Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss?"— Presentationens avskrift:

1 Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss?
Jonas Appelberg FoU-chef Landstinget Västernorrland

2 ”Forskningen på patienter måste öka
DN Debatt 24 maj 2011 ”Forskningen på patienter måste öka för vårdens skull”

3 ”Nobelpriset visar att svensk grundforskning
DN Debatt 10 december 2011 ”Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas”

4 Sjukvårdens forskningsdag 2012, Stockholm
”Vad är visionen för den kliniska Forskningen i Sverige?”

5 Yttre krav och förväntningar
Satsa på spets Stötta bredd Bättre struktur efter disputation – hur får vi fram fler forskare? Ökad samverkan – lokalt, regionalt, nationellt, internationellt Skapa bättre förutsättningar för klinisk behandlingsforskning Systematisk utveckling av patientprocesser i vården Snabbare omsättning på forskningsresultat och implementering i vården Krav på bättre systematisk uppföljning av forskningens resultat, effekter och patientnytta

6 Hur ser plattformen för forskning och forskningssamverkan ut idag i Norra regionen?

7 Stat Landsting Regiongemensamt
LTU UMU MiUn NLL- Ledning VLL- ledning LVN- ledning JLL- ledning FoUU RLU ALF- kom - ALF medel TUA-kom TUA medel End. vll FoUU råd VISARE Norr Styrgrupp RCC Norr LDirx4,fdirUmUx2 KBN styrgrupp LIF Norr Samverkans-styrelsen LDirx 4 NRF Förbunds direktion LS x 4 Vårdsam RCC forsk råd Kompetens försörjningsråd Lokal vård- sam neurologi, internmedicin mm Lokal V-sam V -sam

8 Norrlandsmodell för den kliniska forskningen
Uppföljning

9 Process: Forskning – Urval, Prioritering, Implementering
Appelberg J, 2011 Process: Forskning – Urval, Prioritering, Implementering Kunskapslucka Hypotes Urval Val av forskningsområde/Behovsbedömning/Relevans Forskningsprocess Genomförande Produktivitet och Kostnadseffektivitet Nytta Implementering av forskningens resultat i hälso- och sjukvård Vårdprocess Utbildningsprocess Appelberg J, 2011 9

10 Forskningssamverkan Norr
Samverkan – Klinisk behandlingsforskning Forskningssamverkan Norr KBN FoUU råd RCC Visare Norr anslag FoU/KFC Registercentrum Norr RLU Akademisk miljö

11 Forum för samverkan Samverkansstyrelse UmU ALF-kommitté Västerbotten
FoUU-råd Styrgrupp för forskningssamverkan (KBN) Styrgrupp regionalt cancercentrum (RCC) Registercentrum Norr Andra forum!

12 Regionala FoU-medel – ett viktigt stöd för ”norrlandsforskaren”!
Stimulera bredden (landstingens FoU-medel) Stimulera spets/stark forskning (Externa anslag, ALF-medel, anslag från UmU och landsting till Akademisk miljö inom RLU) Stimulera till forskningssamverkan (Visare Norr)

13 Den norrländska modellen ger förhoppningsvis:
Bättre förutsättningar för den enskilde forskaren att bedriva vetenskapligt arbete av högsta kvalitet! Ökad samverkan mellan regionens och landets landsting och universitet – forskning, regionaliserad läkarutbildning, verksamhetsutveckling Goda förutsättningar för bra forskningsbokslut som i framtiden bättre speglar produktion, kostnader, omfattning av forskningsmedel och”outcome” dvs data som sammantaget bättre speglar nyttan av klinisk behandlingsforskning Forskning Verksamhetsutveckling


Ladda ner ppt "Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss?"

Liknande presentationer


Google-annonser