Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor."— Presentationens avskrift:

1 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor

2 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 2 Vad är Temagrupp B?

3 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 3 Medlemmar 3 + 1 från Sverige (ordförande Margitta Schelin & sekreterare Wolfgang Liepack) 2 + 1 från Finland 2 + 1 från Norge 2 från Danmark 1 från Island 1 från Färöarna Representerar vägmyndigheter, konsulter, kollektiv- trafiken, högskola, kommuner, hjälpmedelsråd- givning, handikapporganisationer

4 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 4 NVF:s vision: Kompetens utan gränser Temagrupp B:s vision: Alla skall komma fram! Mål: Senast år 2008 arbetar alla nordiska utskott med handikappfrågor

5 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 5 Arbetsområden 2004-2008 Tydliggöra handikappfrågorna och integrera dem i samtliga utskotts arbeten Verka för att öka intresset för arbetet med handikappfrågor i de nordiska länderna Temagruppen skall avvecklas när handikappfrågorna är integrerade, dock senast 2008

6 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 6 Koordineringsansvar för utskotten 12 Wolfgang Liepack SE 13 Tytti Viinikainen FI 21 Tytti Viinikainen FI 22 Åsa Enberg FI 23 Jan Moberg SE, Roger Johansson SE 31 Jan Moberg SE 32 Jan Moberg SE 33 Björn Kåre Steinset NO 41 Jens Pedersen DK, Mogens Möller DK 51 Astrid Eide NO 52 Roger Johansson SE, Bente Skjetne NO 53 Jens Pedersen DK Tema A Åsa Enberg FI

7 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 7 Temagrupp B är en Värderingsgrupp! - resurser INSIKT - vilja åtgärd - KUNSKAP

8 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 8 Varför handikappfrågor?

9 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 9

10 10 "Universal design" -principen Temagruppen vill bidra till att vägtransportsystemet får en universell design/utformning Det innebär att - produkter, - kommunikationsmedel, - byggnader - fysiska miljöer utformas på ett sådant sätt att det i största möjliga grad kan användas av alla människor i alla åldrar och med olika färdigheter, utan behov av anpassning eller speciell utformning. Universell design/utformning är till nytta inte bara för funktionshindrade utan för alla.

11 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 11 Brukbarhetspyramiden Personlig assistanse/hjelpeteknologi Kan brukes med tilpassing Kan brukes av alle

12 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 12 Universal design Personlig assistanse/hjelpeteknologi Kan brukes med tilpassing Kan brukes av alle ”Universell utforming”

13 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 13 Handikappfrågor är en del av kundperspektiv Rörlighets- och transportbehov av de äldre, synskadade, hörselskadade, rörelsehindrade... MEN Varje människa är nästan 40% av sitt liv på något sätt "hindrade": som barn, med barnvagn, med bagage, med tillfälliga hinder, som äldre Dialog och samverkan med kunderna själva är viktigt!

14 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 14...och en del av trafiksystemsplaneringen Tillgänglighet måste behandlas tillsammans med den övriga samhällsplaneringen, TIDIGT i planeringsprocessen Mål: att skapa ett sådant samhälle där också de "svaga" grupperna har möjlighet att röra sig tillgängligt och säkert till service, arbetsplatser etc. Hela resekedjan är viktig! bostadshus -> gårdar -> närmiljö -> infrastruktur & underhåll -> trafikmedel -> hållplatser / parkering / stationer -> gångförbindelser -> ingång till byggnader (offentiga och kommerciella) Tillgänglighet = kvalitet även de minsta detaljerna spelar en viktig roll

15 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 15 Universal design i praktiken...... i vinterväghållning

16 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 16 Design av övergångsställen - hittar man över gatan?

17 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 17... och hinner man?

18 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 18... och är det möjligt att fara över kantstenet?

19 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 19 Tillgänglig ingång - eller inte?

20 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 20 Inte bara funktionshindrade och äldre

21 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 21 Tillgänglig kollektivtrafik

22 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 22 Trygghet och säkerhet påverkar också tillgänglighet

23 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 23 Handikappfrågornas status i transportsektorn i Finland

24 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 24 Bakgrund, målsättning Kommunikationsministeriet: Tillgänglighetsstrategin "Mot ett tillgängligt transportsystem" http://www.elsa.fi/svenska/index_svenska.htm Andra regel och mål: - Grundlagen - Markandvändnings- och bygglag

25 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 25 Handikappfrågor i Vägförvaltningen: de första stegen Börjat med handikappsfrågor i 2000 - 2001 "Guidelines" för kartläggning av trafikmiljö har publicerats Ingen egen "policy" för handikappsfrågor, men följer ministeriets policy Vad har vägdistrikten gjort - några exempel: - pilotkartläggningar - gått igenom färdiga plan från tillgänglighetssynvinkeln - behandlat tillgänglighet i trafiksystemplanering - samverkan med handikapp- och äldreorganisationer på lokal nivå FoU: "Tillgänglighetsfrågor i kommunala trafiksäkerhetsplaner" Från och med 2004: handikappsfrågorna är en del av vår ny "customer- oriented" utgångspunkt på planeringen

26 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 26 Andra aktörer: kommunerna, länsstyrelserna, socialsektorn, handikappsorganisationer De största städerna har gjort kartläggningar av sin trafikmiljö, andra kommuner följer efter - på tillfället 40 kommuner (av alla 444) Några kommuner har tillgänglighetsstrategier, t.ex. Helsingfors http://www.hel.fi/helsinkikaikille/index_swe.html http://www.hel.fi/helsinkikaikille/index_swe.html SuRaKu-projekt: gemensamma anvisningar för tillgänglig friluftsmiljö (för planering, konstruktion och underhåll)

27 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 27 NVF 21 och handikappfrågor?

28 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 28 Vilka gemensamma synpunkter emellan Tema B och NVF21? "hela resekedjan" -tänkandet Kundbehov, kundperspektiv -> tillgänglighet är ett exemplel av EN kundperspektiv som måste integreras i all planering - och också samordnas med andra kundgruppernas behov Via Nordica -kongress 2008: en av huvudtemorna "Människan i centrum" annat?

29 NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 29 Grupparbete 8 grupper Frågor: 1) hur kan vi bäst integrera handikappfrågorna i NVF21:s arbete? 2) I allmänhet i våra länder: vilken utländsk exempel ("best practice") kunde vi ta emot från andra länder / själv ge till andra länder, när det gäller handikappfrågor


Ladda ner ppt "NVF 21 Seminarium 20.-21.4.2005, Tytti Viinikainen 1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser