Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse med Polismyndigheten. Polisens verksamhet regleras främst i polislag (1984:387) som ger polismän rätt att utrymma hus, rum eller annat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse med Polismyndigheten. Polisens verksamhet regleras främst i polislag (1984:387) som ger polismän rätt att utrymma hus, rum eller annat."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse med Polismyndigheten

2 Polisens verksamhet regleras främst i polislag (1984:387) som ger polismän rätt att utrymma hus, rum eller annat ställe i syfte att avvärja eller skydda mot ett brott som innebär allvarlig fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom. I Polisens uppgifter ingår att förebygga brott, hindra störningar och ingripa när sådana har inträffat, bedriva utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal och bistå allmänheten när så är lämpligt. Polismyndigheten

3 I samband med utrymning ansvarar Polisen främst för  Beslut om utrymning vid hot- eller brottssituation  Verkställande av utrymning vid hot- eller brottsituation och vid kärnkraftolyckor, samt biträde vid andra olyckor  Hantering av polisiära insatser  Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället Polismyndigheten

4  Stödja Polismyndigheten med logistiker och förare på bandvagn, buss och lastbil vid storskalig utrymning vid främst hot- eller brottsituation eller kärnkraftsolyckor. Vårt uppdrag för Polismyndigheten

5 Vem får teckna överens- kommelse och gå på kurs?  Medlem som betalat sin medlemsavgift  Svensk medborgare och fyllt 18 år  Högst 60 år vid utbildningens början  Medgivande från arbetsgivaren för tjänstgöring vid behov  God kondition och självständigt kunna utföra uppdrag under svåra förhållanden  Inte redan i anspråkstagen (tex Hemvärnet eller annan civil uppdragsgivare)  Lämplig för uppgiften (säkerhetsklassning kommer att ske)  B-körkort för logistiker och bandvagnsförare, C-körkort för lastbilsförare och D-körkort för bussförare

6 Utbildningsstege Introduktionsutbildning ”Storskalig utrymning” 3 dagar Fordonsutbildning Lastbil/lastbil m släp 4 dagar Fordonsutbildning Buss 3 dagar Grundkurs Bandvagnsförare 4 dagar Grundkurs Logistiker 3 dagar

7 Förmåner när du går kurs  Fri resa, kost och logi  Fri sjukvård  Försäkringsskydd

8 Du får inte gå kurs om du…  uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning  är helt eller delvis sjukskriven  är gravid  inte betalat din medlemsavgift  inte har skrivit överenskommelse Den som ändå åker iväg till kursplats i något av dessa fall, skickas hem och kan få betala resan själv.

9

10 Överenskommelse Svensson Olle Svensk 781223-9876 Storstad Svenska Kraftnät Trafikverket SSM Polismyndigheten MTE

11 Kursanmälans väg Din Bilkår Bil- kårens kansli Du skickar din kursanmälan till din kår som skickar den vidare till Bilkårens kansli. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan skickar du in din överenskommelse i två exemplar.

12 När du anmält dig Information om förberedelser som ska göras före kursstarten, skickas via e-post till dig som har anmält dig. Där får du också anvisningar om resan till kursplatsen. Viktigt är att du tar ditt ansvar, håller koll på sin mail, noga läser igenom informationsmailet och genomför det som står i anvisningarna – gäller även om du står på reservlista. Om du skulle få förhinder är det viktigt att du lämnar återbud i god tid, så att någon annan kan få din kursplats.

13 - Dagpenning Försäkringskassans inkomstuppgifter ligger till grund för den ersättning som gäller på kursen (enligt riksdagsbeslut). Kontrollera att du har anmält aktuell inkomstuppgift. Ansök hos Försäkringskassan om ny SGI i god tid innan kursen, hänvisa till Vägledning 2004:5 Kopia av Försäkringskassans beslut ang SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) medtages till kursplatsen. Beslutet får inte vara äldre än ett år. Ersättningen är lägst 130 kronor och högst 820 kronor per dag (2016)


Ladda ner ppt "Överenskommelse med Polismyndigheten. Polisens verksamhet regleras främst i polislag (1984:387) som ger polismän rätt att utrymma hus, rum eller annat."

Liknande presentationer


Google-annonser