Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobias Hedkvist Ulf Wallin Linköping 1 juni. Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs med nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobias Hedkvist Ulf Wallin Linköping 1 juni. Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs med nationella."— Presentationens avskrift:

1 Tobias Hedkvist Ulf Wallin Linköping 1 juni

2 Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs med nationella medel (§37a) Ca 70 parter Frågan lyft i 13 län Nuvarande omgång t om dec 2016 Vad är Folkhögskolespåret ?

3 Syfte Förkorta ensamkommande ungdomars väg mot vidare studier eller arbete Utveckla nya integrationsarenor på landets 154 folkhögskolor Förbättra kommunernas mottagnings- kapacitet Skapa alternativ till Gy-skolans IM-program: – 3 år efter påbörjad språkintroduktion antas endast 30 % till ett nationellt program – 15 % antas till annat introduktionsprogram (Skolverket, april 2016)

4

5 Målgrupp Ungdomar 17 – 21 år Främst PUT men i vissa fall asyl Saknar behörighet för gymnasiet Vill prova en annan miljö/profil Det passar särskilt med en folkhögskolas geografiska läge Redo att flytta från HVB men ändå behov av social närvaro och sammanhang Omplacerade från familjehem (ebo) Ungdomar ”uppskrivna i ålder” (om kommunen behåller vården)

6 Folkhögskolornas upplägg Behörighetsgivande studier på allmän kurs Internatboende med frukost och lunch Kontakt och stöd Öppet även på lov Mentorskap via övriga linjer och deltagare Lokal samverkan med föreningsliv 5-8 platser på varje folkhögskola Dygnskostnad

7 Regionalt och nationellt arbete Jönköpings län Västmanland Örebro län Stockholms län Västerbotten Skåne Kalmar län Södermanland Västernorrland V:a Götaland Halland Dalarna Östergötland Blekinge Nationellt stöd till arbetsgrupper eller sammankallande forum Regionalt stöd direkt till kommuner/folkhögskolor

8 Vi är

9 Hur går insatsen till? 1.Personal på HVB och Gy-skola informeras 2.Ungdomarna får information 3.Studiebesök sker på en folkhögskola 4.”Prova-på”-möjlighet 5.Insatsen bedöms av socialsekreterare i samråd med Gy-skola och folkhögskola 6.Insatsen beviljas 7.Avtal tecknas med folkhögskola 8.Överlämning 9.Flytt och påbörjan av studier

10 Nuläge Ett 50-tal ungdomar på 7 folkhögskolor i Skåne, Halland, V:a Götaland och Västerbotten Ytterligare ca 25 folkhögskolor som erbjuder platser under 2016 Spridningsinsatser till kommun/målgrupp – Stöd till personal på HVB, socialtjänst, gy-skola – Spridningskonferenser – Studiebesök och ”prova-på”-tillfällen – Sommarskola (bl a på Löftadalens fhsk) – Ungdomar sprider det ”goda ordet”

11 Ansökan om ny omgång 2016-17 Målsättning: att 500 ensamkommande ungdomar bor och studerar på folkhögskola 2018 Medel: § 37a Genomförande: 1.Samordning mellan noderna Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten 2.Samordning och stöd övriga län 3.Fortsatt regional fördjupning i Skåne län 4.Processtöd till folkhögskolorna gällande studier och praktik 5.Lyfta frågor av tvärsektoriell karaktär (påverkansarbete) 6.Utvärdering av ungdomarnas resultat i studier och etablering 7.Informations- och metodspridning

12 Ansökan om ny omgång 2016-17

13 Kontakt Emma AsekUlf WallinTobias Hedkvist emma@folkhogskolesparet.seulf.wallin@folkhogskolesparet.setobias@folkhogskolesparet.se 0738 – 97 13 470736 – 87 38 020707 – 51 42 85 @fhsksparet /folkhogskolesparet www.folkhogskolesparet.se


Ladda ner ppt "Tobias Hedkvist Ulf Wallin Linköping 1 juni. Utveckling av folkhögskola för ensamkommande ungdomar Start i Skåne 2012 Samverkansprojekt Drivs med nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser