Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköpsbehov har uppstått

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköpsbehov har uppstått"— Presentationens avskrift:

1 Inköpsbehov har uppstått
Finns något avtal? Sök i avtalsregistret, under rubriken avtalsinformation Finns avtal Finns inte

2 Avropa från avtalet

3 Finns behovet även i annan verksamhet?
Undersök detta utifrån ett treårsperspektiv! -Engångsbehov? eller -Periodiskt återkommande behov?

4 Du ska genomföra en objektsupphandling. OBS
Du ska genomföra en objektsupphandling! OBS! Annat gäller för byggentreprenader Värdet (totala kostnaden)? Upp till ett basbelopp (BB) Mellan ett och fem BB Över fem BB

5 Ni behöver ett ramavtal! OBS! Ramavtal tecknas alltid för hela kommunen
Värdet (totala kostnaden)? Upp till ett basbelopp (BB) Mellan ett och fem BB Över fem BB

6 Detta ska direktupphandlas
Kontakta minst en valfri leverantör för prisuppgift Beställ vara/tjänst under förutsättning att budgetanslag finns Använd gärna direktupphandlingsmallen som finns under rubriken blanketter

7 Detta ska direktupphandlas
Kontakta minst tre valfria leverantör för offert/anbud Utvärdera inkomna anbud. Har du bara fått ett anbud räcker det om du inte anser det oskäligt Beställ vara/tjänst under förutsättning att budgetanslag finns Upphandlingen ska dokumenteras Använd direktupphandlingsmallen, som finns under rubriken blanketter

8 Kontakta Inköpsgruppen
Värdet på upphandlingen innebär att annonsering efter leverantörer måste göras. Annonseringstiden och målgruppen beror på: Eventuell förhandsannonsering Värdet överstiger euro (ca: 1,8 miljoner) A eller B-tjänst, återfinns som bilaga till LOU

9 Teckna ramavtal - ringa värde
Anmäl upphandling till Inköpsgruppen Kontakta minst en valfri leverantör för anbud/offert Teckna ramavtal, bindande underskrift i enlighet med gällande delagationsordning Avtalet, original eller kopia ska till Inköpsgruppen för publicering i avtalsregistret

10 Teckna ramavtal - lågt värde
Anmäl upphandling till Inköpsgruppen Fastställ utvärderingskriterier Kontakta minst tre valfria leverantörer för anbud/offert Utvärdera (skriftlig dokumentation krävs) inkomna anbud utifrån de i förväg fastställda kriterierna Teckna ramavtal, bindande underskrift i enlighet med gällande delagationsordning Avtalet, original eller kopia ska till Inköpsgruppen för publicering i avtalsregistret

11 Teckna ramavtal - större värde
Anmäl upphandling till Inköpsgruppen Färdigställ förfrågningsunderlag Annonsera i Anbudsjournalen, görs via Inköpsgruppen Utvärdera (skriftlig dokumentation krävs) inkomna anbud utifrån de i förväg fastställda kriterierna Teckna ramavtal, bindande underskrift i enlighet med gällande delagationsordning Avtalet, original eller kopia ska till Inköpsgruppen för publicering i avtalsregistret


Ladda ner ppt "Inköpsbehov har uppstått"

Liknande presentationer


Google-annonser