Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om nyheter i Krav och rekommendationer 2010 och 2011 Cecilia Linge Hans Nilsson Anna Hagerberg Bilder till telemöte-webb 2010-04-28 respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om nyheter i Krav och rekommendationer 2010 och 2011 Cecilia Linge Hans Nilsson Anna Hagerberg Bilder till telemöte-webb 2010-04-28 respektive."— Presentationens avskrift:

1 Information om nyheter i Krav och rekommendationer 2010 och 2011 Cecilia Linge Hans Nilsson Anna Hagerberg Bilder till telemöte-webb 2010-04-28 respektive 2010-05-06

2 Upplägg • Nyheter i inledande texten • Nya moduler • Precisionsodling16A och Test av gödselspridare16B • Växthus, gödsling i slutna system 70A • Klimatkollen 20A och 20B • Ändringar i befintliga moduler • Frågor

3 Från när gäller ”Krav och rek 2010 och 2011” • Nästa upphandling/avtal • Parallellt med Krav och rek 2010 från november • GNW-adm, nya moduler läggs in i planerna nu

4 Nyheter •Nya moduler •Klimat •Ökad ”beräknad tidsåtgång” för flera •Uppföljning per telefon eller två besök •Särskild klimatkompetens

5

6

7

8

9 Modul 1 besök + telefon kontakt eller 2 besök 11Ab N-strategi djur Ja 11E N-strategi Eko Ja 15A Grovfoder Ja 20A, 20B Klimatkollen Ja 30C Byggplanering Ja 41A Utfodring mjölk Ja 42A Betesstrategi Ja Uppföljningssamtal eller två besök 10-12 tim

10

11

12 Modul Särskild klimatkompetens 20A Klimatkollen växtodling Ja 20B Klimatkollen djur Ja Särskild klimatkompetens

13 Modul Särskild klimatkompetens 1Aa Startmodulen Önskvärd 1B Uppföljning Önskvärd 10B, 10D Växtnäringsbalans Önskvärd 11Aa, 11Ab Kvävestrategi Önskvärd 11C, 11D Kvävestrategi Önskvärd 11E Kvävestrategi Eko Önskvärd 12B Växtföljd och bördighet Önskvärd 15A Grovfoder Önskvärd Särskild klimatkompetens

14 Modul Särskild klimatkompetens 30A Stallmiljö Önskvärd 30C Bygg Önskvärd 40B Växtnäringsbalans Önskvärd 41A, 41B Utfodring Önskvärd 41C Endagars utf. kontroll Önskvärd 42A Betesstrategi Önskvärd 50A Utfodr.kontroll, smågris Önskvärd 50B Utfodr.kontroll, slaktsvin Önskvärd Särskild klimatkompetens

15 Godkänd klimatrådgivare •Grundkurs klimat 2 dagar •Två dagar Genomgång beräkningsverktyg klimat Kursdag om klimatkollen

16 Modul 16A Precisionsodling

17

18

19

20

21 Källa. Henrik Stadig HS Skara

22 Modul 16B Test av gödselspridare

23

24 26 backar variationskoefficient 7 backar ”enkel test”

25 Modul 20 A och 20 B Klimatkollen

26 •20 A växtodlingsgårdar 8-9 tim •20 B djurgårdar 10-12 tim I båda gårdsbesök plus uppföljningssamtal Klimatkollen © Anna Hagerberg

27 Klimatkollen gårdsbesöket •Allmän del: om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll •Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp Diskutera utifrån den –vad som är stort och smått –även typgårdsexempel och nyckeltal och allmänt kring energianvändning •Checklista: riskbedömning utsläpp, energi, bioenergi,sårbarhet vattenhushållning, åtgärder •Diskussion om: –möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården –förutsättningar för produktion och avsättning av bioenergi –vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Planera för fortsatt klimatrelaterad rådgivning i och utanför Greppa

28 Figur 1: Jordbrukets utsläpp av växthusgaser och som ingår vid beräkningarna i rådgivningsverktyget. BERÄKNINGSVERKTYG i klimatkollen utvecklas nu. Testas under försommaren

29 Källa JOKER-projektet 2009 Totala årliga växthusgasutsläpp från växtodlingen på Egonsborg. De totala utsläppen ligger på 675 ton CO 2 -ekv, varav 70 % som lustgas och 30 % som koldioxid Växtodlingsgården

30 K älla JOKER - projektet 2009 Totala årliga växthusgasutsläpp från växtodlingen och djurhållningen på Västraby. De totala utsläppen ligger drygt 3 500 ton CO 2 -ekv, varav 45 % som lustgas, 40 % som metan och 15 % som koldioxid. En stor mjölkgård

31 Klimatkollen Uppföljningssamtal •kommentera och diskutera eventuella justeringar i resultat av utsläppsberäkningar •utskickat rådgivningsdokument •förslag till fortsatt rådgivningsplan med ev. utökning eller korrigering •möjligheter till subventionerad kartläggning

32 70A Växthus, gödsling i slutna system

33 Ändring i befintliga moduler

34 Klimatsäkring av rådgivningsmoduler: se till helheten i Greppas budskap Klimatkartläggning & växtnäringsbalansen lägger grunden Strategier ger överblick och mod att våga pröva nya grepp Fördjupning ger finlir och kött på benen © Anna Hagerberg

35 •Samtliga moduler utom inom växtskydd och våtmarker innehåller mer eller mindre klimatuppdatering •Tillägg kring vattenhänsyn finns främst i Startmodulen 1Aa, Fosforstrategi 11B, Markpackning 12A och Våtmarksplanering 14A

36 1Aa Startmodulen

37 Klimat Vatten

38 1B Uppföljning Klimat Vatten Energi

39 10 och 40 Växtnäringsbalans

40 10D Upprepad växtnäringsbalans Djurgårdar Klimat

41 40B Upprepad växtnäringsbalans Grovfodergårdar Klimat Energi

42 11 Kväve

43 Hämtat från 11Ab Klimatpåverkan

44 11B Fosforstrategi Visa vilken status närliggande vattenförekomster har enligt vattenkartan. Bedöm översiktligt ekonomisk effekt av att lägga nya ytor till skyddszoner (både anpassad och övriga skyddszoner) Foto: Stina Olofsson

45 12A Markpackning

46 Klimat Energi Dränering Infiltrations- mätning

47 12B Växtföljd

48 Klimat

49 14A Våtmarksrådgivning Nyhet! Rådgivning inför ev. anläggning av ”Damm som samlar fosfor” kan ingå.

50 15A Grovfoder ”Bedöm risken för lustgasavgång före och efter åtgärder”

51 30A Stallmiljö 30C Byggplanering

52 30A Klimat Energi

53 30C Byggplanering Klimat Energi

54 41A Kontroll foderstat Mjölk 41B Kontroll foderstat Kött

55 41A Kontroll foderstat mjölkkor Klimat

56 41B Kontroll foderstat Kött Klimat

57 41C Endags utfodringskontroll ”Diskutera överutfodringens effekter för ekonomin, växtnäringsutnyttjandet och Klimatgasutsläppen”

58 50A Utfodringskontroll, smågris 50B Utfodringskontroll, slaktsvin

59 50A Utfodringskontroll, smågris 50A Utfodringskontroll, slaktsvin Klimat Spill


Ladda ner ppt "Information om nyheter i Krav och rekommendationer 2010 och 2011 Cecilia Linge Hans Nilsson Anna Hagerberg Bilder till telemöte-webb 2010-04-28 respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser