Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendekarriärer i ett långsiktigt individperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendekarriärer i ett långsiktigt individperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Boendekarriärer i ett långsiktigt individperspektiv
Lina Hedman, forskare i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning

2 Om studieområdet: boendekarriärer under lång tid
Mycket tidigare forskning om segregation och etniska skillnader i flyttmönster Dock: de flesta studier av etniska skillnader i flyttbeteende/områdesval fokuserar på en enskild flytt (år/kortare tidsperiod) Ex. Skillnad i benägenhet att flytta in i/lämna resurssvaga områden Longitudinella studier för att kunna mäta mönster/skillnader över långa tidsperioder Områdesstudier – hur länge ngn bor i samma (typ av) område Studier utifrån bostadstyp – hur länge innan ngn lämnar/flyttar in i ett visst segment GeoSweden – möjlighet att följa individer under 19 år ( )

3 Bostadskarriärer över tid
Nordiskt forskningsprojekt om etnisk boendesegregation i Sverige, Norge, Finland och Danmark Denna delstudie (Finland, Danmark, Sverige): analysera hur lång tid det tar för infödda resp. minoritetsgrupper att flytta in i äganderätt Strategi: survival analysis – mäta tiden från en gemensam startpunkt till dess att en händelse (flytt till äganderätt) inträffar. Urval: Boende i huvudstadsregionerna Mellan 25 och 34 Ej bor i äganderätt Uppfyller samtliga kriterier någon gång (detta år = startpunkt) Bor i Sverige minst sex på varandra följande år (inkl. startåret)

4 preliminära resultat: hur stor andel har inte flyttat in i äganderätt?
Uppföljningsår

5 Prel. Resultat (forts): skillnad beroende på födelseland
Födelseland Oddskvot p-värde Sverige Referenskategori Västländer 0, Östeuropa 0, Afrika och västra Asien 0, Resten av Asien 0, Central- och Sydamerika 0, Med kontroll för diverse (de vanligaste) variablerna avseende demografi och socio- ekonomisk status (och period samt uppföljningsår)

6 Områdeskarriärer över tid
Svensk studie (med internationella kollegor): följer individers boendekarriär avs typ av område över 18 (19) år, ( ) ( ) I huvudsak deskriptiv studie Urvalsgrupp: Samtliga individer boende i Stockholm som: Var mellan 16 och 25 år 1990 Bodde med sina föräldrar 1990 Flyttade hemifrån och inledde den egna boendekarriären 1991 Områdestyper baserade på andel låginkomsttagare i området (de 500 närmaste grannarna i arbetsför ålder) Kvintilindelning: Kvintil 1 = lägst andel låginkomsttagare. Kvintil 5 = högst andel låginkomsttagare

7 Individer uppvuxna i kvintil 1 (lägst andel låginkomsttagare)

8 Individer uppvuxna i kvintil 5 (högst andel låginkomsttagare)

9 Invandrade från ”icke-västländer”, uppvuxna i kvintil 5 (högst andel låginkomsttagare)

10 SLUTSATSER från graferna
Det finns ett samband mellan vilken typ av område du ”växer upp” i och vilken typ av område du hamnar i 18 år senare Personer som bor med sina föräldrar i kvintil 5-områden (högst andel låginkomsttagare) är betydligt mer benägna att aldrig lämna denna typ av område Personer födda i ”icke västländer” som bor med sina föräldrar i kvintil 5- områden (högst andel låginkomsttagare) är betydligt mer benägna än motsvarande grupp svenskfödda att aldrig lämna denna typ av område Dock: mycket sker på vägen. Trots likheter mellan ”uppväxtområde” och ”slutområde” har en majoritet bott i ett eller flera andra typer av områden. Detta gäller inte i lika stor utsträckning (invandrade) personer uppväxta i kvintil 5-områden.

11 Jaha – och? Observera: graferna berättar inte om boendesituationen är bra eller dålig, inte heller om den är självvald eller ej Dock: kan det finnas negativa konsekvenser av att bo i kvintil 5 under lång tid? Internationella studier: grannskapseffekter förvärras med lång exponering Uppföljande studie (preliminära resultat): Det finns ett negativt samband mellan antal år spenderade i kvintil 5 och inkomst från arbete för denna population Detta samband gäller trots (de vanliga) kontrollvariabler samt ett försök att kontrollera för selektion (fixed-effects model)

12 Deskriptivt samband (Observera: selektion sista åren!)

13 Tack! Vid frågor, kommentarer eller för att ta del av studierna (när de blir färdiga…), kontakta:


Ladda ner ppt "Boendekarriärer i ett långsiktigt individperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser