Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användande av JIMO Version 1.1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användande av JIMO Version 1.1"— Presentationens avskrift:

1 Användande av JIMO Version 1.1

2 Begäran om tågväg/bomfällning
Förare/avgångssignalerare ringer med MobiSIR specifikt telefonnummer för respektive tjänst: alternativt kortnummer [1801] OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet Bekräftelse via röstmeddelande direkt under samtalet

3 Förutsättningar Tågklareraren Föraren/avgångssignalerare
Ska ha registrerat aktuellt tågnummer i tågledningssystemet Föraren/avgångssignalerare MobiSIR-telefon används Telefonen är registrerad i MobiSIR och knuten till aktuellt tågnummer SPECIALFALL Avgångssignaleraren har ingen MobiSIR-telefon Föraren ska begära tågväg med hjälp av lokets fast installerade MobiSIR-telefon

4 Begära tågväg – så här funkar det
Ring 08 – alt OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet Röstmeddelande: Begäran om tågväg behandlas Invänta körtillstånd

5 Begära tågväg – detta händer i systemen
Avgångssignalerare/förare ringer telefonnummer för begäran om tågväg 2. Definition av tågnummer och ansvarigt manöversystem 3. Manöversystemet kontrollerar tågets position och möjligheten för begäran 5. Röstmeddelande: Begäran om tågväg behandlas Invänta körtillstånd 6. Indikering av begäran 7. Lås tågväg 4. Kvittens av begäran

6 Varianter på normalfallet ”Begära tågväg”
Tågväg eller växlingsväg har magasinerats: Röstmeddelande ”Rörelseväg har magasinerats”. Invänta körtillstånd Tågväg är redan låst: Röstmeddelande ”Tågväg är låst – säkerställ körtillstånd innan fortsatt färd”. Invänta/säkerställ att körtillstånd har erhållits.

7 Avvikelser från normalfallet ”Begära tågväg”
Tågväg låses inte inom tidsgräns: Ett sms skickas ut att begäran har avbrutits. Måste ringa och begära tågvägen igen. Tågnumret ej registrerat: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras Tågnumret är ej registrerat i driftledningscentralen”, ring tkl Tåg befinner sig på fel plats för begärd tjänst eller tjänsten är inte implementerad i tågledningssystemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position”, ring tkl Tekniskt fel eller avbrott i systemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, tekniskt fel”, ring tkl Tågnumret ej registrerat i MobiSIR-databas: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, telefonen är inte funktionsregistrerad”, registrera telefonen i MobiSIR-systemet, försök sedan igen

8 Begära bomfällning – så här funkar det
SMS till avgångssignalerare med information om att fördröjd bomfällning aktiverats – FBf akt tåg[xxx] dp[xx], sig[xx] Ring 08 – alt OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet Röstmeddelande: Fördröjd bomfällning har annullerats Invänta körtillstånd

9 Begära bomfällning – detta händer i systemen, del 1
1. Tkl aktiverar fördröjd bomfällning 3. Skapa SMS till berörd avgångs-signalerare 2. Manöversystemet indikerar att fördröjd bomfällning har aktiverats då tåget närmar sig platsen 4. SMS: FBf akt tåg[xxx] dp[xx], sig[xx] /Trafikverket SMS skickas ej till förare eftersom information finns via optiska signaler eller ERTMS-förarpanel.

10 Begära bomfällning – detta händer i systemen, del 2
Avgångssignalerare/förare ringer telefonnummer för begäran om bomfällning 2. Definition av tågnummer och ansvarigt manöversystem 3. Manöversystemet kontrollerar tågets position och möjligheten för begäran 6. Order att fälla bommar/aktivera anläggning 5. Röstmeddelande: Fördröjd bomfällning har annullerats Invänta körtillstånd 4. Kvittens av begäran

11 Varianter på normalfallet ”Begära bomfällning”
Fördröjd bomfällning har inte aktiverats: Röstmeddelande ”Fördröjd bomfällning är inte aktiverad på platsen”. Kontakta tkl vid tid för avgång enligt tidtabellen för att erhålla körtillstånd. Tågväg är inte låst: Röstmeddelande ”Ingen tågväg är låst”. Fördröjd bomfällning har aktiverats, men tågvägen är ännu inte låst. Försök igen om en stund.

12 Avvikelser från normalfallet ” Begära bomfällning”
Fördröjd bomfällning avaktiveras innan förare/avgångssignalerare begärt bomfällning: SMS skickas till avgångssignalerare som informerar att fördröjd bomfällning avaktiveras (skickas enbart om mottagaren fått SMS om aktivering). Tågnumret ej registrerat: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras Tågnumret är ej registrerat i driftledningscentralen”, ring tkl Tåg befinner sig på fel plats för begärd tjänst eller tjänsten är inte implementerad i tågledningssystemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position”, ring tkl Tekniskt fel eller avbrott i systemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, tekniskt fel”, ring tkl Tågnumret ej registrerat i MobiSIR-databas: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, telefonen är inte funktionsregistrerad”, registrera telefonen i MobiSIR-systemet, försök sedan igen

13 Att tänka på för förare och avgångssignalerare
Ingen möjlighet att ångra sig! Så snart samtalet är uppkopplat kommer tjänsten att begäras Lästa SMS ska raderas Minimerar risk för full inkorg (då inga ytterligare meddelanden kan tas emot) Om två tåg framför samma signalpunkt Vänta till framförvarande tåg har passerat signalpunkten innan tjänsten begärs, annars ges meddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position” Om systemet inte fungerar Ring tågklareraren för att begära tågväg/bomfällning


Ladda ner ppt "Användande av JIMO Version 1.1"

Liknande presentationer


Google-annonser