Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.De ensamkommande flyktingbarnen 2.Hur ordnas boendet för alla andra asylsökande, familjerna osv. ? 3.Varför ser jag så få asylsökande? 4.Hur har dom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.De ensamkommande flyktingbarnen 2.Hur ordnas boendet för alla andra asylsökande, familjerna osv. ? 3.Varför ser jag så få asylsökande? 4.Hur har dom."— Presentationens avskrift:

1 1.De ensamkommande flyktingbarnen 2.Hur ordnas boendet för alla andra asylsökande, familjerna osv. ? 3.Varför ser jag så få asylsökande? 4.Hur har dom det på boendena egentligen…? 5.Vilken vård har asylsökande rätt till? 6.Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… 7.Vadå ”egenvårdsintyg”? Lite Statistik, lite Regelverk

2 Migrationsverket - boendeplacering av alla asylsökande, men: –Lagändring 2006: –Ensamkommande flyktingbarn = kommunens ansvar. 1. De ensamkommande flyktingbarnen…

3 Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas

4 Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Tillfälligt boende

5 Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Tillfälligt boende ” Han är inte kvar på det boendet…”

6 Migrationsverket anvisar… Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Tillfälligt boende

7 Migrationsverket anvisar… Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Tillfälligt boendePermanent boende

8 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Tillfälligt boendePermanent boende

9 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem Tillfälligt boendePermanent boende

10 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Tillfälligt boendePermanent boende

11 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Hos släkting Tillfälligt boendePermanent boende

12 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Hos släkting Jourhem Tillfälligt boendePermanent boende

13 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Hos släkting Jourhem Tillfälligt boendePermanent boende God man

14 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Hos släkting Jourhem Tillfälligt boendePermanent boende God man All skolgång

15 Migrationsverket anvisar… Typ av boende, rättigheter…mm Ensam- kommande barn Ankomstkommun = den första kommun där myndighets- kontakt tas Anvisningskommun (i väntan på utredning om asyl) Familjehem HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Hos släkting Jourhem Tillfälligt boendePermanent boende God man All skolgång All sjukvård

16 2. Hur ordnas boendet för alla andra asylsökande, familjerna osv. ?

17 Ansvar: Alla övriga asyl- sökande

18 Ansvar: Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid)

19 Ansvar:Kommunen Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid)

20 Ansvar:KommunenMigrations- verket Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid) Ankomst- boende (i större städer, måste tömmas efterhand. Ej permanenta)

21 Ansvar:KommunenMigrations- verket Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid) Ankomst- boende (i större städer, måste tömmas efterhand. Ej permanenta) Anvisat boende – varsomhelst i landet

22 Typ av permanent boende Ansvar:KommunenMigrations- verket Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid) Ankomst- boende (i större städer, måste tömmas efterhand. Ej permanenta) Anvisat boende – varsomhelst i landet ABO (anläggnings- boende = hyreslägenhet eller större boenden)

23 Typ av permanent boende Ansvar:KommunenMigrations- verket Alla övriga asyl- sökande Evakuerings- platser (5500 idag? – kortast möjliga tid) Ankomst- boende (i större städer, måste tömmas efterhand. Ej permanenta) Anvisat boende – varsomhelst i landet ABO (anläggnings- boende = hyreslägenhet eller större boenden) EBO (eget boende)

24 3. Varför ser jag så få asylsökande?

25 Asylsökande i Skåne 2016-02-01

26 Hässleholm: 1320 Höör: 343 Lund: 511 Malmö: 5364

27 Asylsökande i Skåne 2016-02-01 Hässleholm: 1320 / 16.000 Höör: 343 / 50.000 Lund: 511 / 116.000 Malmö: 5364 / 318.000

28 4. Hur har dom det på boendena…? Lite info från sjuksköterska på boende i Höör-trakten (kombinerat ABO och HVB) Bedöms: –Akuta infektioner –Behandling av kroniska sjukdomar –Psyk Förmedlas till BVC – MVC – vårdcentral Info till HVB-personal Långa väntetider – frustration, värre efter några månader? Vad göra vid kvinnomisshandel?

29 Vuxna Barn i skolålder 6-18 år Barn <6 år 5. Vilken vård har asylsökande rätt till?

30 Vuxna Barn i skolålder 6-18 år All vård och all tandvård Barn <6 årAll vård och all tandvård 5. Vilken vård har asylsökande rätt till?

