Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne

2 Databasen ›13 400 växtnäringsbalanser ›6 150 specifika gårdar ›3 150 gårdar där det finns två balanser som kan jämföras ›Innehåll ›N, P och K flödena ›Grödfördelning ›Djurslag ›Stallgödselslag ›Spridningstidpunkter ›Jordart ›Bearbetning ›Beräknad ammoniakförlust 28U 6T 69E 28D 49C 21AB 520O 238N 1 861M 81K 34I 225H

3 Strukturförändring 1:a balans Senaste Mjölk Växtodling Gris Häst, får, fjäderfä Kött - 3,2 % + 4,8 % + 13,2 % - 20,7 % + 19,7 %

4 Strukturförändringar 1:a2:a Diff Trend Medelår2002,92007,3 Antal% % %Utveckling Alla3161 Växt114036%119538%551,7%4,8% Mjölk122639%118738%-39-1,2%-3,2% Kött1906%2157%250,8%13,2% Svin2909%2307%-60-1,9%-20,7% Häst,får, fjäderfä662%792%130,4%19,7% Blandad prod2498%2558%60,2%-2,4%

5 Jämförelse första – senaste balansen Minst 4 rådgivningar, varav 2 växtnäringsbalanser Parvis jämförelse Indelat i kategorier*: *minst 75% av djuren (räknat i djurenheter) är från angiven kategori Växtodling Mjölk Gris Köttdjur Blandad produktion Övriga djurslag (häst, får) 919 st 1 045 st 186 st 124 st 34 st

6 Djurtäthet och åkerareal Produktion Första balansSenaste balans Djur (de/ha) Medel-areal (ha) Djur (de/ha) Medel-areal (ha) Växtodling133143 Mjölk1,07851,0498 Gris0,851350,81152 Köttdjur0,61740,6680

7 Resultat växtnäringsbalanser 2001-2010 Förändring i kväveöverskott (absoluta tal)

8 Förändring av överskott av kväve och fosfor mellan första och senaste balansen Medelvärdes gårdar Antal Förändring av överskott Förändring av införsel mineralgödsel Förändring av införsel foder N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha Växtodling 919 -5,4 *** -1,6 *** 0,3 -0,6 * Mjölk1045 -10,4 *** -1,4 *** -6,6 *** -0,6 *** -0,7 -1,0 *** Gris186 -13,0 ** -6,1 *** 0,6 -0,4 -6,8 -3,6 ** Köttdjur124 -0,9 -2,2 ** 1,0 -0,6 5,1 0,3 Blandad prod121 -4,3 -2,7 * -7 ** 1,4 *** -0,7 -1,9 * Övriga djurslag34 0,9 -0,9 9,1 ten -0,7 3,1 0,4 ***P<0,001 **P<0,01 *P<0,05 tenP<0,1

9 Resultat växtnäringsbalanser 2001-2010 Förändring i fosforöverskott -1,6 ***

10 Uppskalning av effekter 2001-2010 Beräknade effekter på gårdar som har minst två balanser och 4 rådgivningar 41% Areal ansluten till Greppa Näringen Antaget samma effekt på de gårdar som fått 4 rådgivningar 32% Räknat med hälften så stor effekt på gårdar som fått 1-3 besök 27% Total areal: 703 000 ha

11 Förändring i överskott av fosfor Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser fosforklass IV-V ett överskott större än 0 i balansen. Förändring i överskott av fosfor på gårdar som har: 69 ton 182 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 59 ton Totalt ca 310 ton fosfor

12 Förändring av överskott av fosfor Minskning i överskottet från första till senaste balansen: 250 ton fosfor Uppskalat till hela Greppaarealen: -ca 703 000 ha -om beräknad effekt sätts till hälften på resterande gårdar som fått 1-3 besök Ca 310 ton fosfor Förändring av överskott av fosfor från första till senaste balansen för gårdar som har fosforklass IV-V OCH ett överskott större än 0 i balansen.

