillfälliga placeringar. Släktinghem och närståendehem En familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående. Traditionella familjehem Avser enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

6 Hem för vård och boende Kommun och landsting Hem som drivs av enskild Särskilda ungdomshem - § 12 hem

7 600 HVB hem i Sverige för barn och unga 21 län 177 kommuner ( av 290 totalt)

8 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. 611 platser 31 särskilda ungdomshem

9 1 november 2009 16 300 i heldygnsinsats 4100 barn HVB - hem 600 barn Särskilda ungdomshem § 12 hem

10 HVB-hem Hem som drivs av kommun eller landsting1 200 Hem som drivs av enskild 2 300 Hem med särskild tillsyn 600 Totalt antal barn4100

11 16 300 barn 1 november 2009 HVB§12 0-12 år4620 13-17 år1956388 18-21 år1016174

12 16 300 barn 1 november 2009 Flickor HVB§12 0-12 år1920 13-17 år612136 18-21 år39060

13 16 300 barn 1 november 2009 Pojkar HVB§12 0-12 år2700 13-17 år1344252 18-21 år626114

14 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Medelålder 16,7 år Flickor 16,5 år Pojkar 16,8 år

15 Medianvårdtiden för samtliga avslutade vårdtider 2009 6,1 månader

16 Statens institutionsstyrelse 2009 Särskilda ungdomshem - §12 hem Genomsnittligt antal vårddygn vid utskrivning 140 dagar Flickor143 dagar Pojkar138 dagar

17 HVB tätaste län Västra Götalands län78 hem Skåne län73 hem Stockholm län70 hem

18 Källor Socialstyrelsens Barn och unga – insatser år 2009. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Årsredovisning 2009 - Statens institutionsstyrelse http://www.stat-inst.se/documents/arsredovisningar/sis-arsredovisning-2009.pdf Nationella HVB registret http://hvb.socialstyrelsen.se/http://hvb.socialstyrelsen.se/ BO Fakta om placeringsformer http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7650http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7650


Ladda ner ppt "0-18 BARN OCH UNGA. BARN UTSATTA SITUTIONER Placerade barn."

Liknande presentationer


Google-annonser