31 VuxnaVård som ej kan anstå Akut tandvård Mödravård + Abort Preventivmedelsrådg. Barn i skolålder 6-18 år All vård och all tandvård Barn <6 årAll vård och all tandvård 5. Vilken vård har asylsökande rätt till?

32 VuxnaHälsosamtal och screening, vacc. Vård som ej kan anstå Akut tandvård Mödravård + Abort Preventivmedelsrådg. Barn i skolålder 6-18 år Hälsosamtal och screening, vacc. All vård och all tandvård Barn <6 årHälsosamtal och screening, vacc. All vård och all tandvård 5. Vilken vård har asylsökande rätt till?

33 Vuxna Barn i skolålder 6-18 år Barn <6 år 5. Vilken vård har asylsökande rätt till? - Vad ska prioriteras?

34

35

36

37

38 Vuxna Barn i skolålder 6-18 år Barn <6 år I. Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet NVP 5. Vilken vård har asylsökande rätt till? - Vad ska prioriteras?

39 Vuxna I. Sjuka personer med symptom Barn i skolålder 6-18 år Barn <6 år I. Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet NVP 5. Vilken vård har asylsökande rätt till? - Vad ska prioriteras?

40 Meddelande från Migrationsverket / ”Melker” –När personen fått permanent (”anvisnings”)- boende 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren…

41 Meddelande från Migrationsverket / ”Melker” –När personen fått permanent (”anvisnings”)- boende Eftersläpning i Skåne! –”…de som hälsoundersökts i Skåne under 2015 i stor omfattning inte är samma individer som anlänt under året. Med andra ord släpar verksamheten efter betänkligt…” 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren…

42

43

44

45 ≥ 2 års ålder

46 ”Dyrt för vårdcentralen”???

47

48 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år

49 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år Utreda vacc status Ge vacc enligt NVP Ge vacc till riskbarn

50 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år Utreda vacc statusBVC Ge vacc enligt NVPBVC Ge vacc till riskbarnBVC

51 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år7-18 år Utreda vacc statusBVCVC ? Ge vacc enligt NVPBVC Ge vacc till riskbarnBVC

52 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år7-18 år Utreda vacc statusBVCVC Ge vacc enligt NVPBVCSkolhälsovården (kommunen) Ge vacc till riskbarnBVC

53 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren… - Vem har ansvar för barnens vacc? 0 – 6 år7-18 år Utreda vacc statusBVCVC Ge vacc enligt NVPBVCSkolhälsovården (kommunen) Ge vacc till riskbarnBVCVC

54 Hälsosamtal skall erbjudas… –Vuxna : Ett –Barn: Två liknande samtal på vårdcentralen resp. på BVC och i skolhälsovården?? 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren…

55 Hälsosamtal skall erbjudas… –Vuxna : Ett –Barn: Två liknande samtal på vårdcentralen resp. på BVC och i skolhälsovården?? Höör: Ja Lund: Rationaliserat (i alla fall för skolan) 6. Sjuksköterskan gör hälsosamtalet – och jag får provsvaren…

56 Ensamkommande barn företräds av vem? –Gode män –Råder sekretess gentemot gode män?? 7. Vadå ”egenvårdsintyg”?

57 som god man delas upp i två delar:

58

59

60 Gode mannen för barn bör få samma info som alla andra vårdnadshavare Blanda ej ihop med gode män för vuxna: –Där inte självklart att info skall ges –I första hand samtycke –I andra hand menprövning Enligt SKL : Enligt chefsjurist Camilla Ziegler, Region Skåne:

61 Ensamkommande barn företräds av vem? –Gode män –Råder sekretess gentemot gode män? Nej Företräds av personal på HVB-hem? –Ingen sjukvårdsutbildning? ”unga”, nytillsatta, ”ej som LSS-personal” ”Egenvårdsintyg” 7. Vadå ”egenvårdsintyg”?

62 Hälso- och sjukvårdsåtgärd (ex inta medicin) Kan göra själv eller med hjälp av annan (ex av personal på HVB-hem) Legitimerad avgör Vi skall skriva intyg om detta… 7. Vadå ”egenvårdsintyg”?

63

64


Ladda ner ppt "1.De ensamkommande flyktingbarnen 2.Hur ordnas boendet för alla andra asylsökande, familjerna osv. ? 3.Varför ser jag så få asylsökande? 4.Hur har dom."

Liknande presentationer


Google-annonser