Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar från kompetensförsörjningsprojektet Conny Danielsson, Regionförbundet Dalarna Maria Svensson Hallberg, Regionförbundet Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar från kompetensförsörjningsprojektet Conny Danielsson, Regionförbundet Dalarna Maria Svensson Hallberg, Regionförbundet Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Tankar från kompetensförsörjningsprojektet Conny Danielsson, Regionförbundet Dalarna Maria Svensson Hallberg, Regionförbundet Örebro

2 Finanskris och varsel Etablera kompetensplattformar Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bakgrund – uppdrag

3 Öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser Föra dialog med angränsande län och med statliga myndigheter. Kompetensplattformar - uppdraget

4 Kompetens försörjning Faktorer som påverkar kompetensförsörjning Generationsskiftet In- och utflyttning Näringslivets, arbetslivets utveckling Attraktivitet Yrkesstruktur lokalt och regionalt Pendlingsmönster Tillgång till boende Tillgång till samhällsservice Demografiska förändringar Ungas utbildningsval Tillgång på relevant kompetens Tillgång till utbildningar Arbetskraftsreserven 4 Konjunktur Globalisering

5 Angår flera politikområden Lokalt Regionalt Nationellt TillväxtpolitikUtbildnings- politik Arbetsmarknads- politik 5

6 Matchningen på arbetsmarknaden Källa: SCB

7 Samverkan enligt samverkanstrappan Samsyn Vad bör göras? Samtal Vem vill och varför? Samverkan Vilka behövs för att göra? Samhandling Hur ska det göras och av vilka? Regional utveckling och tillväxt Källa: Samverkansspiralen i SOU1998:89,s88 ff.Eriksson,Arne

8 Fem utmaningar för kompetensförsörjning: 1.Arbetsmarknaden präglas av stark könsfördelning 2. Geografisk koncentration till Örebro 3. En åldrande befolkning och en åldrande arbetskraft 4. Utbildningen och det framtida kompetensbehovet 5. En etnisk segregation på arbetsmarknaden

9 Syftet med prognoserna Identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Ökad kunskap Underlag för diskussion och beslut för politiker Underlag för utbildningsanordnare för bättre utbildningsplanering på kort och lång sikt. Underlag för arbetsgivare att påbörja arbete med strategisk kompetensförsörjning. Karta – analys och prognoser blir viktiga verktyg och utgångspunkter för det fortsatta arbetet för bättre matchning, bättre utbildningsplanering för framtidens kompetensförsörjning i länet.

10 Reglab - Kompetensförsörjning Lärprojekt Kompetensförsörjning, Prognos och framsyn (2010) – Förbättra och samordna arbetet med prognoser och statistik – Öka kunskapen om hur man bygger kompetensforum på regionalnivå Nätverket Kompetensförsörjning, 2011- Lärprojekt Kompetensförsörjningsindex (2013) - Ett utvecklingsprojekt med syftet att skapa ett verktyg som genom ett antal indikatorer kan följa arbetet med de regionala kompetensplattformarna


Ladda ner ppt "Tankar från kompetensförsörjningsprojektet Conny Danielsson, Regionförbundet Dalarna Maria Svensson Hallberg, Regionförbundet Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser