Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om tvångsvård för barn och unga Utredningen om tvångsvård för barn och unga (2013 – 2015) Håkan Ceder, särskild utredare Sekretariat: Pär Alexandersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om tvångsvård för barn och unga Utredningen om tvångsvård för barn och unga (2013 – 2015) Håkan Ceder, särskild utredare Sekretariat: Pär Alexandersson."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Utredningen om tvångsvård för barn och unga (2013 – 2015) Håkan Ceder, särskild utredare Sekretariat: Pär Alexandersson Berith Josefsson Pernilla Krusberg

2 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Arbetsprocessen m.m. Olika slags utredningar Arbetsprocessen Direktiven Vad händer nu?

3 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Delbetänkande feb 2014 (SOU 2014:3) Tydligare ramar för familjehem Särskild utredningsbestämmelse för utredning av familje- och jourhem Krav på grundläggande utbildning Verksamhetstillsyn genom IVO Skärpt reglering av jourhem Tillfällig placering hos anhöriga max 3 månader

4 Utredningen om tvångsvård för barn och unga forts. förslag i delbetänkandet Tillståndsplikt för privata konsulentverksamheter –Proposition förbereds Nationella informationsinsatser för att underlätta rekrytering av familjehem –Uppdraget pågår Nationellt centrum för att stödja utvecklingen av familjehemsvården –Tydligare instruktion för Socialstyrelsen att stödja familjehemsvården och bidra till kvalitetsutveckling

5 Utredningen om tvångsvård för barn och unga forts. förslag i delbetänkandet Två nya placeringsformer –Stödboende infördes 1 jan 2016 –Behandling i familj

6 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Slutbetänkandet (SOU 2015:71) - förslag till ny LVU m.m. Motiv för förändringar i LVU: Att tvångsvården behöver reformeras Att barnrättsperspektivet behöver stärkas, bl.a. tydligare krav på vården Att lagen bör vara pedagogisk och överskådlig

7 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Krav på vården Vården ska vara av god kvalitet vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet ges med omtanke och bygga på respekt ges utifrån en helhetssyn och bedrivas i samverkan

8 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Forts Krav på vården Barn och unga ska ha rätt till samhörighet med anhöriga och andra närstående ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad till ålder och intressen

9 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Öppna insatser utan samtycke Även vid upphörande av vård - för att undvika ”återfall” i det beteende som föranledde placeringen I ”miljöfallen” - insatser utan vårdnadshavarens samtycke till barn under 15 år (dock endast kontaktperson)

10 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Placering enligt SoL – utan vårdnadshavarens samtycke För barn som fyllt 16 år ska socialnämnden efter en lämplighetsprövning utan vårdnadshavarens samtycke kunna inleda en placering eller medge fortsatt placering

11 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Förutsättningar för tvångsvård Miljörekvisiten Fysisk eller psykisk misshandel. Otillbörligt utnyttjande. Brister i omsorgen. Något annat förhållande i hemmet. Beteenderekvisiten Missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Brottslig verksamhet. Något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende.

12 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Placerade barns hälsa Tydliggöra syftet med läkarundersökning inför placering enligt LVU Hälsoundersökning ska erbjudas i anslutning till att en placering inleds

13 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stöd till föräldrar och stärkt rättssäkerhet Aktivt erbjuda stöd till föräldrar vid omhändertagande – med fokus på delaktighet och föräldraskap Stödja implementeringen av den nya bestämmelsen Mer rättssäkra och kunskapsbaserade bedömningar av umgänget mellan barn och föräldrar

14 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Trygghet för långsiktigt placerade barn Senast efter två år – revidering av vårdplanen med ett långsiktigt perspektiv Reglera och begränsa hemtagningsbegäran Vård i miljöfallen ska inte kunna upphöra om det strider mot barnets bästa Tydligare kriterier vid övervägande av vårdnadsöverflyttning

15 Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stöd efter avslutad placering Tydligare inriktning på stödet och hjälpen, särskilt vid övergången till vuxenliv Preciserat ansvar - upp till 22 år Statliga medel för utvecklingsarbete


Ladda ner ppt "Utredningen om tvångsvård för barn och unga Utredningen om tvångsvård för barn och unga (2013 – 2015) Håkan Ceder, särskild utredare Sekretariat: Pär Alexandersson."

Liknande presentationer


Google-annonser