Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till kompetensutvecklingsprogram för anställda inom funktionshinderområdet i Halland, för åren 2016-2020 Augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till kompetensutvecklingsprogram för anställda inom funktionshinderområdet i Halland, för åren 2016-2020 Augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till kompetensutvecklingsprogram för anställda inom funktionshinderområdet i Halland, för åren 2016-2020 Augusti 2015

2 Utredningsuppdrag Omfattar ett program för kompetensutveckling av Stödassistenter / Personliga assistenter Pan-anställda personliga assistenter Stödpedagoger Chefer inom funktionshinderområdet

3 Utredningsuppdrag Omvärldsbevakning – vad händer i Sverige Inventera kommunernas behov av kompetensutveckling Inventering av arbetssätt och metoder Lämna förslag på ett kompetensutvecklingsprogram från 2016-2020

4 Metod Arbetsmöten i regional kompetensutvecklingsgrupp Dialogmöten med chefer/verksamhetsutvecklare/utbildningsanordnare och handikapporganisationer Möten med Högskolan om chefsutbildning

5 Dialogmöten 30/3 Möte Länshandikapprådets referensgrupp 8/4 Halmstad 9/4 Kungsbacka 13/4 Laholm 20/4 Hylte 22/4 Falkenberg 23/4 Utbildningsanordnare 11/5 Möte med Handikapporganisationer 29/5 Varberg

6 Möten med utbildningsanordnare Möte med Medlearn – om Yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog Möten med utbildningsanordnare – om validering och om vuxenutbildning av redan anställda Möten med Högskolan – om chefsutbildning

7 Förslag till kompetensutveckling för Stödassistenter och personliga assistenter Basutbildning i två steg utifrån socialstyrelsens föreskrifter och Allmänna råd samt Carpes yrkeskrav Steg I basutbildning med 850 poäng, varav 300 är yrkesutgång funktionshinder Steg II resterande 550 poäng antingen enligt förslag eller kurser som anses mer angelägna Valfritt om gymnasiearbete på 100 p ska ingå

8

9

10 Personliga assistenter – PAN anställda SOSFS 2014:2 Kunskap om LSS övergripande mål Kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regelverk enligt LSS, kvalitet, anmälningsskyldighet Kunskap om självbestämmande, integritet, inflytande Dokumentation

11 Förslag till kompetensutveckling för Stödpedagoger/ metodstödjare eller annan liknande titulatur Ny yrkesroll - De flesta har särskilt uppdrag men inte alla Två heldagar kring genomförandeplan och dokumentation Nätverk för stödpedagoger/metodstödjare i länet

12 Förslag till kompetensutveckling för chefer inom funktionshinderområdet Särskilt framtagen utbildningsplan för chefer 4 delkurser x 7,5 hp =30 hp, Funktionshinder, värdegrund och politik, 7,5 hp Funktionshinder och funktionsnedsättning, 7,5 hp Ledarskap och förändringsarbete, 7,5 hp EBP inom funktionshinderområdet, 7,5 hp

13 Övriga kurser under programperioden Delaktighetsmodellen3 heldagar6 pl2016 Barns delaktighet1 heldag, 2 halvdagar 25 pl2017 Utmanande beteende3 halvdagar25 pl2016 Åldrande och utvecklingsstörning 1 heldag25 pl2016,2018 Tidiga tecken1 heldag25 pl2016,2017 Teckenspråk5dgr/ 2dgr uppföljning 25 plUtredas vidare LSS värdegrund m.m1 halvdag25 pl2017,2019 Funktionsnedsättning och dess konsekvenser 2 halvdagar25 pl2016-2020 EBP1 heldag25 pl2017 Trygghet utan tvång1 heldag25 pl2016,2018

14 Validering som utbildningsform Samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare – uppdragsutbildning Start med individuell värdering av kunskaper- dokumenteras VO College valideringsmodell används Språkbedömning genomförs Intyg eller Betyg

15 Modell för kompetensplanering Regionala kompetensutvecklingsgruppen ansvarar för att årligen, under våren, göra behovsinventering Taktisk grupp beslutar, under hösten, om kommande års regionala kompetensutvecklingsinsatser

16 Modell för uppföljning av utbildning Regionen ansvarar för de utbildningar som anordnas länsgemensamt Kommunerna ansvarar för sina egna utbildningar samt utbilningarnas effekter för personal och den egna verksamheten

17 Förslag till beslut: Att den regionala samverkans- och stödstrukturen tar ansvar för: -att genomföra de utbildningar som föreslås ske regionalt -att utreda behov av teckenkommunikation -att årligen ta ställning till regional utbildningsplanering -att utvärdera effekterna av detta program efter 2020 -att starta och hålla i de nätverk som föreslås -att ansöka om ESF medel för utbildningsinsatserna

18 Att kommunerna tar ansvar för: -att genomföra den basutbildning som föreslås, 850 p -att besluta om lämpligt innehåll för övriga kurser -att utbilda PAN – anställda personliga assistenter -att besluta om gymnasiearbete på 100 p ska ingå -att använda VO College valideringsmodell -att utvärdera effekterna av de kompetensinsatser som genomförts i den egna kommunen -att uppmuntra och möjliggöra verksamhetsutveckling utifrån ny kompetens.

19 Uthållighet- både utbilda långsiktigt och hinna ta hand om nya kunskaper OBS! starkt önskemål om att inte lägga för många utbildningar- istället uthållighet!


Ladda ner ppt "Förslag till kompetensutvecklingsprogram för anställda inom funktionshinderområdet i Halland, för åren 2016-2020 Augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser