Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Örebromötet Hur går det för oss? Eva Lilja, Näringslivsdirektör 2015-11-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Örebromötet Hur går det för oss? Eva Lilja, Näringslivsdirektör 2015-11-19."— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Örebromötet Hur går det för oss? Eva Lilja, Näringslivsdirektör 2015-11-19

2 orebro.se Vi växer, du växer orebro.se ”De lokala förutsättningar som antingen utgör ett hinder eller en möjlighet för näringslivet att blomstra och skapa arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden.” (Lidström 2008) DEFINITION Näringslivsklimat Hur bidrar då en kommun till ett gott klimat?

3 orebro.se Målbild Örebro kommuns näringslivsklimat 2022 WHITE Hållbart, vitalt och diversifierat näringsliv Ökat utbud av arbetstillfällen och arbetskraft Entreprenöriellt klimat Etableringsförfrågningar ökar Efterfrågan på mark och lokaler Innovativa företag söker sig hit Nationella och internationella möten God relation samhälle – akademi – näringsliv God samverkan mellan aktörer ÖVERGRIPANDE MÅL

4 orebro.se UTVECKLINGENS DRIVKRAFTER Kapitalintensiva verksamheter Råvaror HÖG LÅG HÖG Kunskap Innovationer Stora lokala marknader Små lokala marknader Kostnader Tillgänglighet LÖNESUMMA SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT (PRODUKTIVITET) Vi växer, du växer

5 orebro.se Vi växer, du växer orebro.se 2,9 %GÄVLE 3,8 % VÄSTERÅS 3,6 %NORRKÖPING 3,8 % LINKÖPING 2,6 % ESKILSTUNA 4,1 %UPPSALA 3,2 %JÖNKÖPING Procentuell förändring 2008-2013. Källa: SCB UTVECKLING LÖNESUMMA 3,3 % RIKET 2,1 % STÖRRE REGIONCENTRA

6 orebro.se FOTO: BIRGER LALLO/SCANDINAV Vi växer, du växer orebro.se 2,3 % GÄVLE 8,6 % VÄSTERÅS 5,5 % NORRKÖPING 7,2 % LINKÖPING 0,9 % ESKILSTUNA 10,6 %UPPSALA 5 %JÖNKÖPING Procentuell förändring 2008-2013. Källa: SCB UTVECKLING SYSSELSÄTTNING 1,7 % RIKET -0,3 % STÖRRE REGIONCENTRA

7 orebro.se Vi växer, du växer orebro.se Lönesumma Sysselsättingsutveckling 0 2 4 6 8 Procentuell förändring 2008-2013. Källa: SCB/Arena för tillväxt ÖrebroUppsalaLinköpingNorrköpingJönköpingGävleEskilstunaVästerås Riket 0 15- 15 30 - 30 ÖrebroUppsalaLinköpingNorrköpingJönköpingGävleEskilstunaVästerås Riket

8 orebro.se FOKUSOMRÅDEN INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER NÄRINGSLIVETS KOMPETENSUTVECKLING INNOVATIVA MILJÖER OCH ENTREPRENÖRSSKAP ÖREBRO SOM REGIONAL MOTOR SERVICE OCH MYNDIGHETS- UTÖVANDE

9 orebro.se 1. Örebro som regional motor MÅL En ökad attraktivitet Ökat antal investeringar och etableringar genom bland annat ett ökat proaktivt investerings- och etableringsarbete Att Örebro stärker sin position som den främsta kommunen för möten och evenemang utanför de 3 storstadsregionerna INDIKATORER Lägsta nivå detaljplanerad verksamhetsmark; markberedskap och planreserv Antal nya bygglov för verksamheter Antal gästnätter

10 orebro.se 1. Örebro som regional motor WHITE 2015 100 DETALJPLANERAD MARK (hektar) BOSTÄDERVERKSAMH. 75 25 2014 202 BOSTÄDERVERKSAMH. 177 25 2013 71 BOSTÄDERVERKSAMH. 34 37 2012 188 BOSTÄDERVERKSAMH. 143 45 2011 596 BOSTÄDERVERKSAMH. 482 114 PROGNOS

11 orebro.se 1. Örebro som regional motor 2015 381 t.o.m. 31aug BYGGLOVBESLUT STADSBYGGNAD 2014 554 2013 479 2012 372 2015 63 BYGGKLARA SMÅHUSTOMTER 2014 65 2013 125 2012 100 PROGNOS

