Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI/SIKTA Chefsnätverk Kommunförbundet Skåne & Malmö stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI/SIKTA Chefsnätverk Kommunförbundet Skåne & Malmö stad."— Presentationens avskrift:

1 ASI/SIKTA Chefsnätverk Kommunförbundet Skåne & Malmö stad

2 Dagordning Lägesrapport SIKTA Lägesrapport ASI Information från Region Skåne Lokala överenskommelser Nuläge & Nätverkets fortsatta arbete Välkomna!

3 Statsbidraget går ut 2015-12-31 Peter Hagberg jobbar halvtid året ut med föräldrastödssatsningen Fortsatt nationell bevakning via KFSK – hur vill ni bli informerade? SIKTA

4 Oförändrat för Malmö Stad Annica Henriksson jobbar 30 % under resterande delen av 2015- endast med utbildningar Ny utvecklingsledare ASI på KFSK 1 jan 2016 Planering för två grundutbildningar 2016 ASI

5 LARO chefsmötenDopning Missbruks- och beroendevård Regional Samverkansgrupp Psykiatri med Brukarmedverkan Missbruksutskott med Brukarmedverkan Skånesamverkan Mot Droger ASI Malmö Stad & KFSK Vilka grupper finns för missbruks – och beroendefrågor i Skåne & nationellt? Socialchefs nätverk MILK Missbruk och beroendevård i Landsting och kommuner LVM grupp

6 Region Skåne

7 Offentliga mottagningar Psykiatri och missbruk 130 mottagningar/avdelningar Regionövergripande avdelningar - ätstörningsavdelning i Lund - Avdelning för opiatberoende i Malmö LARO-mottagningar 15 mottagningar inom ramen för LOV, 2 nya mottagningar tillkommer 1 november, 2 nya ansökningar inkomna

8 Per Januari 2015 – har ändrats till viss del, fler ändringar kommer

9 LARO-mottagningar i Skåne

10 Hälsoval Skåne

11 Bromölla Lund Sjöbo Svalöv Skurup Landskrona Östra Göinge Lomma Örkelljunga Fler? Kommuner som undertecknat Ramöverenskommelsen

12 Lokala överenskommelser KFSKs styrelse och Region Skåne tog beslut om Ramöverenskommelsen Missbruk och Beroende i Maj 2015 HSL §8b 8 b § Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. lag (2013:302). ”12. Lokal överenskommelse Denna ramöverenskommelse ska följas av lokala överenskommelser. Den lokala överenskommelsen ska reglera samverkan utifrån de förutsättningar som angivits i denna överenskommelse. ”

13 Befintliga strukturer och samverkansgrupper kan användas som samrådsgrupp Flera kommuner kan tillsammans bilda samrådsgrupp med Region Skåne Gör en gemensam planering- vem ska vara med, tidsplan, brukarmedverkan Inventering- vad finns i vårt område? Bilda en struktur!

14 Den lokala överenskommelsen bör revideras årligen Organisationer som företräder målgruppen och deras närstående ska om möjligt bjudas in att delta i revideringen Om det lokalt saknas organisationer som företräder målgruppen och deras anhöriga kan NSPH Skåne bjudas in att delta Årlig revidering & brukarmedverkan

15 I de lokala överenskommelserna finns möjlighet att vara mer konkret vad gäller; mål prioritering av utvecklingsområden tidsangivelser Konkretisera!

16 Vad finns för rutiner? Hur ser det ut i lokala avtal avseende ramöverenskommelse Psykiatri? http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna- aldre/samordnad-individuell-plan/ http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna- aldre/samordnad-individuell-plan/ Blankett? SIP

17  Barn, ungdomar och unga vuxna  Kroppslig hälsa  Äldre  Familjeperspektiv  Personer med samsjuklighet  Personer i behov av tillnyktring  Personer i behov av abstinensvård  Personer med läkemedelsmissbruk/beroende  Personer som missbrukar dopningsmedel  Sammanhållen vård och behandling genom integrerade verksamheter  Information om hur man söker vård och stöd Prioritera utvecklingsområden

18 Hur löser vi tvister i vårt lokala område? Vilka forum finns? Tvistelösning

19 Nätverket tillskapades ursprungligen för ASI Nätverket har blivit en plattform för missbruks- och beroendefrågor för kommunerna Sammankallande har utvecklingsledarna ASI varit. Nuläge och nätverkets fortsatta arbete

20 Behov av omvärldsbevakning. Informera om lagar, forskning mm Fortsatt behov av utbildning och metodstöd i ASI. Befrämjande av nätverksskapande, oerhört viktigt Samsyn på utveckling och utbud i Skåne Vad har varit bra med nätverket?

21 Möten enligt nuvarande form, 1 gång/termin Nyhetsbrev Annat? Så här tänker vi!


Ladda ner ppt "ASI/SIKTA Chefsnätverk Kommunförbundet Skåne & Malmö stad."

Liknande presentationer


Google-annonser