Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman."— Presentationens avskrift:

1 Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman

2 Tre scenarier - Diskussionerna i landsting och kommuner leder till förslag som spelas in till Sjöstrands utredning under 2011. Förslagen vägs mot olika statliga intressen. En ny indelning genomförs 2015. - Sjöstrand föreslår en ny statlig länsindelning med färre än tio län. 2-3 landsting ingår i ett storlän. Från 2019 slås landstingen samman till regioner som sammanfaller med storlänen. - De regionala diskussionerna går inte att knyta samman. Sjöstrands förslag till länsindelning stoppas. Den regionala röran består.

3 Fråga till deltagarna - Vilka utmaningar och möjligheter innebär en övergång från samverkansorgan till region för dina frågor?

4 Företagsklimat – Vad är det? 4 Marknad och konjunktur Regionens attraktivitet Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörj ning Kommunikationer / infrastruktur Myndighets- kontakter Lagar och regler Finansiering / Skatter Näringslivsfrämjande Utbildning -

5 Hur kan företagsklimatet förbättras? Fler politiska insatser på riksplanet Större engagemang från politiker lokalt Bättre dialog mellan kommunens tjänstemän och företagarna I kommunen Mer konkret handling från kommunens sida Ökat samarbete mellan företagare I den egna kommunen

6 Företagens krav på myndighetsutövningen - Tillgänglighet - Information - Bemötande - Kompetens - Rättssäkerhet - Effektivitet

7 Insikt - en servicemätning av kommunens företagskontakter 40 000 företag 166 kommuner Vad mäts? Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet Inom vad?Brandtillsyn, serveringstillstånd, bygglov miljö/hälsoskydd, markupplåtelse När?Start 2011, publicering september

8 Utbildning – Förenkla helt enkelt! Syfte:Bättre och effektivare kontakter mellan kommuner och företagare. Målgrupp: Alla som möter företagen i sitt dagliga arbete 2000 medarbetare

9 Fråga till deltagarna - Hur ser kopplingen ut mellan region och kommuner i arbetet med bättre företagsklimat hos dig? - Vad krävs för att komma igång med samverkan?


Ladda ner ppt "Företagsamma regioner runt hörnet Workshop, Reglabs årskonferens 2011 Lena Lundström & Bengt Westman."

Liknande presentationer


Google-annonser