Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL CFL är en statlig myndighet med uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL CFL är en statlig myndighet med uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera."— Presentationens avskrift:

1

2 Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL CFL är en statlig myndighet med uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom kommunal vuxen-utbildning och folkbildning.

3 Öka tillgång till flexibel utbildning CFL stödjer förändringsarbete i kommuner och folkbildning. Våra huvudområden Stödja utveckling Egen utbildning Rådgivning och information Särskilda uppdrag

4 Stödja utveckling Fördela utvecklingsmedel Stöd till utvecklingsmiljöer –Fortbildning –Seminarier –Mentorer –Nätverk Kompetensutveckling Kunskapsbildning Metod- och lärresursutveckling

5 Egen utbildning Gymnasieutbildning på distans för vuxna –Heldistans, webbaserade, flexibilitet i tid Kompletterar kommunernas utbud Utvecklar undervisningsmetoder, distansläromedel och studieformer

6 Särskilda uppdrag Läromedel Teckenspråk Regional utveckling och utveckling av lärcentra Värdmyndighet för valideringsdelegation Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

7 Organisation Operativa enheter i Härnösand och Norrköping. Myndighetsledning med general-direktör och stab i Hässleholm

8 www.cfl.se

9 www.nordvux.net

10 NMR prioriterade områden med egen styrgrupp för varje område Skola Högre utbildning Vuxnas lärande Språk IT-politik

11 NVL i Norden Nordiska värderingar, kultur och historia Särpräglat syn på demokrati och utbildning Mervärde i kompetens: summan av 5 länder och 3 självstyrande områdens kompetens skall bli mer än 8 Norden som kunskapsregion med särskyllda förutsättningar för utveckling av mänskliga resurser

12 NVL i Europa 2010 skall Europa vara den mest framgångsrika kunskapsbaserade ekonomiska regionen med hållbar ekologisk utveckling i världen En viktig Nordisk länk i EU-samarbetet Nordenarbetet skall också kunna vara en länk i det nationella EU-arbetet Arbeta över hela Norden, Baltikum och vara stigfinnare i NV-Ryssland

13 NVL:s introduktionsaktiviteter Strategiplan Nationella introduktionsaktiviteter: DK – 4 februari NO – 8 februari IS – 11 februari SE – 15 februari FI – 15 mars

14 Nationella introduktionsaktiviteter presentera NVLs verksamhetsområden och samla in feed-back och synpunkter kartlägga intresse och kunskap i varje land för vidare samarbete på nordiskt plan kring strategiska mål och nätverkets prioriteringar, och dokumentera konkreta projekt / nätverk som jobbar inom målsättning involvera organisationer i tvärsektoriellt dialog och aktiviteter inom landet involvera miljöerna i dialog och vidare planering av NVLs aktiviteter

15 NVL, strategi Nordiska Ministerrådets treåriga Strategiplan for utbildning och forskning, SVLs/ordförandelandets årliga Handlingsplan Synliggöra nordiska resultat, förmedla erfarenheter och innovation Stärka nordisk nytta genom information, nätverk och projekt (följa upp och initiera nya) Profilera nordisk särkunskap - vad är i bäst på? Skapa policy förslag baserade på erfarenheter, utvecklade/testade i praxis genom projekt ock nätverk

16 NVL:s mål och aktiviteter Mindmaps

17 www.nordvux.net

18

19

20


Ladda ner ppt "Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL CFL är en statlig myndighet med uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera."

Liknande presentationer


Google-annonser