12 orebro.se 1. Örebro som regional motor 2015 418 234 2013 372 633 2010 366 483 2008 354 609 2004 312 248 ANTAL GÄSTNÄTTER PROGNOS

13 orebro.se 2. Näringslivets kompetensförsörjning MÅL Att elever ges bra förutsättningar att välja utbildningar som motsvarar de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden Ökad anställningsbarhet Attrahera nyckelkompetenser INDIKATORER Andel med fullständig gymnasieutbildning Andel högskoleexaminerade etablerade inom ett år

14 orebro.se Antalet människor med en utbildningsnivå som motsvarar 3 år i gymnasieskola: UTBILDNINGSNIVÅ 10 999ÅR 1993 16 973 ÅR 2003 23 415 ÅR 2013 Antalet människor med en eftergymnasial utbildning: 18 954ÅR 199328 465ÅR 200338 284ÅR 2013 Källa: SCB. orebro.se Näringslivets kompetensförsörjning

15 orebro.se Näringslivets kompetensförsörjning Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år i %, startår 2010 (Källa: Skolverket) Källa: SCB. orebro.se 77,1UPPSALA 78,5 ESKILSTUNA 78,4GÄVLE 78,6 LINKÖPING 75,7 NORRKÖPING 82,1JÖNKÖPING 77,5VÄSTERÅS

16 orebro.se Näringslivets kompetensförsörjning Faktisk andel (procent) etablerade på arbetsmarknaden 2011 inom ett år. orebro.se 76,6HÖGSKOLAN I GÄVLE 79,0 MÄLARDALENS HÖGSKOLA 81,5UPPSALA UNIVERSITET81,1LINKÖPINGS UNIVERSITET82,0HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 75,8KARLSTADS UNIVERSITET75,7LUNDS UNIVERSITET73,7MITTUNIVERSITET78,3VÄXJÖ UNIVERSITET

17 orebro.se 3. Service och myndighetsutövning MÅL En effektiv och rättssäker myndighetsutövning, en hög servicegrad och ett gott bemötande i alla kontakter med näringslivet Utveckla tjänsteerbjudandet till företagen, inbegripet fler e-tjänster INDIKATORER Lägst 70 i Stockholm Business Alliance/Sveriges kommuner och landstings Nöjd-Kund-Index-mätning Bland de tre främst av jämförbara kommuner i Svenskt näringslivs årliga ranking över upplevt företagsklimat

18 orebro.se 167Örebro orebro.se 3. Service och myndighetsutövning Nöjd kund Index – en resa från 167 till 35 76Gävle 72Lund 71Stockholm 65 Huddinge 62Karlstad51Eskilstuna42Sundsvall 85Västerås92Halmstad96Helsingborg114Göteborg116Jönköping127Malmö137Norrköping138Uppsala142Umeå177Borås178Södertälje

19 orebro.se 20142013SERVICEOMRÅDE orebro.se 3. Service och myndighetsutövning Nöjd kund Index – en resa från 167 till 35 ÖREBRO KOMMUN STOCKHOLM BUSINESS ALLIANCE NÖJD KUND INDEX-MÄTNING 73 61 INFORMATION 73 62 TILLGÄNGLIGHET 77 66 BEMÖTANDE 80 65 KOMPETENS 77 62 RÄTTSSÄKERHET 75 62 EFFEKTIVITET 76 62 MÅL: LÄGST 70

20 orebro.se 3. Service och myndighetsutövning SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING 2015 MÅL: BLAND DE 3 FRÄMSTA 239Gävle 35Linköping 186Eskilstuna 50Västerås52Jönköping160Norrköping171Uppsala

21 orebro.se 4. Innovativa miljöer och entreprenörskap MÅL Ett väl fungerande innovations- och entreprenörsstödjande system Att alla elever och studenter får ta del av entreprenörskap i grundskola och gymnasiet Att stödja och utveckla företagande och innovativa miljöer på likvärdiga villkor för män och kvinnor INDIKATORER Antal företagsstarter per 1000 invånare Inflödet till det innovations- och entreprenörsstödjande systemet Antal elever och studenter som får ta del av entreprenörskap

22 orebro.se Vi växer, du växer orebro.se 9,4NORRKÖPING 9,8 JÖNKÖPING 9,6LINKÖPING 10,3 VÄSTERÅS 9,1 ESKILSTUNA 12,1UPPSALA 9,6GÄVLE ANTAL FÖRETAGSSTARTER PER 1000(2011-2014) 10,5 RIKET 4. Innovativa miljöer och entreprenörskap

