Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.  har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet  arbetar pådrivande och förebyggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.  har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet  arbetar pådrivande och förebyggande."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten

2  har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet  arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden  övervakar att kärnkraftsverksamheten bedrivs strålsäkert  utarbetar regler för hur strålningen ska användas i vården och kontrollerar att de följs  informerar om risker och om åtgärder för att minska oönskade effekter av den naturliga strålningen  bedriver forskning som ska utveckla en hög nationell kompetens inom området kärnsäkerhet samt vara ett vetenskapligt stöd i myndighetens tillsynsarbete Strålsäkerhetsmyndigheten

3 Tillsammans med Lottorna och Blå Stjärnan utbildar vi frivilliga som gör insatser för Strålsäkerhetsmyndigheten. SSM har byggt upp en organisation med provtagare för lantbruksprodukter som ska sättas in i händelse av ett radioaktivt nedfall. Provtagarna har i uppgift att ta prover av betesgräs för att SSI ska kunna få information om halterna av radioaktiva ämnen och ge råd om motåtgärder. Våra uppdrag för SSM

4 Tjernobylolyckan lärde oss att samhället behöver en beredskaps- organisation som snabbt kan sättas in om vi skulle drabbas av radio- aktivt nedfall. SSM behöver snabbt få prover från betesgräs om olyckan skulle vara framme. Bakgrund

5 I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från de tre organisationerna, dvs minst tre verksamhetsledare samt 10-15 provtagare i varje län. SSM - behov

6 Följande län är prioriterade:  Dalarna  Jämtland  Kalmar  Uppsala  Södermanland  Västmanland Behov:  Verksamhetsledare  Provtagare Följande län behöver förstärkas:  Västernorrland  Norrbotten  Jönköping  Örebro  Blekinge Behov:  Verksamhetsledare  Provtagare Följande län behöver ingen särskild förstärkning, intresseanmälan kan lämnas till verksamhetsledarna:  Gotland  Gävleborg  Skåne  Kronoberg  Halland  Stockholm  Värmland  Västerbotten  Västra Götaland  Östergötland SSM - behov

7  SSM svarar för att verksamhetsledare får den utbildning och utrustning som behövs för att leda och genomföra utbildningen.  Alla i provtagningsorganisationen får en befattningsutbildning som omfattar en grundkurs om strålning och radioaktiva ämnen och en praktisk kurs i provtagningsmetodik.  Provtagaren kommer inte att tilldelas uppdrag i nedfallsområden som är kontaminerade. Allmänt

8 Uppdraget innebär att du är den sammanhållande länken för länets provtagningsorganisation. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära:  att du utbildar nya provtagare  fungerar som arbetsledare  utser transportörer  medverkar i övningar  deltar på en årlig konferens i ämnet Vill du bli Verksamhetsledare?

9  Grundutbildning, 2 dagar  Årlig uppföljningsdag  Fältövning hela organisationen övas under en dag Utbildning till verksamhetsledare

10 Du arbetar praktiskt med provtagning och transporter.  Övar en gång per år  Tecknar avtal med SSM  Verksamhetsledaren ansvar för uttagning och utbildning av provtagare Vill du bli Provtagare?

11  Grundutbildning, 2 dagar  Årlig uppföljningsdag  Fältövning hela organisationen övas under en dag Utbildning till provtagare

12 Vem får teckna överenskommelse och gå på kurs?  Medlem som betalat sin medlemsavgift  Folkbokförd i Sverige  Medgivande från arbetsgivaren för tjänstgöring vid behov  God kondition  Inte redan i anspråkstagen (tex Hemvärnet)  Lämplig för uppgiften  Ha körkort för personbil (ej automat)  Inneha rätt körkortsbehörighet (uppdrag där det krävs tyngre behörighet, MTE)

13 Övrigt Den frivillige åtar sig att hålla sin arbetsgivare informerad om avtalet samt om vikten att den frivillige deltar i insatser, utbildning och övning Den frivillige förbinder sig att följa gällande regler i sekretesslagen och underteckna sekretessförbindelse. Tystnadsplikt för provtagning, resultat och andra förhållanden gäller. SSM svarar för arbetsledning och har alltid yttersta ansvaret för den frivilliges arbetsmiljö samt tillhandahåller lämpligt skydd och lämplig utrustning.

14 Förmåner när du går kurs  Fri resa, kost och logi  Fria arbetskläder  Fri sjukvård  Försäkringsskydd

15 Du får inte gå kurs om du…  uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning  är helt eller delvis sjukskriven  är gravid (undantag: ledningsgrupp MTE)  inte betalat sin medlemsavgift  inte har skrivit överenskommelse Den som ändå åker iväg till kursplats i något av dessa fall, skickas hem och kan få betala resan själv.

16 Kursanmälans väg Din Bilkår Bil- kårens kansli Du skickar din kursanmälan till din kår som skickar den vidare till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan skickar du in din överenskommelse i två exemplar.

17 När du anmält dig Information om förberedelser som ska göras före kursstarten, skickas via e-post till den som har anmält sig. Där får du också anvisningar om resan till kursplatsen. Viktigt är att du tar ditt ansvar, håller koll på sin mail, noga läser igenom informationsmailet och genomför det som står i anvisningarna – gäller även om du står på reservlista. Om du skulle få förhinder är det viktigt att du lämnar återbud i god tid, så att någon annan kan få din kursplats.

18 - Dagpenning Försäkringskassans inkomstuppgifter ligger till grund för den ersättning som gäller på kursen (enligt riksdagsbeslut). Kontrollera att du har anmält aktuell inkomstuppgift. Ansök hos Försäkringskassan om ny SGI i god tid innan kursen, hänvisa till Vägledning 2004:5 Kopia av Försäkringskassans beslut ang SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) medtages till kursplatsen. Det får inte vara äldre än ett år. Ersättningen är lägst 130 kronor och högst 823 kronor per dag (2015)


Ladda ner ppt "Överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.  har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet  arbetar pådrivande och förebyggande."

Liknande presentationer


Google-annonser