Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen!. Systematiskt kvalitetsarbete 1 juli 2011 förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen!. Systematiskt kvalitetsarbete 1 juli 2011 förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisningen."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen!

2 Systematiskt kvalitetsarbete 1 juli 2011 förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisningen avskaffades Varje huvudman, rektor och förskolechef får ansvar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till mål, krav och riktlinjer. Viktigt att det på enhetsnivå bedrivs tillsammans med medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare.

3 Systematiskt Kvalitetsarbete……. Kvalité i skolan Verksamhetens förmåga att arbeta utifrån läroplan, kursplan, lagar och förordningar Systematiskt arbete Att ständigt följa upp och utvärdera insatserna – Kontinuerligt! För att bedöma kvalité i verksamheten krävs systematiska processer för att ständigt förbättra och förnya! Nä Löfte & Ramverk

4 Syftet med det systematiska kvalitetsarbete inom utbildningsområdet, är att: löpande identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen utveckla arbetsprocesser bedöma resultat och måluppfyllelse vidta lämpliga åtgärder

5 Verksamhet Externt Internt Mer överlappning desto bättre kvalité! Men hur bedömer vi resultatet av vårt arbete? Och hur kan verksamheten utvecklas så att den blir ännu bättre på att stödja alla barns och elevers lärande?

6 Processen är cyklist och rymmer faserna Vart är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Vägen till framgån g

7 Begrepp Måluppfyllels e Förutsättninga r Reflektion & Analys Läges- bedömning Var är vi?

8 För att veta vart vi ska måste vi veta vart vi är Begrepp – säkerställa att vi menar samma sak Hur ser verksamhetens måluppfyllelse ut i relation till målen? Verksamhetens förutsättningar? Påverkbara eller ej? Reflektion – analys av måluppfyllelse och de förutsättningar som finns för att uppnå målen för verksamheten Titta tillbaka på vad vi gjort tidigare för att få kunskap, analys och reflektion En noggrann analys gör det möjligt att få syn på vad som är mest viktigt att förbättra Titta på strukturer, rutiner, organisation, bemanning, kompetens m.m.

9 Vart ska vi? Få en förståelse och en gemensam tolkning av uppdraget för verksamheten Gemensam målbild Sätta mål som är verkliga att förverkliga inom bestämda tider och som kan följas upp – utvärderas Steg för steg slå fast att vi är på rätt väg

10 Hur gör vi? Göra en ordentlig planering och sedan en strategi för att genomföra planeringen Formulera HUR insatserna skall följas upp – utvärderas och NÄR

11 Hur blev det? Vad har vi åstadkommit? Vad har vi uppnått för resultat? Vad har givit resultat? Vad har hänt som vi inte förutsåg? Vad beror det på? Eller har inte fungerat?

12 Hur blev det? Hela processen från… Lägesbedömning – målbilden- planeringen-beslutande handlingar- genomförandet av vårt arbete - uppnådda resultat Diskuteras och analyseras Hur skall vi tillämpa våra lärdomar? Vad har vi lärt oss? Vad har vi uppnått? Vad av det vi uppnått har vi har uppnått vill vi permanenta eller fortsätta utveckla?

13

14 Period 1 UF-dagar 10-15/8 Vittradagen/UF 16/9 Period 4 Period 5 Period 6 Period 3 Period 2 UF19/9 UF 31/10+1/11 UF 9/1 Julavslut 22/12 Termins- start 10/1 Sportlov UF (vid sportlovet). UF (vid påsklovet) Påsklov UF-dagar 14-15/6 Oktober December Januari Betyg Februari Mars April Juni Formella resultat år 3, 5, 9 Betyg, meritvärde Augusti September November Maj Årshjul - Kvalité

15 Oktober PEDAGOG – ELEV/BARN ALLA SKA MED PÅ TÅGET! Oktober ENHETEN Oktober Ledning Oktober ARBETSLAGET

16 Eget Arbete VP/HP Kvalitetshjulet Uppföljning, utvärdering, analys och revidering

17 Olika metoder som stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete…… Vart är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Begrep p Måluppf yllelse Förutsätt ning ar Reflekti on & Analys Läges- bedömni ng


Ladda ner ppt "Systematiskt kvalitetsarbete i vardagen!. Systematiskt kvalitetsarbete 1 juli 2011 förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser