Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman."— Presentationens avskrift:

1 Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman

2 Tre scenarier - Diskussionerna i landsting och kommuner leder till förslag som spelas in till Sjöstrands utredning under Förslagen vägs mot olika statliga intressen. En ny indelning genomförs Sjöstrand föreslår en ny statlig länsindelning med färre än tio län. 2-3 landsting ingår i ett storlän. Från 2019 slås landstingen samman till regioner som sammanfaller med storlänen. - De regionala diskussionerna går inte att knyta samman. Sjöstrands förslag till länsindelning stoppas. Den regionala röran består.

3 Fråga till deltagarna - Vilka utmaningar och möjligheter innebär en övergång från samverkansorgan till region för dina frågor?

4 Företagsklimat – Vad är det? 4 Marknad och konjunktur Regionens attraktivitet Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörj ning Kommunikationer / infrastruktur Myndighets- kontakter Lagar och regler Finansiering / Skatter Näringslivsfrämjande Utbildning -

5 Hur kan företagsklimatet förbättras? Fler politiska insatser på riksplanet Större engagemang från politiker lokalt Bättre dialog mellan kommunens tjänstemän och företagarna I kommunen Mer konkret handling från kommunens sida Ökat samarbete mellan företagare I den egna kommunen

6 Företagens krav på myndighetsutövningen - Tillgänglighet - Information - Bemötande - Kompetens - Rättssäkerhet - Effektivitet

7 Insikt - en servicemätning av kommunens företagskontakter företag 166 kommuner Vad mäts? Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet Inom vad?Brandtillsyn, serveringstillstånd, bygglov miljö/hälsoskydd, markupplåtelse När?Start 2011, publicering september

8 Utbildning – Förenkla helt enkelt! Syfte:Bättre och effektivare kontakter mellan kommuner och företagare. Målgrupp: Alla som möter företagen i sitt dagliga arbete 2000 medarbetare

9 Fråga till deltagarna - Hur ser kopplingen ut mellan region och kommuner i arbetet med bättre företagsklimat hos dig? - Vad krävs för att komma igång med samverkan?


Ladda ner ppt "Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman."

Liknande presentationer


Google-annonser