13 Minskad årlig utlakning av kväve 2001-2010 Kategori gårdar AntalGröd- fördelning stallgödsel Ändrad bearbetning vallbrott Ändrad fånggröde- areal Ändrad gödslings- intensitet Totalt kg/ha Växtodling9190,100,120,06-0,9-0,62 Mjölk1045-0,20-0,71-0,08-1,3-2,28 Gris186-0,300,170,57-1,0-0,55

14 Beräknad förändring av utlakning av kväve Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser växtodlingsgårdar mjölkgårdar grisgårdar Beräkningar gjorda för: 383 ton 257 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 147 ton Totalt ca 790 ton kväve

15 Uppskalning Beräknad minskning av kväveutlakning 2001-2010 Baserat på: grödfördelning stallgödselanvändning bearbetningstidpunkter, inkl. vallbrott förändring i fånggrödeareal Uppskalat till hela Greppaarealen: -ca 703 000 ha -om beräknad effekt sätts till hälften på resterande gårdar som fått 1-3 besök Blir uppskattad total effekt ca 790 ton kväve

16 Kvävebalans olika regioner SV (-6,1***) V (-9,4***) SÖ (-8,6***) NV (-8,0***) Ö (-7,3*) Mellan (-16,2***) N (-16,0***) Halland (-2,1) Blekinge (-4,0)

17 Kvävebalans på växtodlingsgårdar - vid senaste balansen Ändring under 4 år -3,2 1,6 -6,5** -2,9-4,6-5,0***-3,9-7,10,2 Antal gårdar73820239472441153115 Höga givor Höga skördar Låga överskott Lägre givor Lägre skördar Högre överskott

18 Ändrad kvävebalans på växtodlingsgårdar

19 Fosforbalans på växtodlingsgårdar P-Al-klass 4 3 4 4 4 4 4 4 4 Ändring -2,3* -0,8 -2,2** -0,6 -3,4** -0,6 -0,1 -4,5 -5,6 * Signifikans

20 Kaliumbalans på växtodlingsgårdar K-Al-klass 3 2 3 3 2 3 3 3 3 * Signifikant ändring Ändring 0,2 -9,7 -4,1* 0,9 3,3 1,4 2,3 9,9 4,5

21 Kvävebalans på mjölkgårdar Antal gårdar5851001062116866359030

22 Kvävebalans på mjölkgårdar - ändring på ca 5 år justerat för ändrad djurtäthet o grödor Östra Västra SÖ Nordvästra Mellan Norra N-län Alla K Ändring justerat efter djurtäthet och grödsammansättning Alla - 12,9*** Västra - 7,4 Nordvästra - 11,8* Östra - 1,7 Norra - 14,7*** Mellan - 17,8*** Halland - 5,6 Blekinge - 1,7

23 Ändrad kvävebalans på mjölkgårdar

24 Ammoniakavgång pga stallgödsel AllaNordvästNorraVästraMellanÖstraSydöstraHallandBlekinge Flytgödsel42%40%59%49%35%53%21%77%68% Fastgödsel50%57%34%42%57%37%65%17%24% Djupströbädd8%3%7%9%8%10%14%6%8%

25 Ammoniakavgång pga stallgödsel Flytgödsel22%21%-1% 72%77%5% Fastgödsel68%65%-3%23%17%-6% Djupströbädd10%14%4% 5%6%1%

26 Kvävebalans på grisgårdar - ändring på ca 5 år justerat för ändrad djurtäthet o grödor Alla Östra Mellan Sydöstra Ändring justerat efter djurtäthet och grödsammansättning Alla - 18,7*** Östra - 23,9 ten Mellan - 20,0* Sydöstra - 26,8*

27 Fosforbalans på grisgårdar Alla Östra Mellan Sydöstra Ändring Alla - 6,3*** Östra - 7,4 ten Mellan - 10,6*** Sydöstra- 6,4*

28 Ändrad P-balans på grisgårdar


Ladda ner ppt "Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser