Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematisk uppföljning UIV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematisk uppföljning UIV"— Presentationens avskrift:

1 Systematisk uppföljning UIV
Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare Fghfgh

2 Varför uppföljning? Lagstiftningen Låta brukarna komma till tals
Sprida professionens kunskap Förutsättning för verksamhetsmål Forskningen

3 Vad är UIV Uppföljningsplattform Anonymt Nationell kunskapsbas Analyser i realtid Säkert, enkelt och snabbt Sprider erfarenhet Modul per socialt område Bidrar till evidensbaserad praktik.

4 Vad är det och vad är det inte
Professionen för professionen Nationellt initiativ (NUSO) Subjektiva upplevelser Uppföljning - INTE bedömning Gruppnivå – INTE individnivå IT-stöd (dioevidence™) Kompletterar ASI & BBIC

5 Vad är nyttan med systematisk uppföljning – med UIV
Ger delaktighet för brukaren. Ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov. Ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp.

6 visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling. Ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta. Bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre. Politiken får information om vad verksamheten åstadkommer ur ett brukarperspektiv (inte bara den traditionella beskrivningen av kostnader, antal vårddagar, placeringar, aktiviteter i verksamheten etc.)

7 Exempel på nyttan med UIV
Vilka olika insatser ger kommuner till kvinnor som missbrukar läkemedel – hur skiljer sig resultaten? Hur stor andel av insatserna avbryts oplanerat? Är längre behandlingstider bättre än kortare? Vilken vårdgivare har lyckats bäst med att hjälpa män? yngre än 40 år att hantera sitt amfetaminmissbruk Vilka vårdgivare har bemött klienterna dåligt? Andelen avbrutna insatser för haschmissbrukare är 30 % högre i vår kommun än i grannkommunen – vad beror det på? I grannkommunen är klienterna generellt nöjdare med insatserna - vad beror det på?

8 LÄNSGEMENSAMMA MÅL

9

10 Dashboard

11

12 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 56.9% Oplanerat, klientens beslut 22.5% Oplanerat, vårdgivarens beslut 6.9% Oplanerat, socialtjänstens beslut 6.9% Oplanerat, klienten avliden 2.0% Oplanerat, annan orsak 4.9% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun dioevidence™ :21

13 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 57.1% Oplanerat, klientens beslut 25.4% Oplanerat, vårdgivarens beslut 6.3% Oplanerat, socialtjänstens beslut 6.3% Oplanerat, klienten avliden 3.2% Oplanerat, annan orsak 1.6% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Man dioevidence™ :21

14 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 56.4% Oplanerat, klientens beslut 17.9% Oplanerat, vårdgivarens beslut 7.7% Oplanerat, socialtjänstens beslut 7.7% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 10.3% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Kvinna dioevidence™ :21

15 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 47.1% Oplanerat, klientens beslut 23.5% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 11.8% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 17.6% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun ÅLDER 20-25 år dioevidence™ :21

16 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 50.0% Oplanerat, klientens beslut 30.0% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 20.0% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 0.0% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Man ÅLDER 20-25 år dioevidence™ :21

17 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 42.9% Oplanerat, klientens beslut 14.3% Oplanerat, vårdgivarens beslut 0.0% Oplanerat, socialtjänstens beslut 0.0% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 42.9% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Egen kommun KÖN Kvinna ÅLDER 20-25 år dioevidence™ :21

18 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT
UIV2 Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare, version 2 AVSLUT PLANERAT/OPLANERAT "Var avslutet planerat eller oplanerat enligt den aktuella vårdplanen?" Planerat 66.7% Oplanerat, klientens beslut 22.8% Oplanerat, vårdgivarens beslut 3.5% Oplanerat, socialtjänstens beslut 3.5% Oplanerat, klienten avliden 0.0% Oplanerat, annan orsak 3.5% Filter: KOMMUN Avesta Borlänge Falu Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen TYP AV VÅRDGIVARE Privat vårdgivare, upphandlad Privat vårdgivare, ej upphandlad dioevidence™ :22

19 Högskolan erbjuder! Tar över grundutbildningen – nya medarbetare. Kommuner som önskar få egen utbildare hör av er. Verksamhetsnära stöd/utbildningar. Analys-skapande av rapporter, etc. Del rapport Juni.

20 Fortsatt implementering!
Efterfrågan av resultat. Hur kan socialsekreterarna direkt själva ha användning av UIV i arbetet. Använda UIV för att sätta lokala mål.


Ladda ner ppt "Systematisk uppföljning UIV"

Liknande presentationer


Google-annonser