Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En studie om samhällsvård för barn i Västernorrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En studie om samhällsvård för barn i Västernorrland"— Presentationens avskrift:

1 En studie om samhällsvård för barn i Västernorrland
Viktoria Westerberg

2 Andel barn i ålder 0-12 år som påbörjade placering i Västernorrland 2000-2008

3 Andel barn i ålder 13-17 år som påbörjade placering i Västernorrland 2000-2008

4 Hur kan samhällsvård för barn studeras?
Studier om effekter för samhällsvård är ofta dyra och svår att genomföra. Sammanbrott ett mått på hur socialtjänsten klarar av att genomföra samhällsvård. Sammanbrott har länge varit internationellt erkänt. Det finns en nationell studie i Sverige. Återplaceringar är ytterligare ett mått på stabilitet i samhällsvården.

5 Vad är sammanbrott? Ett tydligt sammanbrott är när samhällsvården för barnet avbryts oplanerat utifrån att: barnet vägrar stanna kvar eller rymmer hela tiden. socialtjänsten är missnöjd med omsorgen om barnet. omsorgsgivaren avbryter i strid med vad socialtjänsten vill.

6 Vad är återplaceringar?
Återplacering innebär att barnet flyttar hem men sedan återigen måste placeras i dygnsvård. I denna studie används ett år som uppföljningstid efter avslutad placering.

7 Sammanbrott och återplaceringar
Frekvens för sammanbrott varierar mellan %, Vinnerljung m.fl. studie visade på %. Sammanbrott är ingen tillfällighet utan mer ett icke kontextberoende problem. Sammanbrott har betydelse för vårdens kvalité och barnens framtida vuxenliv. Forskning om upplevelsen av sammanbrott är bristfällig men barn har beskrivit sin barndom som ”hit och dit” och ”hoppig”. Frekvens för återplaceringar är mellan %.

8 Syftet Studiens övergripande syfte är att:
analysera vilka faktorer som påverkar stabiliteten för barn i samhällsvård och hur bristande stabilitet i samhällsvården upplevs av barn, barnens biologiska föräldrar, omsorgsgivare och socialsekreterare?

9 Kunskapsbidrag Översiktlig kunskap om samhällsvård för barn.
Kunskap om vilken insats som har störst möjligheter att genomföras utifrån barnets problematik. Aktuell kunskap om frekvens och samband för sammanbrott. Kunskap om frekvens och samband för sammanbrott gällande yngre barn. Kunskap om konsekvenser av sammanbrott.

10 Delstudie ett Syftet är att undersöka frekvens samt analysera vilka faktorer som ökar respektive minskar risken för sammanbrott och återplacering för barn i samhällsvård. aktstudie barn 0-16 år som påbörjade placering 2005 och 2006 i Västernorrlands län. följer placeringarna i två år samt ett år efter avslut.

11 Delstudie två Syftet är att förstå och analysera hur sammanbrott upplevs av barnen, biologiska föräldrarna, omsorgsgivarna och socialsekreterarna. djupintervjuer 3-6 månader efter sammanbrottet intervjuer med barn, biologiska föräldrar, omsorgsgivare och socialsekreterare.


Ladda ner ppt "En studie om samhällsvård för barn i Västernorrland"

Liknande presentationer


Google-annonser