Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U N G D O M S S T Y R E L S E N Demokrati och mänskliga rättigheter Svenska folkets kunskaper och värderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U N G D O M S S T Y R E L S E N Demokrati och mänskliga rättigheter Svenska folkets kunskaper och värderingar."— Presentationens avskrift:

1 U N G D O M S S T Y R E L S E N Demokrati och mänskliga rättigheter Svenska folkets kunskaper och värderingar

2 U N G D O M S S T Y R E L S E N Kan det vara rätt att använda våld i politiskt syfte? ’Nej’ säger 92 % av kvinnorna och 84 % av männen. ’Nej’ säger också 94 % av de äldre och 76 procent av de yngre. Bland utlandsfödda säger 89 % nej, bland Sverigefödda 88%.

3 U N G D O M S S T Y R E L S E N Intresse för politik Källa: ESS 2006

4 U N G D O M S S T Y R E L S E N Svenskarna och politiken Majoriteten är ganska eller mycket intresserade av politik Pratar dock inte särskilt mycket om politik med vänner, släkt eller arbetskamrater. En ovanligt stor del av samhällsengagemanget utövas inom ramen för föreningslivet (exklusive partierna). Fortfarande finns ett starkt medborgarengagemang inom den representativa demokratin (allmänna val, partier och riksdag).

5 U N G D O M S S T Y R E L S E N Kunskaper om demokrati Politik är svårt att förstå, andel som håller med: Kön: kvinnor 30%, män 19%. Ålder: 16-24 år 36%, 55-64 år 18 %. Bostadsort: mindre ort 27%, större stad 18%. Valundersökningen 2006, 8 frågor Kön: kvinnor 5,2 män 5,6 Ålder: 18-25 år 5,8, 66- år 5,0 Utbildning: Högskola 5,7, grundskola 5,0.

6 U N G D O M S S T Y R E L S E N Antal rätta svar på frågor om demokrati bland svenska gymnasieelever. Medelvärde

7 U N G D O M S S T Y R E L S E N Svenska folket om demokrati 97 % av svenskarna instämmer helt eller delvis i påståendet att demokrati är bättre än alla andra styrelseskick. Men! Endast 56% instämmer helt och hållet

8 U N G D O M S S T Y R E L S E N Expertstyre och starka ledare 36 % tycker att det är mycket eller ganska bra med ett politiskt system där experter och inte riksdag och regering beslutar. 18 % tycker att ett politiskt system med en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val är mycket eller ganska bra.

9 U N G D O M S S T Y R E L S E N Socioekonomisk status har betydelse: Resursstarka individer: Är mer delaktiga i demokratin Har mindre problem att förstå sig på politik Stöder i högre grad det demokratiska styrelseskicket Står i högre grad bakom mänskliga rättigheter och de politiska fri- och rättigheterna

10 U N G D O M S S T Y R E L S E N Källa: WVS 2005

11 U N G D O M S S T Y R E L S E N Alla etniska grupper samma möjlighet till bra utbildning Källa: IEA Civ Ed 2000

12 U N G D O M S S T Y R E L S E N KÖN Män mer intresserade av politik Kvinnor tycker oftare att politik är svår att förstå Kvinnor mer positiva till invandrares och etniska minoriteters fri- och rättigheter Kvinnor mer benägna att inskränka rasisters rättigheter Män mer benägna att inskränka fundamentalisters rättigheter Kvinnor mer positiva till sexuella minoriteters lika rättigheter Män mer benägna att bryta mot lagar om samvetet kräver

13 U N G D O M S S T Y R E L S E N Inskränka mötesfriheten? Källa: ISSP 2004

14 U N G D O M S S T Y R E L S E N Ska homosexuella kvinnor och män vara fria att leva det liv de önskar? Svenskarna är mycket öppna för sexuella minoriteters lika rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 86 % håller med. 80 % i Norge, 63 % i Finland, 26 % i Ryssland. Unga vuxna, kvinnor och högutbildade håller med i störst omfattning

15 U N G D O M S S T Y R E L S E N Har det gått för långt med jämställdheten i Sverige? ’Ja’ säger 24 % av kvinnorna och 32 % av männen. ’Ja’ säger också 38 % av glesbygdsboende, 26 procent storstadsboende. 83 % anser att det inte spelar någon roll om det är kvinnan eller mannen som tjänar mest pengar i hushållet. Nästan alla håller med att män och kvinnor borde få samma lön för samma arbete. Men 92 % av tjejerna håller absolut med, jämfört med 63 % av killarna.

16 U N G D O M S S T Y R E L S E N Ålder Äldre mer intresserad av politik Äldre tar del av mer samhällsbevakning i media Äldre deltar mer politiskt än yngre Yngre tycker att politik är svårare att förstå sig på Större stöd för en stark ledare bland de äldre Yngre mer benägna låta religiösa extremister hålla möten Yngre mer benägna tillåta antidemokratiska partier Yngre stödjer i högre omfattning jämställdhet och sexuella minoriteters rättigheter


Ladda ner ppt "U N G D O M S S T Y R E L S E N Demokrati och mänskliga rättigheter Svenska folkets kunskaper och värderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser