Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatkollen i rådgivningen Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatkollen i rådgivningen Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."— Presentationens avskrift:

1 Klimatkollen i rådgivningen Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen

2 Mål för klimatrådgivningen i Greppa Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp Visa på storleksordningen av gårdens klimatpåverkan Visa gårdens möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra korta- och långsiktiga klimatåtgärder

3 Rådgivningsbesök 2011 och 2012, totalt 8022 2012; 20A 47 st, 20B 206 st, 2011; 20A 58 st, 20B 164 st, summa 552 st 2010-2013

4 Syfte med klimatrådgivningen Inspirera och motivera till Kostnadseffektiva klimatåtgärder Effektiv resursanvändning Anpassad produktion – miljömässigt hållbart Målbild för klimatarbetet i Greppa Klimatsmarta åtgärder på gården Vår rådgivning ger kunskap Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns klimatpåverkan

5 Å ena sidan Stora klimatavtryck av allt köttätande, delvis svårt att komma ifrån Välfärd, tillväxt Ökad import Å andra sidan Lantbrukaren kommer i kläm mellan stora samhällsmål och sitt eget företagande Konsumentens makt Politikernas makt Bikupa i 10 min Var slutar/börjar lantbrukarens ansvar? Vad kan vi göra i lantbruket inom Greppa? Vem har ansvaret för klimatet?

6 Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B? Gårdsbesök 2-3 h o uppföljande telefonsamtal Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp i Cofoten Diskussion om: Stort och smått ifråga om utsläpp på gården Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Råd inför fortsatt rådgivning i och utanför Greppa Illustration: Anna Hagerberg

7 Klimat i Greppa Näringen Klimatmoduler Klimatkollen 20A växtodlingsgårdar Klimatkollen 20B djurgårdar Moduler med stark koppling till klimat Kvävestrategier (olika typer) Bördighet/markpackning Dränering Energieffektivisering Växtnäringsbalanser Grovfoderproduktion Betesstrategi Utfodringsrådgivning (nöt, gris) Byggrådgivning Övriga moduler med indirekt klimatkoppling Test av mineralgödselspridare Precisionsodling Illustration: Anna Hagerberg

8

9 Nästa steg för att bli klimatrådgivare Har du gått eller gjort:  Grundkurs Jordbruket och klimatet (2 dagar)  Klimatkollenkurs (idag)  Beräkningsverktyg Cofoten- utbildning via web, ca 3 t, höst nästa gång  Övningsexempel på hemsidan under senaste Cofoten-kursen, rätta själv  Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg Illustration: Anna Hagerberg


Ladda ner ppt "Klimatkollen i rådgivningen Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen."

Liknande presentationer


Google-annonser