23 orebro.se UF ALMI DRIVHUSET SCIENCE PARK NYFÖRE- TAGAR- CENTRUM INKUBERA IFS INNOVA- TIONS- KONTOR ÖREBRO KOMMUN INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSSTÖDJANDE SYSTEMET 4. Innovativa miljöer och entreprenörskap

24 orebro.se 5. Infrastruktur och kommunikationer MÅL Att Örebro fortsätter stärka sin position som en av Skandinaviens viktigaste knutpunkter för resurseffektiva och klimatsmarta tåg-, väg-, och flygtransporter INDIKATORER Inomregionala/utomregionala pendlingsmönstret Tonnage gods som hanteras av företag verksamma inom regionen (järnväg, lastbil, flyg).

25 orebro.se 22 % UPPSALA 19 % NORRKÖPING 18 % GÄVLE 17 %ESKILSTUNA 16 %VÄSTERÅS 15 %LINKÖPING13 %JÖNKÖPING 15 %ESKILSTUNA 18 %JÖNKÖPING 19 %NORRKÖPING 19 % GÄVLE 20 %VÄSTERÅS20 %UPPSALA23 %LINKÖPING UTPENDLAREINPENDLARE 5. Infrastruktur och kommunikationer

26 orebro.se 626ASKERSUND 88HÄLLEFORS 1336LINDESBERG 244 LAXÅ 1053NORA1880HALLSBERG3715KUMLA UTPENDLAREINPENDLARE 76LJUSNARSBERG1541LEKEBERG833KARLSKOGA INOMREGIONAL PENDLING 5. Infrastruktur och kommunikationer 167ASKERSUND 55HÄLLEFORS 676KARLSKOGA 129 LAXÅ 360LEKEBERG1270HALLSBERG1794KUMLA 40LJUSNARSBERG1091LINDESBERG334NORA 214DEGERFORS49DEGERFORS ANTAL PERSONER SOM BOR I LÄNETS KOMMUNER OCH PENDLAR TILL ÖREBRO Källa: SCB 2013 ANTAL PERSONER SOM BOR I ÖREBRO OCH PENDLAR TILL LÄNETS KOMMUNER Källa: SCB 2013

27 orebro.se Vi växer, du växer Avståndstabell i tidszoner från centrala Örebro: Demografiskt omfång inom 300 km i antal miljoner invånare: 6,5 miljoner människor Antal internationella flygplatser inom två timmar: orebro.se STRATEGISKT LÄGE 5. Infrastruktur och kommunikationer

28 orebro.se 5. Infrastruktur och kommunikationer IMPORT 7 miljoner ton/år EXPORT 6 miljoner ton/år TRANSIT- FLÖDEN 33 miljoner ton/år

29 orebro.se TILLVÄXTSPIRALEN

30 orebro.se 1. Örebro som regional motor PANELDELTAGARE Lena Baastad (S),Örebro kommun Håkan Bergström, Elite Stora Hotellet Conventum Martin Willén, Örebro kommun Carina Nordström Sköldh, IKEA

31 orebro.se 2. Näringslivets kompetensförsörjning PANELDELTAGARE Kenneth Nilsson, (S), Örebro kommun Agnetha Paulsson, Personalpoolen Lars Pettersson, Arbetsförmedlingen Jens Schollin, Örebro universitet

32 orebro.se 3. Service och myndighetsutövning PANELDELTAGARE Lennart Bondesson (KD), Örebro kommun Claes Larsson, Aspholmens fastigheter Göran Tivenius, Kommuninvest Helena Aronsson, Örebro kommun

33 orebro.se 4. Innovativa miljöer och entreprenörskap PANELDELTAGARE Anders Åhrlin (M), Örebro kommun Niclas Molinder, Auddly Sofia Sundqvist, e-man Kjell Fagerström, Alfred Nobels Science Park

34 orebro.se 5. Infrastruktur och kommunikationer PANELDELTAGARE Björn Sundin (S), Örebro kommun Thomas Hallmén, Atlas Copco Mats Erkén, Scandfibre Ulrika Jansson, Örebro kommun

35 orebro.se Örebromötet 2015


Ladda ner ppt "Orebro.se Örebromötet Hur går det för oss? Eva Lilja, Näringslivsdirektör 2015-11-19."

Liknande presentationer


Google-annonser