Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2009-12-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2009-12-01."— Presentationens avskrift:

1 Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2009-12-01

2 Krav och rekommendationer för Greppa Näringen 2010 Krav och rekommendationer inom Greppa Näringen verksamhetsåret 2010 Dokumentets status Den verksamhet som finansieras av de återförda miljöskatter och som tilldelats länsstyrelserna av Jordbruksverket för verksamhet inom projektet Greppa Näringen, ska följa dessa krav och rekommendationer. Även den verksamhet som utförs under benämningen ”Greppa Näringen” men som finansieras på annat sätt, företrädelsevis inom Landsbygdsprogrammet, ska följa dessa krav och rekommendationer. Detta för att projektet ska bibehålla sitt systematiska arbetssätt, med en kvalitetsprofil i rådgivning och uppföljning. Namnet ”Greppa Näringen” är ett skyddat varumärke, PRV nr 0354755. Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF i samverkan. Rekommendationerna är inte bindande.

3 Manual till GNW-adm

4 GNW-adm Medlemsregister Hålla reda på vilka brukare som fått rådgivning Rådgivningsplaner, önskade moduler Underlätta ta fram underlag att skicka in till länsstyrelsen vid rekvisition. Statistik Insamling av uppgifter vn-balans för –att få bättre underlag till jämförelsevärden –utvärdering

5 www.greppa.nu/adm

6

7

8 Manual till GNW-adm Laddas hem som pdf-fil på www.greppa.nu/adm Under menyn Administration Manual

9

10 Rapporter 1

11

12 Frågor

13 Hur anmäler sig lantbrukaren! Anmälningsblankett –Medgivande –Val av rådgivningsföretag i första hand Anmälan på hemsidan www.greppa.nu (i AB, C, E, T, U-län går det på hemsidan endast att anmäla sig till IT-tjänster )www.greppa.nu

14

15 Medlemskategorier Endast IT-tjänster Rådgivningsmedlem Rådgivningsmedlem endast våtmark Rådgivningsmedlem endast vattenskydd Rådgivning klar, endast info

16 Se till att SAM-nr finns med! Enklare att hålla reda på brukarna Import växtnäringsbalans kräver SAM nr i STANK in MIND och GNW-adm Lista över rådgivningar och brukare vid rekvisition sorterad i SAM nr Statistik via stödsystem

17 Registrering av rådgivning –1Aa Start –rådgivning registrering av bakgrundsbeskrivning områden med möjlighet till miljöförbättrande åtgärder rådgivningsplan, grundkurs växtnäringsbalans (import av textfil) fem frågor om växtskydd

18 Registrering av rådgivning –10B, 10D, 40B Vn-balans (import av textfil) –11Aa, 11Ab, 11C, 11E Kvävestrategi –14A Våtmarker –Övriga moduler, endast modul och datum

19 Registrering av rådgivning 1B Uppföljning –Revidering av bakgrundsbeskrivning områden med möjlighet till miljöförbättrande åtgärder rådgivningsplan –Växtnäringsbalans (import av textfil) –Miljömålsavstämning (import av textfil)

20 Revidering av rådgivningsplan och bakgrundsbeskrivning Kan alltid göras av rådgivare på samma företag som gjort startmodulen Vid växtnäringsbalans (10B,10D,40B) ska rådgivningsplan och bakgrundsbeskrivning revideras Alla har möjlighet att revidera rådgivningsplan och bakgrundsbeskrivning i samband med andra rådgivningstyper

21 Databas Beskriva vilka gårdar som ingår i Greppa Sammanställa växtnäringsbalanser Beräkna effekter av rådgivningen –Förändringar i överskottsvärden i växtnäringsbalanser –Se förändringar exempelvis spridningstidpunkter –Beräknade förändring av utlakning av kväve

22 Viktigt vid registrering växtnäringsbalans STANK in MIND Formulär grunddata Om djur på gården –registrering av djur, djurdata –spridningsteknik

23 Formulär grunddata

24 Formulär Djur

25 Formulär Spridningsteknik

26 Databas – insamlade uppgifter från växtnäringsbalanser Växtnäringsbalansen inkl alla produkter Areal åker Antal djur per djurslag och stallgödselslag Spridningsteknik för stallgödsel inkl tidpunkt P-AL, K-AL klass Jordart, mullhalt Grödfördelning Bearbetningstidpunkt(ej 40B) Tidpunkt för vallbrott(gäller 40B) Andel fånggröda(ej 40B) Andel ekologisk odling Andel ekologisk djurhållning

27 Resultat från växnäringsbalanser 2001-2008, kväveöverskott - 3,0 kg/ha - 6,4 kg/ha - 8,2 kg/ha

28 Greppa Näringen Resultatfil finns i två versioner Alla växtnäringsbalanser ditt rådgivningsföretag gjort Alla växtnäringsbalanser avidentifierade

29

30

31 Resultatfil Lätt att göra urval Kurs telemöte webb


Ladda ner ppt "Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2009-12-01."

Liknande presentationer


Google-annonser